WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота

Професіограма викладача вищої школи та шляхи її реалізації - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Професіограма викладача вищої школи та шляхи її реалізації
ЗМІСТ
ВCТУП
РОЗДІЛ 1 Зміст та функції професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи
РОЗДІЛ 2 Поняття та сутнісні характеристики професіограми викладача
РОЗДІЛ 3 Загальні вимоги до викладача вищої школи
РОЗДІЛ 4 Принципи та етапи підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи
РОЗДІЛ 5 Основні методологічні та психолого-педагогічні проблеми професійно-педагогічної підготовки та перепідготовки викладача вищої школи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВCТУП
Професійна підготовка викладачів базується на певній системі цінностей. Базові цінності в процесі виховання, на думку багатьох дослідників, значною мірою відбивають суспільні уявлення про дитину, що змінювалися й еволюціонували. Відповідно змінювалось і розвивалось суспільне розуміння функції вчителя-носія і виразника тих цінностей, що лежать в основі суспільного життя. У процесі цілеспрямованої педагогічної діяльності викладачу, вчителю завжди потрібно було навчати, розвивати і виховувати дитину. На порозі ХХІ століття постає завдання визначення стратегії співробітництва, розробки спільних підходів до "гармонізації" ціннісних орієнтацій, змісту, форм і методів освіти. Настав час відмовитися від функціональної освіти, яка цілковито перетворює життя людини лише на підготовку до майбутніх соціальних функцій.Роль вчителя за такого підходу не може полягати тільки в передачі учневі набору вмінь для майбутнього здійснення наперед визначених соціальних функцій. Установки на забезпечення внутрішнього розвитку дитини, зміцнення її психічного здоров'я, формування розуму, а не просто озброєння знаннями, носієм яких є вчитель, потребують нових концептуальних засад підготовки вчителя до педагогічної діяльності.Професійна діяльність педагогічних кадрів є неперервним процесом розв'язання навчально-виховних завдань, спрямованих на розвиток особистості дитини. Її ефективність значною мірою визначається сформованістю ціннісних орієнтацій майбутнього педагога. Реальні потреби гуманізації освіти передбачають творчу, вільну діяльність особистості майбутнього вчителя, спрямовану на прогресивний розвиток нації. А це потребує орієнтації викладачів вищих педагогічних навчальних закладів освіти на необхідність кардинальної гуманізації виховного процесу, на створення умов для самореалізації майбутнього вчителя як суб'єкта морально-духовної відповідальності за майбутнє.Мета дослідження полягає у виробленні автором власної концепції професіограми викладача вищої школи, а також оптимальних шляхів її реалізації. Для досягнення поставленої мети автор ставить перед собою такі завдання:1) Визначити зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.2) З'ясувати функції професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.3) Дослідити поняття та сутнісні характеристики професіограми викладача вищої школи.4) Окреслити загальні вимоги до викладача вищої школи.5) Проаналізувати принципи та етапи підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи.6) Обгрунтувати основні методологічні та психолого-педагогічні проблеми професійно-педагогічної підготовки та перепідготовки викладача вищої школи.Об'єктом дослідження виступає професіограма викладача вищої школи, предметом - відносини, що складаються в процесі її реалізації.Методологічною основою дослідження є порівняльний метод комплексного дослідження, структурно-системний метод, логічний, методи узагальнення та прогнозування.
РОЗДІЛ 1 Зміст та функції професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи
Нова соціально-економічна ситуація у нашій державі призвела до того, що перед вищою школою було поставлено інші, ніж раніше, цілі та завдання. Основним напрямком діяльності школи на сьогоднішній день повинно стати задоволення потреб особистості в знаннях, які б дозволили адаптуватися в сучасному світі. А це потребує відповідного кадрового супроводу і найшвидшого втілення в життя цілеспрямованої програми підготовки педагогічних кадрів вузу, тобто відповідної підготовки та перепідготовки викладачів вищої школи. При цьому важливе значення має звернення до позитивного зарубіжного досвіду у цій сфері. Так, з 1993 року в Росії при провідних вузах створені та успішно функціонують центри з психолого-педагогічної перепідготовки спеціалістів для викладацької діяльності у вищій школі. Після закінчення навчання слухачам присвоюється додаткова кваліфікація - "викладач вищої школи". З 1995 року в магістратурі запроваджено підготовку студентів для отримання даної кваліфікації. Особливість діяльності викладача вищої школи полягає в тому, що вона є складноорганізованою і складається з декількох взаємопов'язаних між собою видів, що мають спільні компоненти. Окремі конкретні види діяльності розрізняються за формою, способами здійснення, часовою та просторовою характеристиками, функціональною спрямованістю і т. ін. За визначенням, вид діяльності - це узагальнена характеристика функціональної спрямованості праці спеціаліста. Під час проходження етапів трудового шляху спеціаліста співвідношення різноманітних видів його діяльності змінюється. Головна відмінність однієї діяльності від іншої полягає у відмінності об'єктів діяльності, які й надають їй певну спрямованість, напряму пов'язану з характерною ціллю діяльності.Реалізуючи різні цілі діяльності, викладач вузу здійснює наступні діяльності: педагогічну, науково-дослідну, професійну (за базовою спеціальністю0, адміністративно-господарську, управлінську, комерційну та громадську. Серед перерахованих діяльностей можна виділити два види творчої діяльності - наукового працівника та педагога. В дослідженні З.Ф. Єсарєвої [5] показано, що лише сполучення наукової та педагогічної діяльності для викладача вищої школи є продуктивним. Проте, на думку деяких авторів, провідну роль в діяльності викладача вузу грає саме педагогічна діяльність, а всі інші види діяльності нею інтегруються та проявляються в ній.Можна сформулювати певні критерії для оцінки рівнів науково-дослідної, базової професійної, адміністративної, господарської, управлінської та громадської діяльності викладача вищої школи. Відносно педагогічної діяльності можна прийняти класифікацію Н.В. Кузьміної [6], згідно якої установлюється 5 рівнів її продуктивності: репродуктивний, коли педагог вміє переказати іншим те, що знає сам; адаптивний - при якому педагог в змозі

 
 

Цікаве

Загрузка...