WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентів - Реферат

Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентів - Реферат


Реферат на тему:
Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентів
Зміст
ВСТУП
СПІЛКУВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Психологічні особливості юнацького та старшого юнацького віку
Роль особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії в вихованні емоційно-позитивного ставлення до навчання.
Гуманістичні положення міжособистісної взаємодії в системі "викладач-студент".
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Різні аспекти цього питання вже були дещо розглянуті і в історії педагогічної думки. Ще в V - IV ст. До н.е. Сократ, Платон, Аристотель відмічали, що система навчання повинна будуватися на основі діалогу вчителя і учня. Пізніше Кванті ліан писав, що для активної дії на дитину необхідне індивідуальний підхід до них.Толстой розробив дидактичні рекомендації для вчителів. Вважав, що для успішного навчання головною умовою є: те, чому навчають дитину повинно бути приємним, щоб душевні сили його були в найвигідніших умовах. В емоційній стороні спілкування він бачив "засіб створення Духа школи", "успішність навчання". Проблема спілкування учня з учителем всебічно розглянута в історії педагогіки Калмановою, що є актуальним і в наш час. З позиції гуманістичної педагогіки необхідний корінний злам в характері взаємовідношень між учителем і учнем, який буде базуватися на співробітництві, взаємній повазі, сприйнятті і розумінні дитини учителем, викладачем, незалежно від його успіхів в навчальній діяльності.Одним з головних принципів гуманістичного підходу до взаємодії вчителя і учнів, викладачів і студентів, а також до навчання тих, хто навчається, як до форми взаємодії є виховання, розвиток пізнавальних інтересів. Якщо педагог буде акцентувати увагу не на невдачах, а на досягненнях студента, буде особистісно-орієнтованим, то це може найбільш ефективно впливати на виховання зацікавленості.Проблему особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії викладача, та тих, кому викладається матеріал, вивчала Меншикова. Особистісно-орієнтований характер взаємодії учителя і учнів, викладача і студентів, буде встановлений тоді, коли їх відносини перейдуть від суб'єктно-об'єктних до суб'єкт-суб'єктних. В першому випадку учень, студент розглядається у вигляді об'єкта зусиль вчителя, в другому - враховуються особистісне відношення студента до спільної діяльності, індивідуального психічного розвитку в залежності від віку. В умовах суб'єкт-суб'єктних відносин у студента з являється відповідальність не тільки за результат своєї діяльності, але і за других.Врахування емоційного і психічного стану дітей є одним з принципів об'єктно-орієнтованої педагогічної взаємодії. Емоції можуть вибірково сприяти одним пізнавальним процесам та гальмувати інші. Це говорить про їх важливість в процесі навчання та про те, що необхідно виховувати у дітей емоційно-позитивне відношення до навчання.Проблема спілкування відноситься до числа найважливіших для студентів сфер життєдіяльності. Усі психологи єдині у визнанні значення спілкування у формуванні особистості в студентському віці. Ці періоди дуже істотні для формування основних структурних компонентів особистості. Від того, як буде складатися спілкування, залежить формування і корекція особистості. Тому вивчення проблем спілкування стає дуже актуальним, її актуальність різко зростає на даному етапі розвитку суспільства, коли йде різка зміна соціальних відносин, характеру особистісних взаємодій, моральних норм, цінностей і т. д.Оскільки спілкування соціальне, то сьогоднішня ситуація в суспільстві прямо залежна зі зміною мотивації структури інтересів сучасних для студентів, тому вивчення особливостей спілкування нинішньої молоді дуже актуально.А.Н.Леонтьєв (1974) вважає, що спілкування - визначена сторона діяльності, тому що вона присутня в будь-якій діяльності в якості її елемента. В.М. Соковкин (1974) аналізує людське спілкування, як комунікацію, як діяльність, як відношення, як взаєморозуміння і як взаємовплив. Б.Г.Ананьєв (1969) підкреслював, що особою і головною характеристикою спілкування, як діяльності, є те, що через нього людина будує свої відносини з іншими людьми.Значимість спілкування з позиції вікової психології розглядалися, як у закордонної, так і у вітчизняній психології. Представник гештальтпсихології К . Левін, розглядав спілкування в підлітковому і юнацькому віці з погляду соціально-психологічного явища. Левін вважає, що в цьому віці розширюється життєвий світ юнака, коло його спілкування, групової приналежності і типу людей, на яких вони орієнтуються.У вітчизняній психології Ельконін Д.Б. розглядав значимість спілкування в юнацькому і старшому юнацькому віці з позиції культурно-історичної теорії. Ельконін відзначав, що в підлітковому віці спілкування є ведучим видом діяльності, але й у юнацькому, й у старшому юнацькому віці воно не утрачає свого значення. Завдяки спілкуванню, студенти будують відносини, включаються в різні види діяльності. Усі дослідники (Виготський Л.С.(1984), Божович Л.І. (1968), Кін И.С. (1989)) і ін. психологи отроцтва і юності, так чи інакше, сходяться у визнанні того величезного значення, що має для юнаків спілкування з однолітками. Відносини з товаришами знаходиться в центрі життя юнака, багато в чому визначаючи всі інші сторони їхнього поводження і діяльності.Л.И. Божович (1968) відзначає, що в юнацькому віці привабливість занять і інтереси, в основному, визначаються можливістю широкого спілкування з однолітками. Для юнаків цього віку важливо не просто бути разом з однолітками, але і головне, займати серед них задовольняюче їхнє положення.Як показують дослідження И.С. Кону, саме невміння, неможливість домогтися такого положення найчастіше є причиною недисциплінованості юнаком. Це супроводжується підвищеної конфліктністю юнаків стосовно своїх груп, членами яких вони є.Значимість для юнацького віку їхніх батьків і однолітків принципово не однакова в різних сферах діяльності. Найбільша автономія від батьків при орієнтації на однолітків спостерігається в сфері дозвілля, розваг, вільного спілкування, споживчих орієнтаціях. При всій їхній тязі до самостійності юнаки " гостро " потребують в життєвого досвіду і допомозі старших. З віком значимість дорослих зростає (Мудрик А.В., (1989)). Так аналіз робіт із проблеми спілкування показує, що при деяких розходженнях у підходах авторів до проблеми спілкування, у дослідженнях є багато загального і головне - це визнання ролі спілкування у формуванні особистості.
СПІЛКУВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Спілкування вивчається різними науками: соціологією, філософією, медициною, педагогікою. Ми ж будемо розглядати спілкування з погляду психології. Спілкування - складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами в спільній діяльності обмін, що включає в себе, інформацією, вироблення єдиної

 
 

Цікаве

Загрузка...