WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Профілактика девіантної поведінки серед молоді - Курсова робота

Профілактика девіантної поведінки серед молоді - Курсова робота

знаємо? Які факти важливі? Які другорядні?2) проблеми: якими законами, нормами права регулюється ситуація? В чому полягає конфлікт? Яке питання нам треба вирішити, розв'язуючи ситуацію?3)аргументи: які аргументи можуть бути наведені (обов'язково з використанням законодавчої бази на захист кожної із сторін у справі).4) рішення: яке буде вирішення ситуації? Чому саме таке? Які можуть бути наслідки такого рішення?1Формою впровадження програми "Практичне право" в життя є урок із всієї сукупності уроків, ми хочемо акцентувати увагу на наступних:1. У мене є права.2. Навчання-світло!3. Хто нас оберігає?
Висновок
Таким чином, ми розглянули загальні психологічні аспекти такої поведінки, яка називається девіантною.Кримінальна хроніка свідчить про зростання злочинності внаслідок наповнення її молодими особами. Від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії згодом вищенаведена поведінка в багатьох випадках переростає в суспільне небезпечну, кримінальну.Отже, можна зробити висновок, що вищенаведений тип поведінки є досить небезпечним явищем, яке потребує детального розгляду і вирішення. Одним із базових шляхів профілактики девіантної поведінки є клінічна юридична освіта. Цей комплекс є досить ефективною сукупністю методів попередження соціально неприйнятої поведінки, про що свідчить зарубіжна практика.Сучасна юридична освіта повинна органічно поєднувати доктринальні знання і практичний досвід. Російський професор А. Люблінський ще у 1901 році писав: "У той час, як на медичних, математичних, філологічних факультетах значна частина учбового часу присвячена практичним заняттям, студенти-юристи мають постійно справу лише з книгами і лекціями, вивчаючи право виключно теоретично і залишаючись практично без будь-якого знайомства з юридичною практикою. Така система в результаті призводить до сумних наслідків. Юристи, які лише закінчили університетський курс, при першій спробі застосувати свої знання на практиці, працюючи адвокатами, службовцями, виявляються зовсім безпорадними, вони потребують вказівок інших осіб часто по самій азбуці юридичної практики".Американський дослідник даної теми Кеннет Талант також цілком справедливо зазначає: "Випускники юридичних вузів, які отримали традиційну юридичну освіту з використанням методу читання лекцій у великих аудиторіях, відчувають себе неготовими опитувати і консультувати клієнтів, складати і подавати юридичні документи, здійснювати підготовку у справі, брати участь у процесі, опитувати свідків і виступати у суді. Справа в тому, що їм не вдається застосовувати навички свого знання матеріального права, отриманого в аудиторії, в реальних ситуаціях, в яких опиняються їх клієнти. Вони також вважають, що не отримали досвіду у розумінні ролі юриста у суспільстві".Саме юридична клініка дозволяєнайбільш повно реалізувати практичну направленість навчання. Тому необхідність ввести в навчальну програму юридичних факультетів спецкурс "Юридична клініка" зумовлена специфікою підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі права.В Україні даний рух лише починає формуватись. Тобто він знаходиться на початковому етапі: лише деякі університети використовують цю течію. Ми пропонуємо організувати в нашій рідній академії гуртки спеціально підготовлених курсантів, які б відвідували інші навчальні заклади і за допомогою технологій програми "Практичне право" налаштовували, переконували молодь щодо прерогативи позитивного типу над негативним типом поведінки, на дотримання у їхній діяльності норм моралі, етики, права тощо.Крім того, курсанти здобудуть необхідні навички роботи з потенційними правопорушниками, що позитивно сприятиме їх підготовленості. Після закінчення НАВСУ вони вийдуть впевненими в своїх силах у практичній роботі і саме такі правоохоронці найбільш ефективно будуть вести боротьбу зі злочинністю і захищати права, свободи та інтереси громадян.
Використана література
1. Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения и их предупреждение. Механизмы социальной деформации // Вопросы философии.- 1989. - № 3. - С. 15-21.
2. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: Наука, 1982.-287 с.
3. Кудрявцев В.Н., Нерсесянц B.C., Кудрявцев Ю.В. Социальные отклонения. Введение в общую теорию. М.: Юридическая литература, 1984. - 320с.
4. Бандурка A.M., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков: Фортуна-Прес, 1998. - 256 с.
5. Медведев B.C. Професійна деформація співробітників пенітенціарних установ. - Київ: Київський інститут внутрішніх справ, 1996. - 185 с.
6. Медведев B.C. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. - К.: 1999. -21с.
7. Медведев B.C. Проблеми професійної деформації співробітників ОВС (теоретичний та прикладний аспект).-К.: НАВСУ, 1999. - 9,5 д.а.
8. Медведев B.C. Психологічна служба пенітенціарних установ у 3-му тисячолітті. // Проблеми пенітенціарної теорії і практики.-К.: РВВ КІВС, 2000.- №5.-0,5 д.а.
9. Куличенко В.В., Столбовой В.П. Профессиональная деформация сотрудников уголовного розыска: сущность и пути профилактики. - Киев: КВШ МВД СССР, 1990. - 196 с.
10. Кондратьев Я.Ю. Головні проблеми та перспективи використання психологічних знань у діяльності керівників ОВС.- К.: НАВСУ, 2000. - 23 с.
11. Кондратьев Я.Ю. Загальна характеристика психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ: Лекція / К.: МВС України. НАВСУ, 2002. - 39 с.
12. Кондратьев Я.Ю. Роль керівника ОВС в удосконаленні правоохоронної діяльності/МВС України, НАВСУ. - К. - 19 с.
13. Бобнева М.И. Психологические проблемы социального развития личности // Социальная психология личности. - М: Наука, 1979. - 198 с.
14. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика.- Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Независимая фирма "Класс", 2001. - 336 с.
15. Бурлачук Л. Ф. Введение в проективную психологию. - Киев: Ника- Центр, 1997.-134 с.
16. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе метода Роршаха).-К.: Вища школа, 1979.- 176с.
17. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностические методы исследования личности. - Киев: О-во Знание УССР, 1982, - 17 с.
18. Бурлачук Л Ф., Грабская Н.И., Кочарян А.С.. Основы психотерапии. - К.: Ника-Центр, 1999. - 278 с.
19. Всеукраїнський науково-практичний семінар - тренінг "зміст і методи освітнього процесу в юридичній клініці - 2002 - С. 70.
20. Басай В. Д., Король

 
 

Цікаве

Загрузка...