WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблеми та шляхи формування політичної культури педагога вищої школи на сучасному етапі розвитку українського суспільства - Реферат

Проблеми та шляхи формування політичної культури педагога вищої школи на сучасному етапі розвитку українського суспільства - Реферат

особистість з політичною культурою демократичного типу. Уточнюємо, для вищих навчальних закладів, де готують майбутніх майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін, мета ще й включає готовність майбутніх педагогів до формування політичної культури учнів професійно-технічних навчальних закладів.Мета конкретизується в педагогічних завданнях, які випливають з напрямів розвитку політичної культури особистості [2, с. 60-61] та включають формування готовності студентів до розвитку політичної культури: І)формування інтересу студентів до політики, політичних знань; 2) виховання потреби в політичній самоосвіті, осмисленні діяльності органів влади; 3) сприяння засвоєнню демократичних норм, цінностей, трансформації політичних знань у переконання; 4) створення умов для одержання студентами знань про політичні традиції, історію України, інших країн; 5) виховання устудентів небайдужості, відповідальності, інших моральних якостей, законослухняності, поваги до Конституції України; 6) сприяння усвідомленню студентами політичних свобод як невід'ємних прав людини; 7) забезпечення розуміння глобальних проблем людства; 8) виховання в молоді потреби брати участь у суспільно-політичному житті; 9) озброєння студентів уміннями захищати цінності демократії за допомогою демократичних інститутів; 10) формування вмінь у майбутніх педагогів вищої школи щодо розвитку політичної культури студентів.Педагог виступає суб'єктом у системі формування політичної культури. Інструментом його впливу на студента є його культура, особистісні якості, вміння. Дана політична система діє й на педагога, розвиваючи в нього одні якості й викорінюючи інші. Саме від педагогів залежить дотримання принципів загального, особливого й одиничного системою формування політичної культури майбутніх педагогів вищої школи. У кожному конкретному навчальному закладі, окрім спільних рис, властивих для таких систем ВНЗ, можуть і повинні бути відмінності. Це індивідуальне обличчя зумовлене тими ідеями, якими живе педагогічний колектив, його кваліфікацією, усвідомленням і наполегливим прагненням створити систему, яка найбільше відповідає даним конкретним умовам.Педагог організовує процес формування політичної культури за допомогою педагогічного впливу - методів і форм, які є обов'язковим структурним компонентом будь-якої педагогічної системи. Під методами формування політичної культури майбутніх педагогів вищої школи розуміємо шляхи і способи взаємопов'язаної діяльності суб'єктів означеної системи для розвитку демократичної політичної культури студентів та опанування ними вміннями щодо її формування в студентів, а також способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку суб'єктів системи для досягнення мети.Форма розвитку політичної культури майбутніх педагогів вищої школи - це варіант організації даного процесу. Вибір форм зумовлюється конкретними завданнями системи, суб'єктами тощо. У ВНЗ формування політичної культури студентів може здійснюватися через використання можливостей навчальних предметів, проведення виховних заходів, демократизацію студентського життя.За допомогою критеріїв можна встановити, який досягнуто результат і чи відповідає він меті. Система потребує критеріїв оцінки всіх структурних і функціональних компонентів системи в досягненні мети, щоб коригувати та регулювати результат. Ефективність системи якраз і визначається співвідношенням між метою і досягнутим результатом. "У нашому дослідженні, - як відзначає О.Внукова, - кінцевим вважаємо той результат, який виявляємо у випускників ВНЗ, проміжним - у студентів різних років навчання, хоча ефективність даної системи загалом оцінюватиметься за результатами функціонування тієї системи, для якої готується спеціаліст, тобто для системи розвитку політичної культури учнів професійно-технічних навчальних закладів" [2, с.61-62]Головним компонентом системи формування політичної культури майбутніх педагогів вищої школи є студент. Він - не об'єкт впливу, а особистість, здатна за допомогою педагогів та інших суб'єктів системи розвивати й формувати в собі потрібні якості, знання, вміння для життя в умовах демократичного громадянського суспільства. Студент має здатність до саморозвитку, тобто в належних умовах навіть без власних цілеспрямованих зусиль він розвивається. Крім того, він має усвідомлену здатність до самовдосконалення своїх особистісних якостей. Якщо авторитарна педагогічна система зумовлювала вплив із метою формування в людини наперед заданих державою чи суспільством якостей, то демократичний устрій, надаючи людині права і свободи та покладаючи на неї відповідальність за себе, передбачає таку політичну систему, яка враховує прогнозовані потреби самої людини. Тобто, студент із його запитами й потребами в сучасному і майбутньому житті визначає процес розвитку політичної культури, його зміст і методи. Оскільки політична культура є важливою складовою громадянського становлення особистості, займає визначне місце в соціально-професійній діяльності педагога вищої школи, то очевидними стають потреби сьогоднішніх студентів - майбутніх педагогів професійно-технічних навчальних закладів - у належному рівні розвитку політичної культури й у готовності до її формування.Вирішальною умовою і засобом розвитку особистості студента, а отже й політичної культури, є його діяльність. Студент сьогодні повинен бути в позиції суб'єкта пізнання, праці та спілкування. Майбутні педагоги вищої школи за роки перебування в ВНЗ здійснюють навчальну, виробничо-педагогічну й позааудиторну діяльність. Доцільно в означеній системі виділити ці види діяльності студентів, щоб простежувати на їх рівнях процес розвитку політичної культури.Також особливим компонентом системи розвитку політичної культури майбутніх педагогів вищої школи є колектив студентів, адже кожна людина більшою чи меншою мірою прагне самореалізуватись у колективі. Характер взаємовідносин особистості й колективу зумовлюється якостями особистості й особливостями колективу.Протягом багатьох років у радянській педагогіці вважалося, що "особистість повинна безумовно підкорятися колективу, виховання здійснювалося в дусі колективізму. В умовах демократії є необхідність у розвитку індивідуальних якостей людини, але осмислення минулого спонукає до висновку, що не варто вдаватися в крайнощі: культивувати лише розвиток індивідуальності на шкоду колективізму. Адже саме в колективі за допомогою органів самоврядування особистість може реалізувати свою активність і розвинути соціальну відповідальність та інші якості, що характеризують людину з демократичною політичною культурою.

 
 

Цікаве

Загрузка...