WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

Професіограма викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

саморозвитку, розуміння освіти як безперервного процесу, що характеризує життєдіяльність сучасної людини, обумовили підвищений інтерес до питань підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи. Для здійснення спеціальної підготовки викладацьких кадрів для вищої школи необхідна розробка її методології, теорії та практики з обов'язковим включенням технічних, технологічних та людинознавчих знань в сфері педагогіки, психології та біології, що адекватні вимогам викладацької діяльності. Таким чином, сучасна система підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи повинна бути спрямована на забезпечення підготовки викладачів за всіма вищевказаними аспектами, виходячи з яких очевидними стають задачі навчання організаторів та проектувальників навчального процесу у вузі.Специфіка системи підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи полягає передусім у тому, що слухач вже є спеціалістом в одній із областей знань. До того ж це вже доросла людина із своїми поглядами, установками, особистісними особливостями, які не потрібно переробляти, а потрібно лише скорегувати. З цього випливає, що одна з провідних функцій підготовки та перепідготовки викладача вузу - корегуюча.Основні методологічні проблеми професійно-педагогічної підготовки та перепідготовки викладача вищої школи пов'язані:1) з проектуванням структури та змісту підготовки та перепідготовки викладача вузу у відповідності з його професійно-педагогічною діяльністю;2) з відсутністю чіткого розуміння цілей, структури, змісту та концепції педагогічного проектування;3) з використанням, згідно нової парадигми освіти, принципу гуманізації;4) з різноманітністю та гнучкістю форм та методів при організації системи професійно-педагогічної підготовки та перепідготовки викладачів вузів (враховуючих інтереси освітньої системи, а також майбутніх викладачів);5) з профвідбором та діагностикою ПВК особистості майбутніх викладачів вищої школи;6) з вибором форм, методів та технологій професійно-педагогічної та психологічної підготовки та перепідготовки.Основні психолого-педагогічні проблеми професійно-педагогічної підготовки та перепідготовки викладача вищої школи пов'язані:1) з виробленням нового стилю управління, нової особистісної позиції та нових методів організації навчально-виховного процесу у вузі;2) зформуванням нового типу аналітичного і, разом з тим, проектно-конструктивного мислення, що допомагає будувати картину навчально-виховної ситуації в динаміці всіх її перемінних;3) з набуттям нового стилю комунікаційної та інтелектуальної діяльності, нових способів соціальних та міжособистісних взаємодій, спрямованих на спільну побудову проектів та програм;4) з прогнозуванням розвитку ПВК особистості в процесі корекційної професійно-педагогічної та психологічної підготовки та перепідготовки викладача вузу та подальшої професійної діяльності;5) з корекцією ПВК особистості за результатами діагностики, а саме з вибором форм, методів та технологій проекційного навчання [2; 29-30].
ВИСНОВКИ
Визначивши зміст та функції професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, дослідивши поняття та сутнісні характеристики його професіограми, окресливши загальні вимоги до викладача вищої школи, проаналізувавши принципи та етапи підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи та обґрунтувавши основні методологічні та психолого-педагогічні проблеми професійно-педагогічної підготовки та перепідготовки викладачів автор прийшов до наступних висновків:1. Професіограма викладача вищої школи - система особисто-ділових рис, суспільно-політичних, психолого-педагогічних й спеціальних знань, програма педагогічних умінь та навичок, необхідних для виконання викладачем його професійних обов'язків. 2. Одні з найвизначальніших рис, якими повинен володіти викладач вищої школи: високий рівень свідомості, пошуково-проблемний стиль мислення, розвинуті інтелектуально-логічні здібності, комунікативні здібності.3. В професійно-педагогічній діяльності викладач вищої школи має прагнути до системно-моделюючого рівня продуктивності своєї творчої діяльності, при якому педагог вміє перетворити свою дисципліну в засіб формування особистості студента.4. Професіограма викладача вищої школи не є усталеним поняттям. Суспільний розвиток висуває до складових професіограми нові вимоги, що знаходить відображення у нових вимогах до особистості та професійної діяльності викладача, рівня його знань, вмінь та навичок.5. Для ефективного застосування безпосередніх професійних функцій педагогу необхідно володіти якостями особистості, які б забезпечили йому можливість якомога продуктивніше налагоджувати контакти зі своїми вихованцями.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Навчальний процес у вищій педагогічній школі. За ред. О.Г. Мороза. - К., 2001. - 337 с.
2. Матушанский Г.У., Цвенгер Ю.В. Основные характеристики психолого-педагогической подготовки и переподготовки преподавателя высшей школы на современном этапе// Психологическая наука и образование. - 2001. - № 2.
3. Вершловский С.Г. Общее образование взрослых: стимулы и мотивы. - М., 1987.
4. Дмитриева В.Ф., Ившина Г.В., Матушанский Г.У. Модель преподавателя вуза технического профиля // Специалист. - 1997. - № 8.
5. Есарева З.Ф. Взаимодействие научной и педагогической деятельности преподавателя университета: Автореф. дис. докт. пед. наук. - Л., 1975.
6. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. - М., 1990.
7. Матушанский Г.У. Проектирование системы непрерывного профессионального образования преподавателей высшей школы. - Казань, 1999.
8. Матушанский Г.У. К концептуальным основам системы непрерывного образования вузовских преподавателей // Alma mater. - 2000. - № 11.
9. А. А. Кирсанов, В.Г. Иванов, Л.И. Гурье. Методологические и методические основы профессионально-педагогической подготовки преподавателя высшей технической школы. - Казань, 1997.
10. Никитин А.В., Романкова Л.И. Квалификационные характеристики специалистов с высшим образованием. - М., 1981.
11. Скок Г.Б., Горлов Б.Б. Психолого-педагогические аспекты оценки деятельности преподавателей. - Новосибирск, 1992.
12. Смирнова Е.Э. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием. - Л., 1977.
13. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К., 1997.
14. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. - К., 1996.- 406с.

 
 

Цікаве

Загрузка...