WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота

Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота

педагогічні технології та ін.) В цілому професійна підготовка вчителя, що розглядається як модель соціального замовлення, яке необхідно буде виконувати майбутньому вчителю, залишається поза увагою. Тому індивідуалізація навчання і професійної діяльності набуває важливого значення в підготовці учительських кадрів.Як в 20-ті роки так і сьогодні проблема дослідження етапів становлення вчителя у вищому навчальному закладі є досить актуальною і необхідною.В дослідженні Семиченко В.А. [22 с.120] запропонована типова модель діяльності як один із елементів вивчення психологічних основ професійної підготовки майбутніх вчителів, до якої входять такі компоненти: мета, мотив, зразок, умови, засоби, результати. Інтегральною характеристикою діяльності виступала її цілісність, тобто ступінь структурування окремих елементів, стійких зв'язків між ними. На думку автора, дана психологічна структура діяльності може виконувати функцію теоретичної моделі двох систем професійної підготовки і професійної діяльності.Теоретичний аналіз стану дослідження проблеми професійної підготовки вчителів у вищому педагогічному навчальному закладі на різних історичних етапахрозвитку вищої школи свідчить, що важливим аспектом в цій справі є формування готовності студентів до виконання ролі вчителя. А це можливо лише за умови сталого практикування не тільки на семінарах чи лабораторних заняттях, але і в реальних умовах роботи в школі, на педагогічній практиці.Єдність двох систем професійної підготовки і професійної діяльності забезпечує підвищення ефективності в формуванні педагогічних кадрів у вищому навчальному закладі.Аналіз пріоритетних тенденцій становлення і розвитку системи професійно-практичної підготовки вчителів суспільних дисциплін на різних етапах функціонування вищої педагогічної школи як в 20-х, так і в 30-х, 60-х, 80-х роках, і особливо на сучасному етапі, свідчить, що формування творчої особистості вчителя завжди було в центрі уваги вузівської професійної підготовки. Незважаючи на уніфікацію і посилення контролю за методичною діяльністю вчителя в умовах роботи школи, творчий потенціал учителя завжди стимулювався. Очевидно, що сам характер діяльності педагога-учителя передбачає творчість в його роботі. А наскільки ця якість формувалась і розвивалась в педагогічному навчальному закладі залежало від тих реалій, які існували в певних рамках життя суспільства.Творчий потенціал педагога є важливою умовою розвитку пізнавальних можливостей школярів, їх здібностей до вивчення історії, формування позитивних мотивів навчання, способів мислення.Досліджуючи проблему формування творчого потенціалу педагога в умовах вузівської професійної підготовки, Кічук Н.В. вбачає наявність значного протиріччя між потребами суспільства, школи в творчій особистості вчителя і відсутністю системи професійної підготовки вчителя в творчому аспекті. На думку дослідника, труднощі вирішення проблеми формування творчої особистості педагога пов'язані з певними протиріччями вузівської системи підготовки студентів, до яких можна віднести: недостатню педагогічну спрямованість практичної підготовки майбутніх педагогів до роботи в школі; протиріччя між динамікою розвитку інтересів студентів до педагогічної творчості і консерватизмом змісту, традиційних форм і методів навчально-виховної роботи у вузі та школі; протиріччя між індивідуальною самобутністю процесу становлення творчої особистості учителя і загальним валовим підходом до професійної підготовки; протиріччя між потребою особистості в творчій професійній діяльності і низьким рівнем мотивації педагогічної творчості, які склалися в практиці роботи школи [22 с. 11 ].Теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми формування творчої особистості майбутнього вчителя в контексті професійної вузівської підготовки свідчить, що в психолого-педагогічній науці існує багато трактувань поняття "творча особистість учителя". Звичайно, різноплановість і відсутність чіткості термінологічного апарату досліджень дещо ускладнює їх реалізацію в конкретній практичній підготовці вчителів у педагогічному вищому навчальному закладі.Аналізуючи проблеми, пов'язані з професійною підготовкою вчителів суспільних дисциплін на різних етапах становлення і розвитку системи вищої педагогічної школи, можна стверджувати, що готовність педагога до практичної, творчої роботи в школі не є природною здібністю, хоча цього теж не можна повністю ігнорувати, а є продуктом діяльності, формування, виховання, розвитку. Основні компоненти творчості майбутнього педагога можуть бути сформовані в навчально-виховному процесі вузівської підготовки, особливо на етапі практично-методичному.Поняття "практична підготовка" майбутніх учителів вводиться в дослідженні Сисоєвої С.О.В обґрунтуванні структури змісту підготовки вчителя до педагогічної творчості автор виділяє такі компоненти:- за видом організації руху змісту - аудиторний і позаудиторний;- за компонентним складом змісту - теоретичний, емпіричний, практичний;- за способом навчально-пізнавальної діяльності - репродуктивний і науково-дослідницький.Практичний компонент змісту, на думку автора, передбачає оволодіння умінням організації навчально-виховного процесу [23 с.70-71] Проблема соціально-гуманітарної і політичної підготовки майбутніх учителів присвячене дослідженням 1.1. Шкурка [27].Вивчаючи досвід роботи педагогічних інститутів і університетів України у період 1944-1970 років зосереджуючись на ретроспективному аналізі соціально-гуманітарної і політичної підготовки студентів, дослідник особливу увагу звертає на складності і суперечності реалізації практичної готовності майбутніх педагогів до роботи в школі. На думку автора, "педагогічна практика як складова навчально-виховного процесу і провідна ланка у системі озброєння майбутнього учителя професійними вміннями і навичками є й важливою формою цілеспрямованої творчої діяльності вчителя" [27 с.6].Поліпшення практичної підготовки студентів педагогічних вузів тісно пов'язане з достатньою їх теоретичною забезпеченістю. Дослідження засвідчило, що на якості педагогічної практики студентів несприятливо позначалося те, що вони не отримували глибокої теоретичної підготовки з педагогіки, психології, конкретних методик. Лекційні, практичні заняття з психолого-педагогічних дисциплін повністю не забезпечували підготовку студентів до педагогічної практики.Незважаючи на всі проблеми, які існували у справі практичної підготовки студентів до роботи в школі в 40-60-х роках, педагогічними вузами нагромаджено цінний досвід професійного становлення майбутніх вчителів.Система педагогічної освіти в Україні в різні роки протягом століття формувала і віддзеркалювала реальні процеси, які відбувались в державі, суспільстві в цілому. Професійна підготовка

 
 

Цікаве

Загрузка...