WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

творчості, однак напрямок активності односторонній - для задоволення своїх потреб, тому його можна назвати "споживачем культури". Аналізуючи особистість студента з цієї точки зору, слід відмітити, що лише споживаючи предмети культури, він знаходиться "поза" нею, транслювання цінностей культури іншим на цьому рівні неможливе.Групоцентричний рівень є схожим на середній рівень у К.М. Левітана [11,128], "большевицький" у Григорія Ващенка [8] соціальний у Д. Холланда [11, 51], "громадянський" у В. Лемана [11, 53], соціально-психологічний у Е. Фовінкель [11, 53], та інші.Особистісно-професійний розвиток за вектором "Особистіcyі смисли" на групоцентричному рівні характеризується: ототож-ненням себе з групою, входженням до єднос розвитку його індивідуальності. Студент найвищою для себе цінністю вважає доктрину держави, мораль колективу, ідеологію якої-небудь партії, а сам є лише засобом для їх реалізації. С.Л.Франк [24] зазначав: якщо людина віддає своє життя як засіб для чого-небудь, вона втрачає сенс життя.За вектором "Професійний розвиток" майбутньому спеціалістові з групоцентричним рівнем розвитку властиві: спрямованість на роботу щодо згуртування трудового колективу, де він і буде працювати; почуття належності до свого народу, малої і великої Батьківщини, активна громадянська позиція; успішна соціалізація; стійкі тенденції реагування, які є суб'єктивними передумовами професіоналізму; ентузіазм; відповідальність. На групоцентричному рівні майбутній спеціаліст ще переважно пристосовує свої індивідуальні особливості і можливості до потреб професійного середовища й існує за рахунок досягнень минулого (експлуатації стереотипів, канонізації, універсалізації свого досвіду). Тому можуть виникати передумови для зниження професійної активності й росту, неприйняття різних новацій, використання свого становища для тиску на інших.Сучасні професійні дослідження [13-15] переконливо показують, що державні й суспільні вимоги до результативності праці майбутнього спеціаліста роблять пріоритетним саме групоцентричний рівень з його професійним стилем, орієнтацією перш за все на зміст діяльності, на відповідність її результатів державним стандартам.Вектор особистісного і професійного розвитку "Культуро-творчість" на групоцентричному рівні характеризується твор-чістю вищою, ніж попередні. Ця вища творчість полягає у здатності засвоювати моральні цінності суспільства й культури, до яких належить, зберігати їх і передавати. Це рівень, "що належить культурі". За В.С.Біблером, "культура - це форма самодетермінації індивіда в площині особистості" [3, 38]. Але з його допомогою неможливо минути ті стандарти, трафарети, норми, правила, закони, технології, методики, які вже існують, зробити щось нове, здійснити самостійний вибір. Для всього цього необхідна більш висока культуротворчість.Гуманістичний рівень у педагогічних дослідженнях назива-ється ще високим у К.М. Левітана [11, 128], інтелектуальним у Д. Холланда [11, 53], "творчим", "дослідницьким" "винахідницьким" у А.Тауш, Р.Тауш та інших. У великого педагога В.О.Сухомлинського такий спеціаліст є "справжнім ви-хователем", який віддає дітям своє серце [21, 14]Вектор "Особистісні смисли" студента з домінуючим гумані-стичним рівнем презентує смисли, що пов'язуються з прагнен-нями загальнолюдської спрямованості. На цьому рівні студент є індивідуальністю у розумінні як "не стільки залучення індивіда до системи суспільних відносин, скільки його виділення" [31]. Кожен сам вирішує за себе, маючи волю для пошуку свого сенсу життя і відповідальність за його реалізацію. Для студента кожна людина є неповторною, має свій унікальний смисл життя, з якою слід вести діалог, а не "здійснювати професійний вплив". Навчитись цьому принципово неможливо, необхідно "визріти", дійти до цього. Тому проблема гуманізації вищої освіти вирішується не традиційним навчанням, а наданням психо-логічної допомоги для саморозвитку особистості.Вектор "Професійний розвиток" на гуманістичному рівні характеризується. здатністю майбутнього спеціаліста вийти за межі повсякденної практики, побачити свою працю в цілому і зробити її предметом практичного перетворення. Це дає йому можливість стати господарем становища, повноправним авто-ром, конструктором свого сучасного і майбутнього, дозволяє внутрішньо сприймати, осмислювати й оцінювати труднощі та протиріччя професійної діяльності, самостійно й конструктивно вирішувати їх у відповідності зі своїми ціннісними орієнта-ціями, розглядати будь-які труднощі як стимул для подальшого розвитку.Усвідомлення студентом своїх потенційних можливостей, перспектив особистісного і професійного росту підштовхує його до постійного експериментування, що розглядається як пошук, творчість, можливість вибору. Вирішальним елементом профе-сійного розвитку є необхідність робити вибір: відчувати свобо-ду, з одного боку, і відповідальність за все, що відбувається і відбудеться, - з іншого. Такий спеціаліст добре знає вимоги своєї професії, працює творчо, з ентузіазмом; справедливий; впроваджує нові, авторські напрямки роботи; має унікальну комбінацію особистісних якостей та позитивну Я-концеицію. Серед якостей особистості гуманістичного рівня виділяються такі: відповідальне ставлення до роботи, систематичність, творча уява й ентузіазм (Д. Райанс) [16, 101-102]; емоційна стабільність, особистісна зрілість і соціальна відповідальність (Н. Боуерс та Р. Соур) [16, 99]; прагнення до максимальної гнуч-кості; душевне тепло, товариськість, здатність до емпатії - розуміння почуттів інших, готовність відгукнутись на їх потреби; вміння надавати професійній діяльності особистісного забарвлення; установка на створення позитивних стимулів для сприйняття себе іншими; володіння стилем неформального, теплого спілкування з людьми; емоційна врівноваженість, упевненість у собі, життєрадісність (Р. Бернc) [16, 99]; здатність вирішувати різні життєві проблеми, долати труднощі, відчуття своєї потрібності іншим, упевненість, що люди його розуміють, а його вміння, цінності й судження мають певну вагу (Дж. Лембо) [16, 99].Студенти гуманістичного рівня культивують теплі, емоційно забарвлені взаємини з ровесниками й викладачами, які щиро їм симпатизують. За будь-яких, навіть несприятливих, обставин вони володіють ситуацією, вміють зняти напруження, уникнути неприємних наслідків. Особливостями сприйняття оточуючих людей людьми-гуманістами є такі: внутрішній, психологічний аспект справи для них важливіший зовнішнього; намагаються зрозуміти точку зору інших людей, а потім діють на підставі цього розуміння; люди та їх реакції для них більш

 
 

Цікаве

Загрузка...