WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема соціофобії у студентів - Курсова робота

Проблема соціофобії у студентів - Курсова робота

представленим іншим людям), їсти дома, в присутності членів родини або гостей, приймати відвідувачів, публічно виступати, розмовляти зі старими людьми або керівництвом, торкатися інших людей, що-небудь писати або робити в присутності інших [60]. В таких ситуаціях у них нерідко виникають соматичні симптоми тривоги такі як серцебиття, тремтіння, пітливість, напруга м'язів, сухість у роті, почуття жару, холоду і головний біль. Страждаючий соціальною фобією може бути переконаний, що його основною проблемою є один із вторинних проявів тривоги. Деякі люди не скаржаться на стан здоров'я, проте відчувають сильну сором'язливість, страхи і побоювання. Виражена тенденція уникати ситуацій може призвести до повної соціальної ізоляції [54]. Звідси випливають наступні проблеми: не можливість влаштуватися на роботу, єдиним засобом позбудеться від цього деякі вважають алкоголь і транквілізатори, високий ризик розвитку коморбідних станів, тобто вторинних проявів (важка депресія, панічний розлад), схильність до суїциду [59].Таким чином, розглянуті в цьому параграфі визначення, класифікація, причини виникнення, психологічна характеристика прояву, ознаки соціофобії дозволяють зробити висновок, що найбільш розповсюдженими видами соціофобії у студентів є: антропофобія (людей взагалі), атазагорафобія (забути щось або бути непоміченим), ателофобія (недосконалості), атихіфобія (невдачі, провалу), бром гідрофобія (страх, що навколишні можуть помітити дурний запах тіла, пітливість), вербофобія (слів), гамартофобія (здійснення небажаного вчинку), гедонофобія (радості), геліофобія (сміху), гіпенгіофобія (відповідальності), енохлофобія, коінофобія, демофобія (скупчення людей, юрби), доксофобія (подяки, виражати свою думку), евпофобія (почути гарну новину), евресифобія (ідей, що відрізняються від загальноприйнятих), катагелофобія (бути осміяним, стати об'єктом глузування), лаліофобія (говорити), логофобія (слів, порушення здатності до експресивної промови), глоссофобія, пейрафобія (публічних виступів), соціофобія (суспільства, контактів, ситуацій, навколишньої оцінки), ейхофобія (вимовляти або слухати добрі побажання), еніссофобія (критики), ерейтофобія (почервоніти перед співрозмовником або привселюдно).
ВИСНОВОК
Результати здійсненої дослідницької роботи надало можливість зробити узагальнюючи висновки. У визначенні методологічних засад вивчення феномену соціофобії доцільно спиратися на міцне підгрунтя у філософській та психологічній галузях знань. Відповідно до поставлених завдань ми дійшли висновку проте, що категорія "соціофобія" почала своє становлення з загального поняття "страх" поступово конкретизуючись.Аналіз різних філософських поглядів різних епох дозволив зробити висновок, що поняття страху як одного з психологічних станів людини приваблював багатьох вчених, які намагалися визначити його суть, причини, механізм прояву та можливі шляхи подолання. В розумінні цього поняття часто домінували ідеалістичні, матеріалістичні, раціоналістичні, агностичні та релігійні уявлення. У ХХ ст., коли психологія виділилася і стала самостійною наукою, феномен страху стає предметом психологічних досліджень, відбувається його класифікація. Одним з видів страху є нав'язливий страх або фобія. Аналіз робіт психологів, так чи інакше пов'язаних з проблемою страхів, показує, що єдиної класифікації фобій не існує. І це зрозуміло, бо класифікація завжди має суто суб'єктивний характер, оскільки кожен з дослідників вкладає в основу свого розподілу фобій якийсь певний бік цього психічного феномену. В даній роботі ми користувалися класифікацією Б.