WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні аспекти індивідуалізації навчання - Реферат

Психологічні аспекти індивідуалізації навчання - Реферат

почуття;
Мотивація;
Воля.
Кожна людина будує свою особистість сама в процесі активної діяльності та спілкування з іншими людьми. Для студента основним видом діяльності є навчання, яке є одним із важливих чинників становлення студента як особистості. Але кожен студент є неповторною єдністю фізіологічних і психологічних якостей. Щодо розгляду поняття індивідуальності, то існує два підходи трактування його сутності. Прихильники першого підходу пропонують розглядати індивідуальність як сукупність неповторно своєрідних рис та особливостей людини, що відрізняє її від інших людей або сукупність властивостей і особливостей кожноїістоти, що відрізняють її від інших істот того ж виду [ 13, 16 ].Прихильники другого підходу індивідуальність розглядають як особистість з притаманними тільки їй унікальними своєрідними характеристиками, як певний напрям розвитку особистості, що супроводжується появою нових властивостей внаслідок комплексу причин [1, 2, 3].П.П.Блонський розглядав індивідуальність як певну комбінацію окремих ознак, отриманих по спадковості. Дані ознаки він розділяв на домінуючі і підлеглі. За його теорією, якщо вроджені задатки не розвивати під впливом того чи іншого подразника, то вони атрофуються. На початку ХХ століття на основі науково-експериментальних фактів було досліджено, що розвиток індивідуальності здійснюється поступово і послідовно, він не є прямолінійним, може допускати відхилення і зупинки; існує нерозривний зв'язок між духовними і фізичними особливостями, а також між окремими сферами психічного - емоційною, вольовою, розумовою; різні аспекти психічного розвиваються неоднаково за темпами та енергією, завдяки різним причинам.За теорією А.В.Петровського індивідуальність визначається як одна із сторін особистості, під якою розуміється неповторна сукупність психологічних особливостей людини. Дана сукупність включає в себе "характер, темперамент, особливості психічних процесів, почуття та мотиви діяльності, сформовані здібності" [12]. Аналізуючи дані, можна зробити висновок, що особистість і індивідуальність взаємопов'язані між собою. Так, О.Г.Асмолов у своїй фундаментальній теорії характеризує рушійні сили та умови розвитку особистості, в яких вирізняються ті глибинні новоутворення, що є свідченням народження індивідуальності в процесі розвитку особистості.Виходячи з того, що основним видом діяльності студентів є навчання, в процесі якого формуються не тільки знання, уміння і навички, але й одночасно здібності, настанови, вольові та емоційні якості, в яких бере участь і розвивається особистість як ціле, як єдність усіх сторін і якостей. Тому, говорячи про розвиток особистості в процесі навчальної діяльності, ми насамперед маємо на увазі саморозвиток студента.За цих умов індивідуалізація навчання у вищій школі створює всі можливості, які сприяють розвитку студента як індивідуальності і становленню його як особистості.
2. Мотивація як одна з важливих умов підвищення ефективності індивідуальної роботи студентів
Уперше слово "мотивація" застосував А.Шопенгауер у статті " Чотири принципи достатньої причини" (1900-1910).Потім цей термін міцно увійшов у психологічний вжиток для пояснення причин поведінки людини та тварини.У психологічній літературі все ще немає повного та однозначного визначення мотивації, яка в останній час притягує усе більш пильну увагу багатьох психологів та педагогів.У теперішній час мотивація як психічне явище трактується різноманітно. По-перше, як сукупність факторів, які підтримують і спрямовують, тобто обумовлюють поведінку (К. Мадлен), по-друге, як сукупність мотивів (К. К. Платонов), по-третє, як спонукання, яке викликає активність організму та визначає її спрямованість.Крім цього, мотивація розглядається як процес дії мотиву та як механізм, який визначає виникнення, напрямок та засоби здійснення конкретних форм діяльності (І. А. Джидар'ян), як процес психічної регуляції конкретних форм діяльності (М. Ш. Магомед-Емінов), як цілісна система процесів, які відповідають за спонукання і діяльність (В. К. Вільнопас).[7,65]Будь-яка людська діяльність чи поведінка завжди мотивується певними чинниками. Засвоєння знань - це також діяльність, яка носить в собі певні мотиви. Важливу роль у навчанні студентів відіграє мотивація їх навчальної діяльності.На думку С.Л. Рубінштейна, мотиви визначають ставлення студентів до навчальної діяльності. Він розкрив психологічну суть вмотивованого відношення студентів до навчання, виділив функції мотивів і розкрив структуру мотиваційної сфери. Аналізуючи процес навчання у вищих навчальних закладах, К. Беркита наголошує на необхідності формування у студентів мотивів, які забезпечуватимуть успіх в оволодінні навчальною діяльністю.С.Т. Григорян під мотивом розуміє "спонукання суб'єкта до дії або діяльності, що пов'язане з досягненням поставленої мети, яка виникає на основі його певних потреб".Загальновідомо, що ефективність будь-якої діяльності перш за все залежить від сили і ступеня усвідомлення потреби індивіда у даній діяльності. А самі потереби з'являються через відчуття браку чогось, що нерозривно пов'язано з проявлянням емоцій, у наслідку чого виникає зацікавленість, "інтерес" до діяльності, яка виконується. При цьому зацікавленість не завжди може бути причиною виконання тієї чи іншої дії. Для того, щоб говорити про мотивацію, недостатньо виявляти в ній емоційну особливість інтересу. Також необхідно, щоб ця зацікавленість привела індивіда до активного стану, який дасть визначену спрямованість його діяльності.Відомий психолог А.М. Леонтьєв стверджує, що людина під впливом певного мотиву розпочинає виконувати дії, а потім - заради них самих, в силу того, що мотив змінився на мету. На думку Е.Б. Єгорової, мотиви, як психологічні фактори людської діяльності, займають провідне місце в структурі особистості і визначаються як внутрішня сила, що виникає на основі почуттів та думок людини і збуджує її до тієї чи іншої діяльності, скерованої на задоволення її потреб.У своїй структурі мотивації В. С. Мерлін виділяє перш за все первісний фактор - стан потреби і її усвідомлення. Тому що усвідомлення потреби є важливою умовою виникнення цілі, яка стає діючою тільки у випадку упевненості в її досягненні. Оптимізація досягнення своїх цілей нерозривно пов'язана з певними емоціями, які визначають спрямованість даної активності. Якщо усі ці фактори у

 
 

Цікаве

Загрузка...