WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Переживання студентами свого дорослішання в процесі навчання - Реферат

Переживання студентами свого дорослішання в процесі навчання - Реферат

відповідальність, глибинність переживань, децентрація, життєва філософія"[12,10-11;12,4-5]. Коротка характеристика рис є такою. Синергічність характеризує здібність до цілісногосприйняття світу та людей, до розуміння взаємопов'язаності суперечностей. Автономність виявляється у вмінні довіряти власним судженням та діяти відповідно до них, наявності власної, незалежної від оточення, системи цінностей. Контактність характеризує здібність до швидкого встановлення глибоких контактів з людьми. Само прийняття - безоцінкове позитивне ставлення до себе, незважаючи на існуючі недоліки. Креативність - здатність до загостреного сприймання дисгармонії, створення чогось нового, чого раніше не було, творче спрямування. Децентрація - здатність розглядати явища з різни х точок зору, розуміння і прийняття того, що інші люди можуть сприймати щось по-іншому, вміння відтворювати точку зору іншого. Толерантність - терпимість до різних думок, неупереджене ставлення до людей та подій. Відповідальність - визнання себе автором певного вчинку і прийняття на себе його наслідків. Глибинність переживань - це досвід різноманітних переживань, відчуття гармонії зі світом, здатність до вершинних - особливо радісних - та "плато - переживань", за яких відбувається нове ставлення до світу. Життєва філософія - це усвідомлення людиною власної реальності у контексті навколишнього світу.Цікавим є припущення, що самоактуалізована особистість не завжди є зрілою, і що самоактуалізація певною мірою кристалізує особистісні якості, тобто заперечує процес зростання. Якщо гіпотетично приймемо це твердження як істину, то цікаво можна розставити наголоси в пріоритетах розвитку сучасного студента :що є найбільш важливим - професійне чітке самовизначення чи розвиток духовних рис особистості? Відповідь можна знайти, на мою думку, тільки в контексті кожної окремої особистості, з її унікальним досвідом минулого та особистісним потенціалом. Отже, наполягати на чіткому сталому портретові - безглуздя, можливо і доцільно лише окреслити сучасні філософськи підходи до розуміння людини (особливо юнака) та гнучкий перелік рис, які передбачені ними, а решта - справа професіоналів -практиків, які безпосередньо допомагають зростати новому поколінню молоді в нашій державі.
Висновки
В даній реферативній роботі при розгляді зазначеної теми спираючись на синергетичний, системний підхід, було надано описову характеристику студента; на основі класичної та сучасної літератури, проведено огляд основних характеристик, завдань та складнощів розвитку, а також, не претендуючи на беззаперечність та універсальність, авторка привела в загальних рисах дефініції соціально-психологічного супроводу у вищому навчальному закладі для оптимізації проживання кризи дорослішання.Тож, щоб вдало подолати цей складний етап свого життя студент має адаптуватися як член нової групи. Перш ніж виявити себе як особистість, він має засвоїти діючі в групі норми, тобто "бути таким, як усі". Потім проходить демонстрація своєї індивідуальності, і наостанок - інтеграція, тобто збереження лише тих індивідуальних рис, які відповідають необхідності та потребам групового розвитку, а також власним потребам зробити значущий внесок у життя вищого навчального закладу.Якщо студенту не вдається подолати труднощі кризової адаптації, то в нього можуть сформуватися такі якості, як конформність, безініціативність, може з'явитися невпевненість в собі, що призводить до зниження самооцінки. А всі зазначені якості далеко не сприяють вдалому життєвому вибору. Дієвим засобом розвитку та шляхом попередження зазначених проблем можу бути студентське самоврядування, адже воно веде академічну групу до рівня розвитку колективу, а він, в свою чергу сприяє формуванню у студентів позитивних якостей особистості.Шляхів багато, кожен з них в тій чи іншій мірі реалізується в наших вищих навчальних закладах, але вирішення проблеми підготовки життєздатних юнаків - справа не суто вищої освіти, а і сім'ї, і держави, і, безперечно, самих студентів.
Список використаних джерел
1. Айседора Хеер. Визначення соціальної роботи 21-го століття // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №9, с.63 - 76с.
2. Винославська О.В. Психологічні особливості студентської групи // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №7, с.65 - 87с.
3. Вірна Ж.П. Освіта як автобіографічний факт особистості // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №11, с.68 - 84с.
4. Кон И.С. Открытие Я. - М.: Политиздат, 1978. - 450с.
5. Красновський В.М. Соціальна ситуація розвитку старшокласника: звернення до інтерпретації її особливостей та шляхів гуманізації // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №6, с.3 - 87с.
6. Лушин П.В. Толерантность и модели психологической службы в существующей образовательной системе: экопсихологическая перспектива // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №6, с.1 - 87с.
7. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в психологии. Учебное пособие. - М.: Изд-во Моск.ун-та, 1981. - 84с.
8. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия/ Сост. К.В.Сельченок. - Мн.: Харвест, 2003. - 560с.
9. Смольська Л.М. Фактори дитинств, що впливають на успішність в дорослому віці // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №7, с.9 - 87с.
10. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376с.
11. Хлівна О.М., Федотова Т.В. Здорова особистість в світлі гуманістичної моделі А.Маслоу та акмеологічного підходу // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №9, с.1 - 76с.
12. Штепа .С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура // Практична психологія та соціальна робота. - 2005, №8, с.10, №9, с.4 - 75с.
13. http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/confer/dni_nauki/arhiv/DS_1998/social_s/soc_scho/lysenko.htm. Проблема стосунків в юнацькому віці.
14. http://www.newacropolis.org.ua/ua/lud2002.htm/chepa1.htm. Самореалізація людської самості: віковий аспект.
15. http://politicon.iatp.org.ua/mag/sljularevski2.htm. М.Слюсаревський:"Ми" і "Я" у світі, що змінюється.
16. http://politicon.iatp.org.ua/mag/titarenko1.htm.Т.Титаренко:Природа вибору: шляхи самоорганізації особистості у її життєвому світі.
17. http://politicon.iatp.org.ua/mag/sesia2002/tytaren02.htm.Т.М.Титаренко:Критерії готовності до здійснення життєво важливого вибору.
18. http://politicon.iatp.org.ua/mag/sesia2002/tytaren02.htm.Ю.Лановенко. Типологія адаптаційного подолання кризи підліткового віку.
19. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=28&c=428.Ю. Лановенко. Переживання суб'єктом свого дорослішання.
20. http://pi.zen.ru/arhiv/2002/007/lyudi.shtml. Газета "Пятое Измерение" / Раньше люди взрослели за 40 лет. Теперь - за 20.
21. http://politicon.iatp.org.ua/mag/popik1.htm.І.Попик:Психологічні особливості конфліктних стосунків між викладачем і студентом у вузі.

 
 

Цікаве

Загрузка...