WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота

Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Практична підготовка вчителя історії та правознавства у внз
?
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Практична підготовка вчителя історії та правознавства у Вузі як об'єкт теоретичного дослідження
РОЗДІЛ 2. Проблема оптимального співвідношення теоретично-академічного і практично-педагогічного в системі підготовки педагогічного персоналу
Розділ 3. Готовність майбутнього учителя до педагогічної діяльності
Розділ 4. Психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів в педагогічних навчальних закладах
Висновок
Література
ВСТУП
Недостатній рівень розробки теоретичних основ практичної підготовки вчителя зумовлює необхідність простежити тенденції розвитку і взаємодії між системою професійної підготовки вчителя суспільно-політичних і функціонуванням структури шкільної суспільствознавчої освіти. Необхідність розробки теоретичних основ оптимального поєднання і взаємодоповнення між системою професійної підготовки вчителів історії, права, українознавства, суспільствознавства і системою шкільної освіти, її функціонування на певних етапах розвитку країни підтверджується дослідженими не тільки в галузі методики викладання гуманітарних дисциплін. Таким чином, подолання протиріччя і пошук реальних шляхів співпраці сфер вищої і середньої школи створює умови для вирішення проблем практичної підготовки вчителя на рівні сучасних вимог до спеціаліста і запровадження сучасних технологій його формування у вищій педагогічній школі.Удосконалення навчального процесу в школі і вимог до спеціаліста проходять більш динамічно і швидше ніж в педагогічному навчальному закладі. Така практика роботи навчального закладу, на замовлення школи породжує цілий ряд проблем і протиріч у справі професійної підготовки вчителя, особливо гуманітарних дисциплін. Намагання створити систему підготовки яка б випереджала замовлення школи, не завжди виправдовує себе. Тому створення оптимальної системи взаємодоповнення і взаємозбагачення двох структур школи і вищого педагогічного навчального закладу, в справі підготовки сучасного спеціаліста, який би володів необхідними знаннями, мав сучасну практичну підготовку, володів новітніми технологіями педагогічного процесу, є реальним завданням побудови загальної теорії вищої педагогічної освіти.Пошук розв'язання протиріччя між всезростаючими вимогами до навчально-виховного процесу в школі і системної професійної підготовки учителя, особливо її практичного технологічного аспекту, пов'язується з різними напрямками в педагогічній теорії.Так, Хмель Н.Д. у своєму дослідженні розробила теоретичні основи професійної підготовки вчителя, її організаційно-функціональні аспекти, які визначають технологію вчительської праці, яка безпосередньо пов'язана з особливостями цілісного педагогічного процесу. На думку автора, випускник вищого педагогічного навчального закладу може працювати успішно, якщо професійна підготовка включає систему знань про суть, рушійних сил і виховних механізмів, специфіку відносин управління в педагогічному процесі загальноосвітньої школи, що дасть можливість підготували майбутніх учителів до розуміння теоретичних обнов професійної діяльності, і цим створюється необхідні передумови для вирішення протиріч між вимогами комплексного підходу навчально-виховного процесу і рівнем підготовки учителя до його реалізації [26 с.12].
Розділ 1. Практична підготовка вчителя історії та правознавства у Вузі як об'єкт теоретичного дослідження
Аналіз досліджень з проблем професійної підготовки вчителів в педагогічних вузах України свідчить, що змістовний аспект теоретичних основ професійної підготовки вчителів суспільних дисциплін був основним і домінуючим до середини XX століття. В роботі учительських семінарій, інститутів, педагогічних інститутів, ІНО, університетів на початку і до середини століття склалась традиційна модель підготовки вчителя для школи, в плані чого навчати майбутнього педагога. Це загальнотеоретична підготовка, фахова підготовка по предмету і психолого-педагогічна підготовка. В другій половині століття, коли інформаційна функція педагога дещо знизилась, на перший план виступають проблеми, пов'язані з формуванням у майбутнього педагога основ технології організації пізнавальної діяльності учнів.В цілому оптимальне поєднання змістовного і технологічного аспектів дає певний результат у справі професійної підготовки учителя.Знання майбутніми педагогами сутності педагогічного процесу в школі, його закономірностей і особливостей створює хороші передумови для її розв'язання. Це є показником, критерієм професійної компетенції вчителя.Обґрунтовуючи теоретичні основи підготовки учителя до конструювання педагогічного процесу в умовах практичної діяльності Хмель Н.Д. в своєму дослідженні вказує на те, що рівень підготовки вчителя виявляється в його здатності використовувати знання про різні сторони педагогічного процесу для вирішення відповідних завдань [26 с. 120].Знання структурних компонентів педагогічного процесу, таких як мета, зміст, форми, методи роботи в певних історичних умовах забезпечували майбутнім педагогам успішно виконувати те замовлення, яке встановлювало суспільство.Ретроспективний погляд на визначення мети, завдань, змісту історичної освіти, методів роботи, в 20-х-ЗО-х і 50-х 80-х роках і на сучасному етапі розвитку концепції шкільної освіти і підготовки педагогічних кадрів дає можливість простежити зміну пріоритетів і зміну акцентів в компонентах педагогічного процесу.Важливою умовою професійної підготовки вчителя є його готовність не тільки до конструювання моделі педагогічного процесу, але і управління цією моделлю. Тобто теоретична підготовка учителя до управління педагогічним процесом є ознакою професійності педагога. Від уміння майбутнього учителя вносити певні корективи в навчальну діяльність учнів, в цілому здійснювати управління педагогічним процесом залежить результативність його роботи, рівень знань, умінь, навичок його вихованців.Історико-педагогічний аналіз здійснення професійної підготовки вчителів суспільних дисциплін на основі вивчення досвіду роботи педагогічних вузів України свідчить, що на певних етапах розвитку суспільства вища педагогічна школа за рівнем професійної підготовки майбутніх вчителів забезпечувала те соціальне замовлення, яке перед нею ставилось. Так, в умовах протистояння двох систем, ідеологізація, політизація навчального процесу були засобом реалізації мети і завдань шкільної освіти.Аналізуючи освітню систему функціонування педагогічної підготовки вчителів за досить широкий проміжок часу від 20-х до 90-х років, необхідно здійснювати конкретно-історичний підхід до аналізу досліджуваної проблеми. Цей принцип дозволяє виділити певні аспекти

 
 

Цікаве

Загрузка...