WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології (''концепція Я-ідеальний викладач'') - Реферат

Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології (''концепція Я-ідеальний викладач'') - Реферат

керівництвом для дії всього людства, і на думку А.Маслоу, їх цінності мають бути покладені в основу наукової етики. З огляду на це у діяльності викладача самоактуалізація має велике значення як для самореалізації, так і для ефективного виховання та навчання слухачів. А.Маслоу характеризував само актуалізацію як бажання людини стати тим, ким вона може стати. Людина, яка перебуває на цьому рівні, досягає повного застосування своїх талантів, здібностей і потенціалу особистості. Тобто, треба лише досягти вершини свого потенціалу.Розглянемо характеристику самоактуалізуючих людей, розроблену А.Маслоу.1. Ефективніше сприйняття реальності. Вони бачать дійсність такою, якою вона є насправді. З високооб"єктивним сприйняттям пов"язано те , що такі люди толерантніші до суперечностей і невизначеності, ніж більшість.2. Прийняття себе, інших. Приймають себе та інших такими, які є насправді.В них немає нестерпної потреби повчати. Вони можуть терпіти слабкості інших і не боятися їхньої сили.3. Безпосередність, простота. Їхнє внутрішнє життя чуже умовності.4. Центрованість на прблемі. Вони сконцентровані на якомусь завданні, покликанні або улюбленій праці.5. Незалежність. Самоактуалізуючі люди намагаються мати власний поглядна ситуацію, а не покладатися на думку інших. Вони самі для себе є активною силою, яка чинить опір спробам суспільства примусити їхдотримуватися соціальних умовностей.6. Свіжість сприйняття. Самоактуалізуючі люди володіють здібностями оцінювати по достоїнству звичайні події у житті, при цьому відчуваючи новизну, задоволення. Вони майже не скаржаться на нудне, не цікаве життя.7. Вершинні переживання. Наявність моментів сильного хвилювання або високої напруги, а також моменти розслаблення, блаженства та спокою.8. Суспільний інтерес. У цих людей є щире бажання допомогти своїм близьким, знайомим, поліпшити себе. Це проявляється у почуттях співчуття, симпатії та любові до всього людства.9. Глибокі міжособистісні стосунки.10. Демократичний характер. У них немає упереджень, і тому вони поважають інших людей незалежно від того, до якого класу, релігії тощо ті належать.11. Креативність. Усі самоактуалізуючі володіють здібністю до творчості в різних видах діяльності.12. Опір окультурюванню. Вони перебувають у гармонії зі своєю культурою, оберігаючи водночас певну внутрішню незалежність від неї. Вони володіють автономністю і впевненістю у собі, і тому їхнє мислення та поведінка не піддаються соціальному і культурному впливу. А.Маслоу зробив припущення, що всі люди мають потребу у внутрішньому самовдосконаленні і шукають його. Дослідження вченого привели до висновку, що прагнення реалізувати наші потенціали природне і необхідне.І все ж таки тільки деякі - як правило, обдаровані - люди досягають його(менше ніж 1% усього населення). Певною мірою це обумовлено тим, що люди не бачать свого потенціалу, не знають про його існування, не розуміють користі самовдосконалення.Багато існує причин для невдачі заздалегідь: страх власних здібностей, соціальне та культурне середовище, потреба безпеки.Таким чином, закономірності особистісного зростання дають викладачу можливість альтернативного вибору між самоактуалізацією і маніпуляцією. Будь який майбутній викладач передбачаючи своє професійне майбутнє намагається підготуватися до нього якомога старанніше. Одним з видів самопідготовки є сприйняття звички невпинного саморозвитку. При чому чим раніше особистість усвідомить необхідність саморозвитку, тим успішнішою буде професійна діяльність.Одна з головних цілей сучасної освіти міститься в тому, щоб викликати у майбутнього викладача зацікавленість та потребу у самозміненні. Професійний розвиток невід"ємний від особистісного - в основі одного та другого міститься принцип саморозвитку, що обумовлює здатність людини перетворювати власну життєдіяльність у предмет практичного перетворення.У вивченні розвитку особистості майбутнього педагога виділяють наступні напрямки : - змістовний (розробка концептуальних та технологічних моделей професійного розвитку особистості);- інституційний (організація середовища розвитку);- технологічний (форми, методи і засоби професійної підготовки);До важливого фактору розвитку інтегральних характеристик особистостіпрофесіоналу віднесемо усвідомлення ним необхідності змінення, перетворення власного внутрішнього світу та пошук нових можливостей само здійснення в роботі, тобто необхідність у підвищені рівня професійної самосвідомості. За С.Л. Рубінштейном, самосвідомість - це, перш за все, визначення власного способу життя, усвідомлення своїх потенційних можливостей, перспектив особистісного та професійного зростання, що спонукає до постійного експериментування, тобто до творчого пошуку, вирішенню питань соціального та професійного розвитку: робити вибір - відчувати свободу, з однієї сторони, і бути відповідальним за все, що відбувається і відбудеться, - з другої сторони.Таким чином, ідея саморозвитку є актуальною як для майбутнього викладача, так і для досвідченого фахівця.Педагогічна взаємодія, яку організовує викладач на занятті, обумовлена його психологічним типом. Методика "Спостереження і аналіз взаємодії педагога та слухачів на занятті" дозволяє визначити домінуючі параметри і психологічні особливості педагогічної взаємодії у окремих типів викладачів.Однією з актуальних проблем педагогічної психології є формування професійної педагогічної діяльності як різновиду трудової діяльності людини. При цьому будь які спроби виділення суттєвих особливостей, які впливають на педагогічну діяльність, призводять до необхідності типологізації цих особливостей. Отримані таким чином психологічні типи викладачів знаходять своє "відображення" в типових технологіях та методиках навчання. Важливим елементом в організації ефективного навчання є особливості педагогічної взаємодії. Відповідно, типизація характеристик педагогічної взаємодії як складова частина задачі моделювання психологічних типів викладачів дозволить цілеспрямовано здійснювати підготовку викладачів, формувати в них вміння усвідомлено і компетентно будувати взаємодію у навчальному процесі.При створені психологічної типізації викладача доцільно в якості її основи прийняти співвідношення індивідних особливостей педагога і характеристик його діяльності, тоді змістом психологічного типу будуть типові особливості суб'єкту педагогічної діяльності. Одним з прикладів такого підходу у формуванні психологічних типів викладачів може слугувати модель, побудована звикористанням поняття установки, де структурні компоненти слугують орієнтирами у виділенні компонентів психологічних типів викладачів. Відповідно в якості бази психологічної типології приймаються: споживчий профіль особистості, психологічний простір сприйняття, система дії, забезпечуючи реалізацію професіональної педагогічної діяльності.Результатом цієї процедури є описання здобуткового, домінуючого, врівноваженого, аффіліативного типів викладачів.В якості параметрів аналізу взаємодії в даній методиці виділялися:1. постановка цілі педагогом;2. постановка цілі слухачами (спрямованість);3. вплив педагога на свідомість слухачів;4. вплив педагога на підсвідоме слухачів;5. вплив слухачів на свідомість педагога;6. вплив слухачів на підсвідоме педагога;7. створення установки педагогом на взаємодію;8. характер спілкування;9. парціальна оцінка.Було встановлено, що для викладачів здобуткового типу ведучими параметрами є: а) постановка цілі педагогом,б) постановка цілі слухачами, в) вплив педагога на свідомість слухачів. Ці викладачі часто звертаються до структурного аспекту (чітке наслідування логічної структури заняття,

 
 

Цікаве

Загрузка...