WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології - Курсова робота

Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології
ЗМІСТ
ВСТУП
1. КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ І ЙОГО ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ)
2. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
3. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГА
3.1. Місце педагога в сучасному суспільстві
3.2. Психологічні вимоги до особистості педагога
3.3. Загальні й спеціальні здібності педагога
3.4. Індивідуальний стиль діяльності педагога
4. САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ діяльності
4.1. Організація психологічної самоосвіти педагога
4.2. Психологія педагогічної саморегуляції
4.3. Елементи психокорекції в діяльності педагога
4.4. Аутотренінг у роботі педагога
Висновок
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників - хто навчає, кого навчають, як навчають, - важко сказати, що важливіше. Безумовно, величезною у справі виховання є роль учителя, його особистості.Чого чекає суспільство від учителя? Воно може існувати, якщо його громадяни розподілять між собою сфери застосування своїх сил, кооперування яких дає змогу людству розвиватися. Головні сфери - виробництво, наука, мистецтво. Виробництво - основа життя суспільства, воно забезпечує людей необхідними засобами існування. Наука дає нові знання, технології, що допомагають розвивати виробництво, сприяють усвідомленню сутності буття. Та не лише інтелектуальною діяльністю і виробництвом живе людина. Велику роль відіграє духовна царина, яку живить мистецтво через відображення дійсності в художніх образах. Наука і мистецтво впливають на виробництво, удосконалюючи його. Проте для цього потрібні люди, які ввібрали б у себе досвід, набутий попередніми поколіннями, і були готові розвивати і виробництво, і науку, і мистецтво далі. Педагогічна діяльність як форма вияву активного ставлення людини до навколишньої дійсності сконцентрована у галузі залучення молодого покоління до накопичення суспільного
1. КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ І ЙОГО ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ)
Зміни в змісті й структурі загальної середньої освіти мають глибинний характер і потребують розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, вміє досягти нових педагогічних цілей.Під цим кутом зору роль учителя полягає не лише в тому, щоб забезпечити трансляцію знань, а й бути людиною культури і вселюдських цінностей, провідником ідей державотворення і демократичних змін.Домінантною стає підготовка педагога, діяльність якого не обмежується викладанням власного предмета, фахівця, здатного до здійснення міждисциплінарних зв'язків, який усвідомлює значущість професійних знань в контексті соціокультурного простору. Важливим є його вміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв'язання завдань життєтворчості.Реалізуючи гуманітарну природу своєї професії, вчитель як вихователь і організатор навчального процесу не обмежується оцінкою навченості учнів, а стимулює їхні особисті досягнення.З огляду на нову ситуацію в освітньому просторі України педагог повинен уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, підручників, змісту, форм навчання тощо.Отже, напрямок професійної переорієнтації вчителя - від просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії, від маніпулятивної, авторитарної педагогіки до педагогіки особистісно зорієнтованої, педагогіки співробітництва.Оцінювання праці вчителя організовується так, щоб сприяти його розвитку і саморозвитку. Атестація педагога як форма виявлення рівня його кваліфікації має стати демократичнішою, спонукати до професійного вдосконалення.Все це вимагає кардинальних змін у первинній і післядипломній професійній освіті вчителя. Зокрема, реформа у вищій школі пов'язується з утвердженням фундаментальності педагогічної освіти, гармонізації в ній науково-предметних і світоглядно-методологічних, дидактичних, психологічних знань, що дозволить фахівцю повніше реалізувати гуманітарну, культуротворчу функції, виробити професійні цінності, оволодіти сучасним інструментарієм вивчення особистості.Акценти в підготовці вчителя мають бути також перенесені з вивчення стандартних, інваріантних станів на механізми оволодіння новим, прилучення до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного в широкій і різноманітній практиці.Підготовка спеціаліста має бути гнучкішою й адекватною запитам практики. Зокрема, у зв'язку із запровадженням закону України "Про загальну середню освіту" виникає необхідність оновлення навчальних планів вищих навчальних закладів шляхом введення додаткових дисциплін, спецкурсів, які мають забезпечити готовність педагога до роботи в різних типах загальноосвітніх навчальних закладів, профільних класах, з учнями шестирічного віку, з тими, хто має особливі здібності, до роботи класного керівника тощо.У класичних університетах має бути збільшено обсяг годин на вивчення психолого-педагогічних дисциплін та педагогічної практики.Доцільною є підготовка вчителів для сільської школи за кількома спеціальностями. Має бути передбачена підготовка вчителів спеціально для роботи в мало комплектній школі.Потребує відновлення й удосконалення практика працевлаштування випускників педагогічних навчальних закладів.Післядипломна педагогічна освіта має стати більш персоніфікованою, надаючи кожному вчителю ширші можливості для оновлення, удосконалення, поглиблення своєї професійної підготовки в прийнятний для нього спосіб, у тому числі на базі дистанційного навчання із застосуванням нових інформаційних технологій.Замовником підвищення своєї професійної кваліфікації стає сам учитель, якому держава надає необхідні для цього можливості і стимули. Має бути удосконалена система цілеспрямованої підготовки викладацьких кадрів для вузів через магістратуру та аспірантуру.Передбачається створення у регіонах системи стимулювання та підтримку новаторських пошуків учителів: педагогічні банки ідей, творчі спілки учителів-новаторів, благодійні фонди тощо.досвіду.Педагог є тією особою, на професійну діяльність якої покладена відповідальність за інтелектуальну і морально-естетичну, тобто базисну, підготовку підростаючого покоління. Від педагога, таким чином, залежить прогрес сучасного і майбутнього суспільства, країни.
2. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Освіту, як невід'ємну ознаку людського буття та провідну форму культурного існування суспільства і людини, неодмінно пов'язують із визначенням якісної характеристики вчителя - носія культурних норм і еталонів освіті і в сфері суспільного життя.У широкому розумінні "вчитель" - це особа, яка навчає чому не будь. У педагогічній термінології поняття "вчитель" визначає людину, яка має спеціальну підготовку і професійно займається педагогічноюдіяльністю.В офіційному визначенні суті вчительської праці міститься та визначна роль в суспільстві, яка відводиться вчителеві. Адже на нього покладена відповідальність за долю кожного учня, підростаючого покоління, суспільства, держави. Звідси, яким буде вчитель - такими будуть результати його праці, отже - сучасне і майбутнє життя нашого суспільства.Питання, яким повинен бути сучасний

 
 

Цікаве

Загрузка...