WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості взаємозв'язку інтелекту й творчих здібностей особистості в професії педагога - Курсова робота

Особливості взаємозв'язку інтелекту й творчих здібностей особистості в професії педагога - Курсова робота

голосу;
- вольові якості : цілеспрямованість, самоконтроль.
Діяльність вчителя складається з певних елементів, що взаємопов"язані й утворюють своєрідну структуру, систему й послідовність. Педагогічна діяльність може бути успішною лише в тому випадку, коли структура особистості учителя відповідає структурі діяльності. Основні області педагогічної діяльності потребують особливих здібностей : конструктивних, організаторських, комунікативних, гностичних.
Н. В. Кузьміна виділяє такі вимоги до вчителя :
- структуру знань, в якій повинні бути відображені основні елементи педагогічної системи, стимули до діяльності, мотиви ;
- єдину структуру й взаємозв"язок, сформованих на високому рівнв, професійно-педагогічних умінь і навичок, об"єднаних в п"ять компонентів : гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, організаторські ;
спрямованість - стійка й взаємопов"язана система цілей і оцінок, що спрямовують людину на подолання труднощів діяльності й досягнення майстерності в ній.
Вперше зміст педагогічних здібностей розкрив Левітов у книзі "Детская и педагогическая психология ", де він иділив п"ять структурних компонентів :
- здібність передавати знання дітям стисло й цікаво ;
- здатність розуміти учня, заснована на спостереженні ;
- самостійний та творчий склад мислення ;
- швидке й точне орієнтування ;
- організаторські здібності [ 19 ].
Ще більш детальну структуру запропонував Гоноболін. Він виділяє :
- дидактичні здібності (відповідають конструктивним за Н. В. Кузьміною);
- здібність до "реконструкції" навчального матеріалу, до вільного володіння ним ;
- "антидогматичність" ;
- здібність оцінити складність матеріалу для певного учня ;
- винахідливість, кмітливість ;
- експресивні здібності, тобто ті, що стосуються мови, міміки, зовнішнього вигляду ;
- перцептивні здібності - здатність читатипо обличчям дітей ;
- концентрованість уваги вчителя ;
- вміння спілкуватись з дітьми, встановлювати контакт ;
- організаційні ;
- сугестивні - здатність до навіювання, що міститься в силі безпосереднього впливу на учнів ;
- академічні, здібність до наукового пізнання [ 5 ].
Загальні педагогічні здібності є умовою успішності будь-якої діяльності, пов"язаної з працею з людьми. Цей вид здібностей в основному включається в структуру організаторських здібностей і вивчається, як фактор успішної управлінської діяльності.
Спеціальні педагогічні здібності є обов"язковою умовою високих досягнень в діяльності будь-якої педагогічної системи й будь-якої спеціальності. Фактами, що підтверджують наявність спеціальних педагогічних здібностей, є :
глибина й різнобічність знань педагога не завжди співпадає з продуктивністю його діяльності ;
- рівень розвитку педагогічних здібностей не завжди співпадає з рівнем ставлення до справи, набагато перевищуючи або навпаки не досягаючи його ;- досвід праці (стаж) сам по собі не призводить до структурних змін в діяльності, характерних для високого рівня майстерності.
Під спеціальними здібностями (за Н. В. Кузьміною) розуміють індивідуально-педагогічні особливості особистості, що відповідають вимогам педагогічної діяльності, забезпечують успішність її виконання й проявляються в особливій чутливості до об"єкту й засобів педагогічної діяльності.
Педагогічні здібності є здібностями "високого порядку "й тому їх зв"язок з загальною обдарованістю повинен бути тісним, бо не можна бути гарним педагогом і мати низький рівень розумового розвитку. Важливо розмежувати, вважають дослідники, педагогічні здібності й педагогічні вміння. Так, Є. А. Климов включає в педагогічні здібності :
- високий рівень розумових здібностей ;
- високий ідейний і моральний розвиток учителя ;
- організаторські здібності;
- здібність швидко й правильно розуміти внутрішній стан іншого ;
- вольові якості ;
- здібність використовувати мову, як засіб впливу на людей ;
- здібність одночасно бути уважним до багатьох об"єктів ;
- здібність передбачати поведінку й розвиток учня [ 7 ].
А. А. Леонт"єв вважає, що всі вищезазначені компоненти (крім першого й другого) є не здібностями, а професійними вміннями, яким можна навчити.
Інтелектуальні компоненти в структурі діяльності вчителя включають такі якості, як здібність до самостійного мислення, ініціативний, творчий склад розуму. Однією з найбільш важливих розумових якостей учителя є вміння зробити складне доступним, а важке - нескладним, зрозумілим для учнів. Це пов"язано з великою аналітичною й синтетичною працею вчителя над навчальним матеріалом. Глибина проникнення в сутність навчального матеріалу значною мірою залежить від уміння ставити перед собою задачі, що стосуються даного матеріалу. Учителям, що досягають найвищих результатів педагогічної діяльності, характерна висока сформованість таких інтелектуальних властивостей, як уміння будувати умовисновки, самостійність і зрілість суджень, швидкість думки, культура мислення, добра пам"ять, активність і концентрованість уваги, зосередженість, уміння легко й вільно оперувати словами, здібність до абстрагування й логічного узагальнення аналітико-синтетичні й перцептивні здібності. Усі ці інтелектуальні властивості тісно взаємопов"язані між собою й утворюють цілісну структуру, що відрізняється своєрідною єдністю взаємопов"язаних елементів.
Майстерність неможлива без здібності діалектично опрацьовувати навчальний матеріал, вносити в навчальну роботу щось незвичайне, нове, цікаве, доступно й виразно пояснювати й викладати навчальний матеріал, адекватно педагогічній меті використовувати експресію, правильно сприймати й оцінювати поведінку учнів, вміти переконувати, навіювати й вимагати. Діалектичність - необхідна якість розуму гарного педагога. Це гнучке мислення, що характеризується відсутністю догматизму й формального ставлення до важливих педагогічних питань. Г. О. Оботурова виділяє наступні риси мислення вчителя :
- комплексний, всебічний підхід до учнів ;
- істинність підходу, об"єктивна оцінка ситуації ; навіть, якщо вона не на користь учителю ;
- розгляд учня в русі, розвитку, переході з одного якісного стану до іншого ;
- конкретність підходу до учнів ;
Основні критерії розвитку інтелекту вчителя - глибина, узагальненість і рухомість знань, володіння методом кодування, перекодування, інтеграції й генералізації почуттєвого досвіду на рівні уявлень і понять у їх єдності.
У структурі інтелекту особлива роль належить спостережливості, абстрагуючій і узагальнюючій дійсності, що створює внутрішніумови для

 
 

Цікаве

Загрузка...