WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості засвоєння студентами матеріалу курсу вищої математики - Реферат

Особливості засвоєння студентами матеріалу курсу вищої математики - Реферат


Реферат на тему:
Особливості засвоєння студентами матеріалу курсу вищої математики
ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ І
1.1. Психологічні та фізіологічні особливості студентської молоді
1.2. Особливості навчальної діяльності студентів
1.3. Психічні процеси особистості, які впливають на навчання
РОЗДІЛ II
2.1. Призначення курсу вищої математики
2.2. Види понять вузівський математичних курсів та особливості їх формування
2.3. Вивчення теорем у курсі вищої математики
2.4. Формування у студентів умінь розв'язання задач при вивченні курсу вищої математики
Висновки
Література
Вступ
З погляду психології, задача освіти куди ширше за просту передачу культурної спадщини з покоління в покоління. Освіта допомагає людям навчитися, як правильно або принаймні адекватно реагувати на широкий спектр ситуацій, незалежно від того, чи використовують ці реакції рухові здібності, слова і пропозиції або ж невисловлені думки і ідеї.Педагогічна психологія вищої школи розглядає процес навчання у комплексі інформаційно-навчаючої, розвиваючої і виховної його функцій.Людина - головний ціннісний орієнтир в житті суспільства. Саме тому в умовах особисто-орієнтованого навчання викладачам слід навчитися бачити особистість у студенті, розуміти складність і багатогранність його душі, виявляти спадкові, набуті і зростаючі здібності та можливості, створювати максимально сприятливі умови для їхнього розвитку, розрізняти багатозначність вчинків і дій, різноманітність почуттів, емоцій, мотивів. Тільки за таких умов викладач може по-справжньому ефективно керувати процесом навчання, розвитку і виховання студента як особистості, контролювати цей процес, вносити відповідні стимули і корективи.Даний реферат має за мету висвітлити ті особливості молодої людини, про які необхідно пам'ятати викладачу при читанні такого курсу, як вища математика.Робота містить два розділи, висновки та список літератури. У першому розділі викладені психологічні особливості віку "студентства" та особливості навчальної діяльності студентів. Оскільки у процесі засвоєння матеріалу курсу вищої математики студенти мають справу із поняттями, теоремами та задачами, то другий розділ наукової роботи присвячений особливостям саме математичного матеріалу. Тут розглядається специфіка щодо засвоєння математичних понять, теорем та формування умінь розв'язання задач, а також деякі поради викладачам щодо цього.
РОЗДІЛ І
1.1. Психологічні та фізіологічні особливості студентської молоді
Характерною рисою морального розвитку студентства є посилення у цьому віці свідомих мотивів поведінки, цілеспрямованості, рішучості, наполегливості, самостійності, ініціативи, вміння володіти собою тощо. Підвищується інтерес до моральних проблем ( цілі, спосіб життя, обов'язок, вірність, любов, дружба та ін.).Разом з тим, у 17-21 - річному віці ще недостатньо розвинута здатність до регуляції своєї поведінки, чому сприяють і більша "свобода" у процесі навчання, і послаблення контролю. Через недостатній життєвий досвід деякі студенти плутають ідеали з ілюзіями, романтику з екзотикою тощо.Різка зміна багаторічного звичного стилю роботи інколи призводить до нервових вибухів і стресових ситуацій.На І-ІІ курсах відбувається процес адаптації до вузівського життя, самоаналіз і визначення позиції свого "Я". Усе це може викликати внутрішню невпевненість у собі, інколи супроводжуватися зовнішньою агресивністю, розв'язністю. До III курсу поглиблюються і розширюються міжособистісні стосунки студентів у групі та поза нею, виникає проблема створення сім'ї. Інколи інтимні стосунки затьмарюють собою все інше. На терені виникаючих проблем студенти, починаючи з І курсу, потребують порад і допомоги батьків та викладачів.Оскільки у період "студентства" ми маємо справу в основному із юнаками та дівчатами 17-23 років, то з'ясуємо деякі вікові особливості розвитку їх психічних процесів, які потрібно приймати до уваги при роботі з ними.Відомо, що у 18-20 років зорова та слухова чутливість людини досягає свого максимуму, а обсяг поля зору є найбільшим у 20-29 років. Обсяг, переключення та вибірковість уваги поступово зростає від 18 до 33 років. У 18-30 років спостерігається високий рівень короткочасної вербальної пам'яті та довготривалої вербальної пам'яті. Взагалі, дослідники припускають, що оптимум розвитку інтелектуальних функцій знаходиться між 18-20 роками.Вікова психологія стверджує, що вік ранньої дорослості, в якому знаходяться студенти, відповідає стадії досягнень. Інтелект використовується в основному для вирішення реальних проблем, які визначають подальшу долю людини. Основними серед таких проблем є вибір професії або супутника життя. ( Вікова та педагогічна психологія.[1], С.268-272; З.І.Слєпкань [4], С.55-62 )
1.2. Особливості навчальної діяльності студентів
Навчальна діяльність студентів є провідною їхньою діяльністю. Тому інтелектуальний розвиток і професійне становлення, хоч і не виключно, але в основному, відбувається у процесі навчальної діяльності. Уже в перші тижні навчання у вузі слід навчати студентів вчитися.Студенти відрізняються за інтелектуальними здібностями, типом мислення, темпом просування у навчанні. Це необхідно враховувати при організації навчання, здійснювати диференціацію навчально-виховного процесу.Для підвищення рівня навчальної діяльності необхідно продовжувати формувати у студентів загальні розумові дії і прийоми розумової діяльності, підсилювати мотивацію навчання і використовувати традиційні та нові технології, сучасні інформаційні технології, які активізують навчально-пізнавальну діяльність.Механізмом навчальної мотивації є формування цілісної структури цілей навчальної діяльності. Звідси випливає важливість своєчасної і систематичної постановки викладачами цілей навчання, які студенти мають прийняти і спрямувати свою діяльність на досягнення поставлених викладачем і самостійно цілей навчання. З І курсу необхідно показувати студентам суспільну значимість обраної ними професії і важливість розвитку студентом своїх професійно значущих якостей. (З.І.Слєпкань [4], С.55-62)До факторів, які впливають на навчальний процес відносяться:- внутрішні - ті, які залежать від особистості студента;- зовнішні - ті, які залежать від умов організації навчального процесу.До основних внутрішніх факторів належать рівень розвитку та характер уваги, сприймання, пам'яті, мислення, уяви, а також уміння вчитися, тобто уміння організовувати свою діяльність, в тому числі й навчаючу.Оскільки вища математика в основному вивчається на першому курсі для нематематичних спеціальностей

 
 

Цікаве

Загрузка...