WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології - Курсова робота

Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології - Курсова робота

любов до дітей, до педагогічної діяльності, наявність спеціальних знань у тій області, якій він навчає дітей, широка ерудиція, педагогічна інтуїція, високорозвинений інтелект, високий рівень загальної культури й моральності, професійне володіння різноманітними методами навчання й виховання дітей. Без кожного з перерахованих факторів успішна педагогічна робота неможлива.Всі ці властивості не є вродженими. Вони здобуваються систематичною й завзятою працею, величезною роботою педагога над собою.Додатковими, але відносно стабільними вимогами, які пред'являються до педагога, є комунікативність, артистичність, весела вдача, гарний смак і т.ін. Ці якості важливі, але менше, ніж головні.Без кожної з таких якостей окремо вчитель або вихователь цілком можуть обійтися. Можна представити, наприклад, не дуже товариського математика, знання й викладацькі здібності якого настільки добре розвинені, що при відсутності цього загально корисної для людей якості він проте цілком може залишатися гарним учителем.Головні й другорядні педагогічні якості в сукупності становлять індивідуальність педагога, який являє собою унікальну й своєрідну особистість.
3.3. Загальні й спеціальні здібності педагога
Для того щоб успішно справлятися зі своєю роботою, педагог повинен мати неабиякі загальні й спеціальні здібності. У число загальних здібностей входять ті, які визначають високі результати в будь-якій людській діяльності, а до спеціальних відносяться ті, від яких залежить успіх саме педагогічної діяльності, навчання й виховання дітей.До спеціальних здібностей належать- здатність бачити й почувати, чи розуміє учень вивчаючий матеріал, встановлювати ступінь і характер такого розуміння!- здатність самостійно підбирати навчальний матеріал, визначати оптимальні засоби й ефективні методи навчання!- здатність по-різному викладати, доступним образом пояснювати той самий навчальний матеріал для того, щоб забезпечити його розуміння й засвоєння всіма учнями!- здатність будувати навчання з урахуванням індивідуальності учнів, забезпечуючи швидке й глибоке засвоєння ними знань, умінь і навичок!- здатність за порівняно короткий строк домагатися засвоєння значного обсягу інформації, прискореного інтелектуального й морального розвитку всіх учнів!- здатність правильно будувати урок, удосконалюючи свою викладацьку майстерність від заняття до заняття!- здатність передавати свій досвід іншим учителям й у свою чергу вчитися на їхніх прикладах!- здатність до самонавчання, включаючи пошук і творчу переробку корисної для навчання інформації, а також її безпосереднє використання в педагогічній діяльності!- здатність формувати в учнів потрібну мотивацію й структуру навчальної діяльності (навчання).Всі ці спеціальні здатності стосуються трьох взаємозалежних сторін діяльності по придбанню знань, умінь і навичок.Особливий клас спеціальних педагогічних здібностей становлять здібності до виховання дітей. Серед них у якості головних можна виділити наступні -1. Здатність правильно оцінювати внутрішній стан іншої людини, співчувати, співпереживати йому (здібність до емпатії).2.Здатність бути прикладом і зразком для наслідування з боку дітей у думках, почуттях і вчинках.3.Здатність викликати в дитини шляхетні почуття, бажання й прагнення бути кращим, робити людям добро, домагатися високих моральних цілей.4. Здатність пристосовувати виховні впливи до індивідуальних особливостей дитини, що виховує.5.Здатність вселяти в людину впевненість, заспокоювати його, стимулювати до самовдосконалення.6. Здатність знаходити потрібний стиль спілкування з кожною дитиною, домагатися взаєморозуміння.7.Здатність викликати до себе повагу з боку вихованця, користуватися неформальним визнанням з його боку, мати авторитет серед дітей.Про процес формування й розвитку здібностей педагога як вихователя можна сказати те ж саме, що затверджувалося вище про здібності вчителя, за винятком, мабуть, одного - бути гарним вихователем складніше, ніж бути гарним учителем. Це пов'язане з тим, що серед характерних для вихователя здібностей більше таких, які дані людині від природи, чим серед здібностей, властивих учителеві.У середовищі педагогів чимало таких, хто є гарним учителем, але порівняно слабким вихователем. Зустрічаються й ті, хто здатний непогано виховувати дітей, але набагато гірше справляється з роллю вчителя. Це обставина не є підставою для висновку про те, що відповідні люди не можуть стати гарними педагогами, просто сфера діяльності їхньої педагогічної майстерності може бути різної - або переважно вчительською, або головним чином виховательською.Серед спеціальних педагогічних здібностей є й здібність особливого роду, яку не можна однозначно віднести ні до діяльності вчителя, ні до роботи вихователя, тому що вона однаково необхідна їм обом. Це здібність до педагогічного спілкування.Спілкування є однієї із самих складних сторін педагогічної праці, тому що через нього здійснюється головне в педагогічній роботі: вплив особистості вчителя на особистість учня. Одним з важливих якість педагога є вміння організувати тривалу й ефективну взаємодію з учнями. Дане вміння звичайно зв'язують із комунікативними здібностями педагога. Володіння професійно-педагогічним спілкуванням - найважливіша вимога до особистості педагога в тім її аспекті, що стосується міжособистісних взаємин.Розглянемо кожну з виділених груп комунікативних здібностей більш детальноПізнання людини людиною включає загальну оцінку людини як особистості, що звичайно складається на основі першого враження про нього! оцінку окремих рис його особистості, мотивів і намірів"' оцінку зв'язку зовні спостережу вальної поведінки із внутрішнім світом людини! уміння "читати" пози, жести, міміку, пантоміміку.Пізнання людиною самого себе припускає оцінку своїх знань! оцінку своїх здібностей! оцінку свого характеру й інших рис особистості! оцінку того, як людини сприймається з боку й виглядає в очахнавколишніх його людей.Уміння правильно оцінити ситуацію спілкування - це здатність спостерігати за обстановкою, вибирати найбільш інформативні її ознаки й звертати на них увага! правильно сприймати й оцінити соціальний і психологічний зміст ситуації.Цікаві в педагогічному плані, але менш вивчені й породжують більше різноманітних проблем на практиці так названі невербальні форми педагогічного спілкування. Пов'язані із цим комунікативні здібності включають уміння вступати в контакт із незнайомими людьми! уміння попереджати виникнення й вчасно вирішувати вже виниклі конфлікти й непорозуміння! уміння вести себе так, щоб бути правильно зрозумілою й сприйнятою іншою людиною: уміння поводитися так, щоб дати можливість іншій людині виявити свої інтереси й почуття! уміння брати зі спілкування максимум користі для себе.
3.4. Індивідуальний стиль діяльності педагога
Обдарована, творча людина - це завжди індивідуальність. Формування індивідуальності в педагога сприяє вихованню творчої особистості дитини. Кожна доросла людина, що свідомо вибирає педагогічну професію, до моменту здійснення такого вибору вже сформувалася як особистість і безсумнівно є індивідуальністю. Чим більше серед учителів і вихователів виявиться різноманітних особистостей, тим імовірніше, що вони навчать і виховають дітей, що володіють безліччю різних й одночасно корисних індивідуальних якостей.Як об'єднати розглянуті загальні вимоги до педагогічної діяльності, представлений набір

 
 

Цікаве

Загрузка...