Карвасарського.Проаналізувавши статистичні дані ми дійшли висновку, що найбільш поширеним видом фобій є соціофобія. Цей нав'язливий страх руйнує життя багатьох молодих людей (студентів), які не мають досить розвинутих комунікативних навичок, вміння поводитись у суспільстві, негативного досвіду та прикладу батьків, внаслідок незвичних умов навчання у вузі, не можливості адаптуватися у студентському колективі, страх перед викладачами, керівниками, деканатом та інше. Тому питання по усуненню соціофобії серед молоді є досить актуальним у нашому суспільстві і потребує вирішення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреева А.И. Ахи-страхи//Человек. - 2003. - №4. - С.186-189.
2. Андрусенко В.А. Социальный страх: (Опыт филос.анализа). - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. - 168с.
3. Гольбах П. Избранные произведения: В 2т. М., 1963. т.2. - С.89-90, 123.
4. Декарт Р. Сочинения: В 2т. М., 1989. т.1. - С.503, 506, 554-556, 558.
5. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - СПб: Гиппократ, 1995. - С.56
6. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей. - М.: Педагогика, 1986. - 112с.
7. Кант И. Сочинения: В 6т. М., 1966, т.5. - С.268-269.
8. Кант И. Сочинения: В 6т. М., 1966, т.6. - С. 387, 413-415, 496-497, 501, 506, 519-520.
9. Краткий словарь по философии/Под общ. Ред. И.Б. Блаумберга, И.К. Пантина. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1982. - 431 с.
10. Лукреций О природе вещей М., 1946. - С.191, 193, 195, 199-201, 203.
11. Любутик К.Н., Пивоваров Д.В. Идеальное как взаимоотношения субъекта и объекта // Философская наука., 1988. №10.
12. Мазур А.В. Арттерапія та дитяча гра як засоби корекції страху у дошкільників та дітей 6-7 років // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 6. - С.5.
13. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С.166, 185, 190, 233, 248.
14. Моссо Анжело Страх. - Полтава, 1987. - 245с.
15. Паскаль Б. Мысли о религии. М., 1902, С.15, 20, 33, 41-42, 56, 61.
16. Петрусенко В. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник для студ-тів вищ. закладів освіти І-І/ рівнів акредитації.-К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2001.-448 с.
17. Платон Сочинения: В 3т. М., 1972. т.3, ч.2. - С.93, 111, 115, 353.
18. Психологический словарь/авт.-сост. В.Копорулина, М.Смирнова, Л.Балабанова; Под общ. ред. Ю.Неймера.-Р/на-Дону: Феникс, 2003.-640 с.
19. Риман Фриц Основне формы страха: Исследование в области глубинной психологии / Э.Л. Гушанский (пер. с нем.). - М.: Алетейя, 1998. - 336с.
20. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2т. М., т.1. - С.128, 472, 493-495.
21. Страх: Антология/П.Гуревич (филос. маргиналии).-М.: Алетейа, 1998.-408с.
22. Фейрбах Л. Избранные философские произведения: В 2т. М., 1955.т.2.
23. Філософський словник/за ред. члена-кореспондента АН УРСР В.Шинкарука.-К.: 1973.-600 с.
24. Шиллинг Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т.2. - С.268.
25. Щербатых Ю.Д. Психология страха. - М.: ЭКСМО - Пресс, 1999.
26. Эпикур Из письма к Менекею // Антология мировой философии: В 4 т. М., 1969.Т.1, ч.1. - С.355, 358.
27. Юм Д. Сочинения: В 2т. М., 1966. т.1. - С.582-591.
28. Юм Д. Сочинения: В 2т. М., 1966. т.2. - С.180-181.
29. http://exlib.narod.ru
30. http://fobimania.narod.ru
31. http://gz-magazine.narod.ru
32. http://lib.thewalls.ru
33. http://sovietsite.narod.ru
34. http://www.eva.ru
35. http://www.imagin.ru
36. http://www.no-stress.ru

 
 

Цікаве

Загрузка...