WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

характеристики особистості студента розвиваються інтенсивніше за умови усвідомлення ним необхідності перетворення свого внутрішнього світу і пошуку нових можливостей самоствердження у професійнійдіяльності.Культуротворчість є універсальною властивістю особистості студента, яка характеризує рівень інтелектуального й творчого потенціалу; рівень продуктивності, плідності, творення діяльності, життєтворчості. Результатом розвитку особистості є все більша реалізованість життя, творення діяльності, конструктивний вплив на оточуючих, суспільство, світ в цілому; посилення здатності протистояти деструктивності, розрусі, розпаду й смерті.Таким чином, прогностична модель особистісно-професійного розвитку студента має п'ять рівнів: рівень несформованої особистості, егоцентричний, групоцентричний, гуманістичний і духовний. Майбутній спеціаліст, який перебуває на тому чи іншому рівні розвитку, володіє всіма вже привласненими рівнями. Але важливим є не засвоєння максимальної кількості рівнів, а домінування вищих із них. Чим вищим є рівень розвитку студента, тим вищий ступінь його творчості й більший потенціал самореалізації в майбутньому. Не кожен студент досягає максимальних висот гуманістичного і духовного рівня. Цими уявленнями про модель особистісного і професійного розвитку студента будемо керуватися у подальшому аналізі.Першим, "нульовим" рівнем особистісного і професійного розвитку студента є рівень несформованої особистості. До його характеристики підходять й інші класифікації типів особистостей, які знаходимо у психолого-педагогічній літературі: недопустимий у К.М. Левітана [11, 128], безпородний, безособистісний, аморфний у В.М.Сороки-Росинського [22, 215], депресивний у В.Шрамля патерналістський у Х.Еблі [11, 53] та інші. Вектор особистісно-професійного розвитку "Особистісні смисли" у студента даного рівня характеризується відсутністю власного ставлення до виконуваних дій, цілісного "свого обличчя", ототожненням себе з іншими. Якщо безособистісний рівень є домінуючим, то студент прагне симбіотичної (емоцій-но-смислової) єдності зі своїми ровесниками (чи, що трапляється рідше, з педагогами). Він або виконує роль "психологічної матері", "емоційно згорає", годує партнерів у спілкуванні "емоційним молоком", або сам стає психологічною дитиною і використовує інших як джерело "емоційного молока". За цих варіантів студент психологічно дуже залежний від інших, а, отже, існує можливість розвитку психічних відхилень, пусковим механізмом яких є симбіоз.Для вектора "Професійний розвиток" у студента із переважанням даного рівня характерні: низька впевненість у собі; схильність до стереотипного, формального мислення; догматичний стиль навчання на примітивному рівні, заснований на запитаннях, що вимагають однозначної відповіді, на засвоєнні фактів лише з метою їх запам'ятовування; намагання уникати дискусій, варіативних виборів і альтернатив у процесі навчання; наявність негативних особистісних якостей, як несправедливість у взаєминах з іншими, необґрунтованість вимог до них, агресивність чи безхарактерність, непослідовність; відчуття особистої і професійної неадекватності; екстремальні установки і уявлення щодо себе породжують у студента й екстремальні форми поведінки - від агресивних і ворожих до пасивних, від неприйняття думок і ідей інших до і звички піддаватися впливу.На векторі "Культуротворчість" моделі особистісно-професійного розвитку студента рівень несформованої особистості позначаємо як "до культурний", адже він пов'язаний з дуже незначною культуротворчістю й практично не має відношення до творчості. Якщо вся людина "поміщається" тільки тут, її існування веде до деградації оточуючого життя. Якщо цей рівень інтенсивно засвоєний студентом, він фактично стає постачальником хаосу, перешкодою для творчої роботи.Наступний, егоцентричний рівень має певну його подібність зі згадуваними у психолого-педагогічних дослідженнях критичним рівнем у К.М. Левітана [11, 28], "утилітаристом", "теоретистом" у В.М. Сороки-Росинського [22, 215-218], "нарцистичним" у В. Шрамля, "тираном" у X. Еблі [11, 53], адаптаційним у Д. Холланда [11, 53] та іншими. Щодо напрямку особистісного й професійного розвитку "Особистісні смисли", то студентам із домінуючим егоцентричним рівнем властиве отримання вигоди й успіху для себе, відношення до себе як до самоцінності, до інших - як до засобів для досягнення своєї мети. Якщо цей рівень домінує у структурі особистості студента, то головним є власне благополуччя, зручність і успіх, а інші люди використовуються як засіб для їх досягнення. Пріоритетами є прагнення економити свої сили і здоров'я, матеріальна вигода та інше. Люди, які перешкоджають досягненню цих цілей, оцінюються як погані, з ними слід боротися або викинути зі сфери своїх життєвих інтересів. Як відомо, маніпуляція небезпечна для обох сторін, тому домінуючий егоцентричний рівень особистості студента є перешкодою для його розвитку.У проявах вектора "Професійний розвиток" можна інколи бачити зовні демонстровані високі професійні якості, які є маніпуляцією з властивою їй обманом і цинізмом.Здебільшого студенту егоцентричного рівня властива адаптивна поведінка, у його самосвідомості домінує тенденція до підкорення професійної діяльності зовнішнім обставинам у вигляді виконання вимог, правил, норм, рекомендацій. Відбува-ються процеси пристосування чи підпорядкування середовища інтересам спеціаліста. У професійній діяльності такий спеціаліст керується принципом економії сил, здебільшого користується виробленими алгоритмами розв'язання професійних завдань, проблем, ситуацій, що перетворилися в штампи, шаблони, стереотипи. Орієнтується на отримання престижної роботи, яка забезпечить бажаний стиль життя.Егоцентристу властиві негативні професійні установки, які здатні згубно впливати на інших (не виключено, що у майбутньому - підлеглих): негативно реагувати на тих, хто тебе не любить; використовувати будь-яку можливість створення для підлеглих труднощів, адже це не дає розслабитись; стимулювати підлеглих до роботи, викликаючи в них почуття провини за свої похибки; будувати діяльність на основі конкурентної боротьби; передбачати ймовірність не завжди чесної поведінки партнерів; прагнути до встановлення жорсткої дисципліни; збільшувати міру покарання підлеглого пропорційно до його провини.Якщо майбутній спеціаліст зупиняється на цьому рівні, він не зможе повноцінно виконувати свої професійні функції, а, якщо у професійних колективах переважатимуть спеціалісти із такою особистісною і професійною орієнтацією, у них, як і в суспільстві в цілому, не забезпечуватиметься повноцінний моральний і духовний розвиток особистості й усього суспільства.Вектор особистісно-професійного розвитку "Культуротворчість" у егоцентриста показує дещо вищу, ніж на рівні несформованої особистості, самореалізацію, здатність до

 
 

Цікаве

Загрузка...