WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості самовизначення сучасної молоді - Реферат

Особливості самовизначення сучасної молоді - Реферат

людей. Цей процес пов'язаний також з усвідомленням особистої цінності і компетентності.Важливим механізмом формування ідентичності стають, як стверджує Е. Еріксон, послідовні ідентифікації дитини з дорослими, які складають необхідну базу розвитку психосоціальної ідентичності в підлітковому віці. Почуття ідентичності формується у підлітка поступово; його джерелом слугують різні ідентифікації, корені яких ведуть в дитинство. Підліток вже намагається виробити єдину картину світосприйняття, в яких всі ці цінності, оцінки повинні синтезуватися. В ранній юності індивід прагне до переоцінки самого себе у відносинах з близькими людьми, суспільством в цілому - в фізичному, соціальному та емоціональному планах. Він напружено працює, щоб висвітлити різні грані своєї Я-концепції і стати, нарешті, самим собою, бо всі попередні способи самовизначення видаються йому непридатними.Пошук ідентичності може відбуватися по-різному. Один із способів вирішення цієї проблеми полягає у випробуванні різних ролей. Деякі молоді люди після рольового експериментування та моральних пошуків починають просуватися в напрямку певної цілі. Інші зовсім можуть оминути кризу ідентичності. До таких відносяться ті, хто беззаперечно сприймає цінності своєї сім'ї і обирає шлях, визначений батьками. Деякі молоді люди у пошуках ідентичності зустрічають значні труднощі. Нерідко ідентичність здобувається лиш після тривалих випробувань, численних спроб і помилок.У багатьох випадках людині так і не вдається досягнути міцного відчуття особистої ідентичності. Головною небезпекою, якої, на переконання Е. Еріксона, повинна уникнути молода людина в цей період, є розмивання відчуття свого "Я" внаслідок розгубленості, сумнівів у можливості спрямувати своє життя в потрібне русло.Важливого значення у процесі формування ідентичності мають ціннісні орієнтації. Це елементи структури особистості, які характеризують змістовий бік її спрямованості. В формі ціннісних орієнтацій в результаті надбання цінностей фіксується вагоме, найважливіше для людини. Ціннісні орієнтації - це стійкі інваріантні утворення ("одиниці") моральної свідомості - головні його ідеї, поняття, "ціннісні блоки", смислові компоненти світосприйняття, які виражають суть моральності людини, а отже й загальні культурно-історичні умови та перспективи. В юності головними чинниками формування ідентичності виступають чинники соціальні. Формування почуття ідентичності пов'язане із усвідомленням власної цінності та компетентності.
Професійне самовизначення
Професійне самовизначення розглядається як вибір і реалізація способу взаємодії з оточуючим світом і пошуком сенсу у цій діяльності. Сучасному суспільству потрібен професіонал, який знає свою справу, може самостійно приймати рішення та відповідати за них, за себе, за інших, за країну. Важливим фактором, який визначає сьогодні формування професійного самовизначення, є комерціалізація відносин у суспільстві. По суті відбувається заміна професіональної кар'єри на комерційну. А це не дає можливості людині відбутися у професійному сенсі. І це викликає тривогу. Перехідний стан економіки зумовив відхилення у системі професіональних цінностей: сучасна людина (особливо молода) з її особистісними особливостями, яка вступає у ринкові відносини, прагне добитися матеріального благополуччя найкоротшим шляхом. Необхідність виживання змушує зрадити своє покликання та обрати таку професію, оволодіння якою принесе більші матеріальні можливості. Тобто існує сильна мотивація оволодіння "прибутковою" професією, але як часто у молодої людини немає необхідних для цього особистісних якостей. Спостерігається також протиріччя між мотивацією вибору професії та можливістю оволодіти нею (елементарний брак коштів на навчання).В останні роки спостерігається зростання престижу освіти. Статистика свідчить, що кількість абітурієнтів, які бажають навчатися в українських вузах, зростає у арифметичній прогресії. Найпрестижнішими вважаються фінансові та юридичні спеціальності.Ринкові відносини характерні підвищеною динамічністю виробництва, ризиком тимчасового безробіття, потребою раптово змінити професію чи місце роботи. В цих умовах від спеціаліста вимагається високий рівень професіоналізму, бездоганна якість виконуваної роботи, а також постійне підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці. Він має бути цілеспрямованим, здатним до безперервного саморозвитку, стресовитривалим тощо.
Цінності при виборі професії
При опитуванні студентів за методикою американського вченого Рокича з метою з'ясування, які ціннісні орієнтації для них є головними при виборі професії, та базові цінності. Після виявилося, що головними цінностями при виборі професії є загальні цінності для всіх студентів: на першому місці - цікава робота, хороша зарплата, можливість проявити себе; на останньому - рівноправність, світ прекрасного, соціальне визнання. При виборі базових цінностей підходи диференційованіші. Для чоловіків важливішими є свобода, спокій в країні та соціальне визнання. Для жінок найважливішим фактором є щастя, свобода та внутрішня гармонія; найменш цінними - рівноправність, світ прекрасного та соціальне визнання.Якщо порівнювати за факультетами, то для студентів гуманітарного факультету найголовнішою цінністю є внутрішня гармонія та щастя, а на останньому місці - мир у світі та рівноправність, для майбутніх соціальних працівників і соціологів найголовнішим є щастя, а потім свобода, а найменш значущими є рівноправність та соціальне визнання. Для студентів правничого факультету найважливішим є цікаве життя та свобода, на останньому місці - спокій в країні та мир у світі. Професійне середовище є одним із найважливіших чинників формування ідентичності. Адже воно має свою ідеологію, критерії оцінювання, відзначається стійкою органічною культурою, яка включає правила входження в професійне товариство, логіку розгортання професійної кар'єри, оцінку професійних досягнень. Тому життя в професійному товаристві розвиває професійну і особисту ідентичність людини. Висновки Теоретичний аналіз літератури з проблем ідентичності в молодому віці дозволяє зробититакі висновки:o в основі самовизначення у ранній юності лежить особистісне самовизначення, яке має ціннісно-смислову природу; активне визначення своєї позиції відносно суспільне виробленої системи цінностей, визначення на цій основі смислу свого особистого існування;o найбільш об'ємним визначенням особистого самовизначення є процес формування смислової системи, в якій поєднані уявлення про себе і світ.Професійне середовище виступає визначальним чинником цих процесів.
Література:
1. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М. 1972.
2. Юсницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации// Журнал практического психолога, 1998, №1.
3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
4. Круглов Б. С. Роль ценностных ориентации в формировании личности школьника // Психологические особенности формирования личности школьника. М.,1983. С. 4 -15.
5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968.
6. Ананьев Б. Г. К постановке проблеми развития детского самосознания.- Изв. АПН РСФСР, вып. 18.18, М., 1948.
7. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.,1968.
8. Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1979. №4. С. 23 - 24.
9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х т. М., 1989.
11. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977.
12. Сталин В. В. Самосознание личности. М., 1983.
13. Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И. В. Дубровиной. М., 1983.
14. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба. М., 1991.
15. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Под ред. Толстых А. В.М, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...