WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота

Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота

багатогранного процесу підготовки вчителя в конкретно-історичних умовах 20-30-х років 40-60-х років чи 70-90-х років. Адже одні і ті ж явища, такі, як фахова, психолого-педагогічна, методична, практична підготовка майбутнього вчителя в певний історичний період, набуває своїххарактерних особливостей, які притаманні лише для цього періоду. Методологічна позиція пізнання й аналізу генезису процесів освітньої сфери потребує виділення діяльнісного підходу до усвідомлення процесу формування певних якостей педагога, його становлення в готовності до практичної педагогічної діяльності.Разом з тим, дослідження проблеми професійної підготовки вчителя історії в педагогічних вузах України потребує цілісного підходу до аналізу освітніх систем і структур відповідних історичних періодів. Адже узагальнення певних тенденцій і процесів дозволяє прогнозувати розвиток освітньої системи, її певних елементів визначити стратегію і тактику явища. Під час дослідження питання підготовки вчителя історії в педагогічних навчальних закладах України на різних етапах розвитку суспільства постає проблема характеристики відповідних освітніх технологій, які складались в певних історичних умовах. Аналізуючи цілісну систему засобів, механізмів реалізації освітніх педагогічних технологій, ми спирались на теоретичні обґрунтування видів освіти, запропоновані Луговим В.І.:- практичне і проектне навчання;- наукове навчання (емпіричне і теоретичне); -виховання;- педагогічне спілкування; - художня освіта [13 с. 142-148].В структурі професійної підготовки вчителя повинні бути представлені всі компоненти його педагогічної діяльності перетворюючий, пізнавальний, ціннісно-орієнтований, комунікативний, художній. Система підготовки персоналу повинна починатись з чіткої науково обґрунтованої методики відбору майбутніх педагогів, що дасть можливість забезпечити майбутній успіх в педагогічній діяльності.
РОЗДІЛ 2. Проблема оптимального співвідношення теоретично-академічного і практично-педагогічного в системі підготовки педагогічного персоналу
Проблема оптимального співвідношення теоретично-академічного і практично-педагогічного в системі підготовки педагогічного персоналу є однією із центральних проблем реформування освітніх систем розвинутих країн. Ґрунтовна практична підготовка майбутнього педагога - це особливість багатьох освітніх систем країн Європи й Америки. Таку у Франції педагогічна практика студентів як основний елемент формування і застосування педагогічного інструментарію здійснюється протягом року, 23 тижні. Для отримання диплому необхідно скласти екзамени як теоретичного, так і практичного спрямування. І тільки після річного стажування в школі можна здавати практичний курс. Аналіз теоретичних і практичних положень проблеми підготовки вчителя суспільних предметів в історико-педагогічному плані свідчить про те, що в педагогіці з'являються такі поняття, як "професійна майстерність", "педагогічна майстерність", "педагогічна творчість вчителя". Вирішуючи проблему підготовки вчителя-спеціаліста, вчителя-майстра своєї педагогічної справи, педагогічні вузи вкладали в ці поняття високі критерії професіоналізму вчителя і особливо уміння практичного характеру. Як в період 20-30-х років, так і на сучасному етапі йде процес пошуку ефективних підходів до формування в період навчання основ професійної майстерності, майбутніх педагогів, оволодіння новітніми методичними інноваційними технологіями.Так, досліджуючи проблему формування професійної майстерності учителя в теорії педагогіки і практики роботи педагогічного закладу, Кондратенко Л.І. рекомендує глибоко вивчити і запровадити в практику роботи вузів кращий досвід професійної підготовки вчителів у 20-30-х роках [9 с.181-182] . На думку автора, педагогізація навчально-виховного процесу в вузі має бути основним напрямком в підготовці педагога-майстра. Органічна єдність теоретичної і практичної підготовки майбутнього вчителя, забезпечення постійної педагогічної практики з 1 по 5 курси, а також обов'язкове навчання студентів педагогічній техніці дасть можливість сформувати відповідні умови для росту професійної майстерності вчителя.Вирішення проблеми формування основ професійної майстерності студентів педагогічних інститутів в 70-х роках пов'язувалось з розробкою і створенням професіограм для вчителя і науковим обґрунтуванням структури педагогічної діяльності та виявлення засобів і можливостей формування у студентів основних педагогічних умінь в навчально-виховному процесі вищої школи.Професіограми, які були розроблені Сластьоніним В.А., з врахуванням досвіду педагогічної науки, дають можливість виділити чотири основних аспекти проблеми: професійно-педагогічна і пізнавальна спрямованість особистості учителя; психолого-педагогічна підготовка; спеціальна підготовка; методична підготовка з спеціальності [24].В 80-х роках досліджуються проблеми формування особистості майбутнього вчителя. Одним із основних напрямків дослідження проблеми формування особистості вчителя були питання професійно-педагогічної спрямованості навчання в педагогічному вузі. В структурі особистості майбутнього педагога важливе місце займає професійна готовність студента до роботи в школі. Ці питання досліджувались в роботах О.Г.Мороза [16], [17].Значна увага у справі формування педагогічної майстерності випускників педагогічних вузів, приділялась питанням організації та вдосконалення педагогічної практики. Вона розглядалась як важлива складова системи професійної підготовки учителя. Аналіз системи практичної підготовки майбутніх педагогів в умовах роботи ІНО, педагогічних інститутів на різних етапах роботи вищої педагогічної школи свідчить, що цей елемент підготовки є досить важливим у становленні учителя. Тому увага, яка приділяється в дослідженні практичної підготовки вчителя історії, права, зумовлена важливістю цієї підготовки для майбутнього учителя. Недосконалість навчальних планів, програм педагогічної практики, в цілому відсутність чіткої і продуманої системи педагогічної практики породжує проблеми і упущення в підготовці вчителя суспільних предметів, в формуванні технологічних умінь організації навчально-виховного процесу в умовах трансформації шкільної історичної освіти.Ідеї педагогізації навчально-виховного процесу в педвузі знаходили свою реалізацію на різних етапах розвитку педагогічних навчальних закладів. В 20-30-х роках, а також в 60-80-х роках ставилися питання про радикальну зміну системи професійної підготовки вчителя засобами педагогічних дисциплін. Акцент на практичну підготовку студентів, формування у них відповідних умінь і навичок педагогічної дії зумовлювало зростання професійно-творчої підготовки вчителів.Пошуки оптимального співвідношення теоретичного і практичного в курсах

 
 

Цікаве

Загрузка...