WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні аспекти політичного лідерства - Реферат

Психологічні аспекти політичного лідерства - Реферат

вище, розглядаючи поняття "влада", ми зафіксували, що відносини домінування-підпорядкування можуть бути реалізовані трьома основними способами: регулюванням норм, демонстрацією зразків поведінки, визначенням цінностей. Відповідно до цього, виділяються три основних варіанти лідерства: 1) лідер-"організатор", 2) лідер-"демонстратор" і лідер-"аксиолог". Лідер-"організатор" - варіант лідера, що регулює відношення домінування-підпорядкування на основі нормування поведінки суб'єктів взаємодії. Лідер-"демонстратор" - варіант лідера, що регулює відношення домінування-підпорядкування на основі демонстрації тих чи інших зразків поведінки. Нарешті, лідер-"аксиолог" - варіант лідера, що регулює відношення домінування-підпорядкування на основі залучення визначених у визначену систему цінностей.Аналіз відомих у політичній психології типів і типологій лідерства, покаже: що практично усі відомі дослідження лідерства вивчали один з цих трьох варіантів. Одні робили об'єктом уваги організаторську, управлінську функцію лідера. Інші воліли вивчати ціннісну складову лідерства. Треті розглядали лідера як об'єкт для наслідування і наслідували його. Настільки ж правомірними були і спроби виділяти проміжні варіанти, що являють собою сукупність різних якостей лідера.Три описаних варіанти лідерства добре корелюють з визначеними способами впливу, що складають психологічні механізми лідерства. Наслідування як спосіб впливу найбільше відповідає варіантові "демонстратора", переконання - "організаторові", зараження - "аксиологу".Багаторівнева структура і психологічні риси особистості лідера. Традиційно в психології виділяють три основні підструктури чи рівні структури особистості: біологічний, психологічний, соціальний чи соціально-психологічний. У відношенні політичного лідера вони можуть бути доповнені політико-психологічним рівнем. Більш докладно, однак, можна говорити про п'ятирівневу структуру властивостей і якостей лідера.
Біологічний рівень припускає аналіз таких факторів, як вік, спадковість, темперамент, стать, стан здоров'я лідера і т.д. Ці якості виступають детермінантами поведінки і визначають деякі особистісні риси. Темперамент, наприклад, додає індивідуальну своєрідність поведінці , вчинкам, позначається на особливостях емоціонального вираження поглядів. Вікові характеристики також відіграють роль упрояві різних рис і психічних функцій. Серед біологічних характеристик мають значення і чисто фізичні дані, які визначають витривалість, силу, енергійність, працездатність лідера.
Психологічний рівень структури особистості включає, насамперед, розгляд основних психічних функцій і психічних процесів - таких, як воля, емоції, сприйняття, пам'ять, здібності, інтелект, характер лідера і т.д.
Соціально-психологічний рівень структури особистості включає такі компоненти, як мета лідера, розділювані ним групові цінності, інтереси, світогляд, мотиви поведінки, звичні для нього норми, розділювані ним стереотипи, установки , відносини і т.д.
Політико-психологічний рівень структури особистості лідера вимагає розгляду особливостей його політичної соціалізації, розділяємих ним політичних цінностей, особливостей його політичного вибору, властивих йому норм і прийнятих ним зразків політичної поведінки і т.д.
Соціальний рівень структури особистості відображає загально соціальні позиції і погляди лідера на суспільство і світ у цілому.
Таким чином, визначивши основні рівні, на яких виявляється головна якість особистості лідера - образ його "Я" і заснований на ньому "образ світу". Що ж і як виявляється конкретно? Як уже зазначалося, психологічно в першу чергу виявляються особливості образа самого себе, "психологічного образу" життя людини і його психологічний образ світу і життя.Тобто основні індивідуально-психологічні риси лідера - це, насамперед, особливості образа самого себе і "психологічного образа" життя як способу структурування психологічного простору особистості, що вимагають чи дозволяють регулювати відносини, що будуються за принципом домінування-підпорядкування. Вони виявляються на п'ятьох основних рівнях: 1)біологічному, 2)психологічному, 3) соціально-психологічному, 4) політико-психологічному і 5)соціальному.Так виглядають основні поняття і параметри, що дозволяють розглядати політичну психологію лідера як, насамперед, найбільш "сучасного " громадянина, що процвітав у процесах політичної соціалізації і політичної участі.
Висновок
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Як вже говорилося, інститут лідерства виник дуже давно, коли ще в примітивних суспільствах виникла необхідність в керівництві. Політичний лідер - це людина, котра керує не тільки політичними процесами, але і здійснює функції по управлінню суспільством, може змінювати хід подій і спрямованість політичних процесів. Політичному лідеру потрібно мати природні якості, такі як сила характеру, воля, тонка інтуїція, рішучість. Професійні якості лідера заключаються в аналітичних здібностях, в умінні швидко і точно орієнтуватися в ситуаціях, аргументовано протистояти чужим думкам. Вчені, які займаються дослідженням політичного лідерства, змогли класифікувати його на основі особистих якостей лідера, конкретної ситуації, іміджу і стилю поведінки.
Література:
1. Ашин Г.К. Элитология в системе общественннх наук //общественные науки и современность. - 2003. - №4.
2. Єгорова-Гантман Е. В. і ін. Політиками не народжуються. Як стати і залишитися ефективним політичним лідером. - М.: Ніколо М, 1993.
3. Жискар д'Естен Валери. Власть и жизнь. - М.,1990. - С. 11-18.
4. Кирилюк, Кремень, Ирхин. Психология и политика. -К., 1993. -Гл. VI.
5. Кобилянська Е., Лабковська Е. Поведінка політиків пророчити можна // Незалежна газета. -1993. - 31 березня.
6. Мохонова О.А. Лідерство: суть та структурні компоненти//Нова політика - № 2. - 2000. - С. 50-56.
7. Ольшанський Д. В. Політико-психолопчний словник. - М.: Академічний проект, 2002.
8. Пахарев А. Стиль політичного лідерства. Фактори формування та складові. // Нова політика. - 2001. - № 5. - С. 51-54.
9. Сало I. Анализ індивідуальних якостей политичного лідера як суб'екта політики // Політ. Читання. - 1993. - № 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...