WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

Професіограма викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

витримка й самовладання;самостійність і діловитість у вирішенні життєво важливих задач.6. Психолого-педагогічні здібності:адекватність сприйняття дитини й уважність до неї;прогнозування шляхів формування особистості школяра;здатність передбачати можливі результати;виховний вплив на колектив й особистість.Аналіз досліджень проблеми особистості показує, що всі основні риси особистості тісно пов'язані між собою, але провідна роль належить світогляду й спрямованості особистості, її мотивам, що визначають поведінку й діяльність людини - це дозволяє серед рис і характеристик учителя-вихователя визнати провідними соціально-моральну, професійно-педагогічну й пізнавальну спрямованість [1; 12-13].До загальних вимог до викладача вищої школи можна віднести наявність:1) професійної компетентності, що базується на спеціальній науковій, практичній та психолого-педагогічній підготовці;2) загальнокультурної та гуманітарної компетентності, що включає знання основ світової культури, гуманістичних особистісних якостей, відповідальності за результати власної діяльності, мотивації до самовдосконалення;3) креативності, що передбачає сформованість нестандартного мислення, володіння інноваційною стратегією та тактикою, гнучкої адаптації до змін змісту та умов професійної діяльності;4) комунікативної компетентності, що включає розвинуту мову, володіння іноземними мовами, сучасними засобами зв'язку та основами комп'ютерної грамотності, вміння складати ділові папери і т. ін.;5) соціально-економічної компетентності, що передбачає володіння основами сучасної економіки, знання законів бізнесу, азів екології та права [9].
РОЗДІЛ 4 Принципи та етапи підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи
Сучаснапарадигма вищої освіти, орієнтована передусім на особистість, дає нам право вважати, що підготовка та перепідготовка викладачів вузу повинні включати в себе також психологічно орієнтований професійний підбір (основу якого складає діагностика ПВК особистості майбутніх викладачів вузу). Основні принципи підготовки та перепідготовки викладачів вузу на основі професійного підбору можна сформулювати наступним чином: 1) аналіз діяльності майбутнього викладача вузу повинен бути сфокусований на моментах діяльності, що викликають проблеми, складності та невдачі, а не охоплювати всю сукупність його професійно-педагогічних функцій та посадових обов'язків;2) професійно важливі характеристики, які можна розвивати та формувати шляхом навчання та тренінгів, необхідно враховувати при розробці спеціальних навчальних курсів та практикумів та обов'язково включати їх в учбовий процес підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи;3) такі, що компенсуються за рахунок індивідуального стиля діяльності професійно важливі якості особистості викладача можуть бути підставою для вибору конкретної предметної спеціалізації в підготовці та подальшій професійній діяльності викладача вузу.Аналіз науково-дослідної літератури дозволив виділити декілька етапів професійної підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи.Перший етап полягає в психодіагностиці всіх бажаючих стати викладачами вузу. Це можуть бути студенти, бакалаври та магістри, аспіранти та співпошукачі, а також особи, що проходять перепідготовку на спеціальних курсах чи факультетах. Задача цього етапу - виявити серед бажаючих стати викладачами вузу осіб з явними протипоказаннями, тобто професійно непридатних. Умовно цей етап можна назвати професійною консультацією всіх бажаючих спробувати себе в якості викладача. Індивідуальні характеристики для діагностики професійної непридатності до педагогічної діяльності можна виразити наступним чином: протипоказання за станом здоров'я (психічного та фізичного); недостатня усвідомленість професійного вибору; відсутність психологічної схильності до професії.Другий етап професійної підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи - етап професійно-педагогічного навчання на отримання кваліфікації викладача вищої школи - повинен починатися з діагностики професійно важливих якостей особистості (ПВК особистості) викладачів вищої школи. Задача цього етапу - психолого-педагогічна діагностика та професійно-педагогічне навчання майбутнього викладача. Сюди ж входить корекція та розвиток недостатньо виражених професійно важливих якостей особистості слухача. На даному етапі формування викладача вузу основними параметрами його підготовки є професійно-педагогічні знання (що складають основу теоретичної та прикладної діяльності викладача вищої школи та виступають фундаментом для вироблення вмінь та навичок) та якості особистості, що є найбільш значимими для професійно-педагогічної діяльності у вузі.Третій етап повинен бути спрямований на уточнення найбільш перспективного для кожного викладача місця застосування зусиль. Умовно його можна назвати етапом професійно-предметної спеціалізації та професійної адаптації педагога. Даний етап повинен починатися з оцінки результатів корегуючого навчання та включати активну та пасивну педагогічну практики, різні види стажувань, а також саму педагогічну діяльність протягом першого року викладання у вузі. Основним завданням цього етапу є вироблення конкретних професійно-педагогічних умінь та навичок. Слід відмітити, що реалізація даного підходу вимагає певної корекції системи підготовки та перепідготовки викладача вищої школи: запровадження "діагностичної служби", посилення частки педагогічної практики, введення курсів та тренінгів з розвитку та формування організаційних, комунікативних та інших професійно важливих психологічних якостей особистості, здійснення "діагностичною службою" психологічного моніторингу учнів. Звичайно, ці заходи вимагають значних засобів, зусиль та часу, проте їх практичне втілення може проходити поступово, з втіленням готових для практики наукових психолого-педагогічних розробок. Описана вище систематизація характеристик діяльності та підготовки викладача вузу дозволяє глибше аналізувати його діяльності та обґрунтовано здійснювати підготовку та перепідготовку з використанням сучасних інформаційно-педагогічних засобів навчання та контролю [2; 30-31].
РОЗДІЛ 5 Основні методологічні та психолого-педагогічні проблеми професійно-педагогічної підготовки та перепідготовки викладача вищої школи
Сучасна парадигма вищої освіти висуває об'єктивну потребу в спеціальній підготовці викладацьких кадрів. Розвиток педагогіки та психології, інтерес до особистості та її потенціальних можливостей

 
 

Цікаве

Загрузка...