WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісне зростання студентів у процесі професійного навчання - Курсова робота

Особистісне зростання студентів у процесі професійного навчання - Курсова робота

і змістом особистісної зрілості є відповідальна побудова людиною власної концепції життя згідно з загальними моральними принципами та особистою місією. [тамже]Варто розрізняти, також, поняття "самореалізація" і "самоактуалізація". Є.Є.Вахромов проаналізувавши семантичне походження і особливості застосування цих термінів в психологічній літературі робить висновок, що поняття "самореалізація" означає розумовий, когнітивний аспект діяльності, теоретичну діяльність роботу на внутрішньому плані. Самореалізація проявляється в побудові і коректуванні , перебудові "концепції Я", включаючи "ідеальне Я", картини світу і життєвого плану, усвідомленні результатів попередньої діяльності (формування концепції минулого). Самоактуалізація і самореалізація таким чином виявляються нерозривними сторонами одного процесу, процесу розвитку і росту, результатом якого є людина, що максимально розкриває і використовує свій людський потенціал, особистість, що самоактуалізується.Акт самоактуалізації - це деяка скінчена кількість дій, виконувана суб'єктом на основі свідомо поставлених перед собою в процесі самореалізації цілей і напрацьованої стратегії їх досягнення. Кожний акт самоактуалізації завертається специфічною емоційною реакцією - "піковим переживанням", позитивним у випадку успіху і негативним (біль, розчарування) - у випадку невдачі.
1.3. Вікові особливості розвитку особистості студента
Спробуємо визначити особливості і закономірності розвиткуособистості вікового періоду, що припадає на роки навчання в ВНЗ.За Дж.Бірреном - одним із дослідників процесу старіння людиниРання зрілість триває від 17 до 25 роківЗрілість 25 - 50 роківПізня зрілість 50-75 роківСтарість 75 і більше років
За класифікацією Д.Б.Бромлей людське життя розглядається як сукупність п'яти циклів: утробного (стадія вагітності), дитинства, юності, дорослості і старіння. Цикл дорослості складається із чотирьох стадій:Рання дорослість 21-25 роківСередня дорослість 25-40 роківПізня дорослість 40-55 роківПередпенсійний вік 55-65 років є перехідним до старіння.
Г.Крайг вважає, що на період дорослості припадає три чверті людського життя і розподіляє цей період на три стадії:Рання дорослість 20 - 40 роківСередня дорослість 40 - 60 роківПізня дорослість від 60 років
За відомою віковою періодизацією Е.Еріксона період дорослості включає три стадії: рання дорослість від 20 до 40 - 45 років; середня дорослість від 40-45 до 65 років; пізня дорослість понад 60 років [ 2, с. 261 - 262]Джеймс Марш (1966) розвиваючи ідеї Еріксона (вже не на клінічному матеріалі), виділив чотири етапи розвитку ідентичності, що визначаються ступенем професійного, релігійного і політичного самовизначення молодої людини.1. Невизначена, розмита ідентичність. Характеризується тим, щоіндивід не обрав скільки-небудь чітких переконань, не обравпрофесії і не стикнувся з кризою ідентичності.2. Дострокова, передчасна ідентифікація. Певний шлях розвиткуобрано, але вибір відбувся не в результаті вільногоавтентичного вибору, а під впливом думок інших, або підтиском обставин.3. Етап "мораторію", коли індивід знаходиться в процесінормативної кризи самовизначення, обираючи із багатьохваріантів розвитку той, який вважає своїм.4. Досягнута зріла ідентичність. Криза завершена, індивідперейшов від пошуку себе до процесу самореалізації.З точки зору епігенетичної теорії Е.Еріксона кожний наступний період розвитку оснований на досягненнях попереднього. Розвиток в період ранньої дорослості залежить від розв'язання проблем попередніх періодів - оволодіння довірою і автономією, ініціативою і працелюбством. Головні проблеми, що вимагають свого розв'язання в ранній дорослості, - це досягнення ідентичності на протилежність змішуванню ролей і близькість на протилежність ізоляції.Досягнення ідентичності є центральною проблемою і для юнацького віку. Втім, багато теоретиків пише Г.Крайг [6, с.673], в тому числі і сам Е.Еріксон, вважають, що питання ідентичності є актуальними протягом всього періоду дорослості. В зв'язку з пошуками ідентичності людям доводиться визначати і перевизначити себе, свої пріоритети і своє місто в соціальному світі.Суперечність між близькістю і ізоляцією - інша, найбільш характерна для ранньої дорослості проблема. Близькість вимагає встановлення тісних стосунків з іншою людиною, що приносять взаємне задоволення. Близькість - це поєднання двох ідентичностей, але без втрати кожним індивідуумом своїх неповторних особливостей. Ізоляція ж наступає внаслідок неможливості, або нездатності досягнути взаємності, іноді внаслідок того, що ідентичність настільки слабка, що виникає ризик втратити себе при єднанні з іншим.Неадекватна ідентичність в віці ранньої дорослості за Е.Еріксоном характеризується чотирма головними ознаками - лініями розвитку:1) уникання психологічної інтимності та тісних міжособистіснихстосунків;2) розмивання відчуття часу, нездатність будувати життєві плани,страх дорослішання і змін взагалі;3) розмиття продуктивних, творчих здібностей, невміннямобілізувати свої внутрішні ресурси і зосередитись на головнійдіяльності;4) формування "негативної ідентичності", відмова відсамовизначення і вибір негативних зразків для наслідування.Адекватна ж ідентичність характеризується контактністю, здатністю "любити і працювати".На продовження ідей Еріксона було проведено поглиблене дослідження розвитку в період дорослості Левінсоном [6, с.678]. Був виділений період, названий "періодом починань", що припадає на вік від 17 до 33 років. Це час, коли молоді американці (в усіх дослідженнях підкреслюється цінність отриманих результатів саме для тієї культури, в межах яких вони проводились) розв'язують конфлікти юнацького періоду, шукають собі місце серед дорослих і пов'язують себе зобов'язаннями, що передбачають стабільний, передбачуваний перебіг подальшого життя. "Період починань" Левінсон розподіляє на 3 окремих періоди: перехід від ранньої дорослості, що триває приблизно від 17 до 22 років; вступ в світ дорослих - від 22 до 28 і перехід тридцятиріччя - від 28 до 33 років. За Левінсоном, щоб повністю стати дорослим, молодий чоловік повинен справитись з 4 завданнями: 1) пов'язати мрію з реальністю, 2) знайти наставника, 3) забезпечити собі кар'єру, 4) налагодити інтимні стосунки.У вітчизняній психології розвиток розглядається як такий, що проходить через кількісні і якісні зміни. Під час "спокійного"(літичного) періоду відбувається поступове накопичення кількісних змін і певних суперечностей. В період кризи ці суперечності знімаються через "стрибок" при якому відбувається перехід на інший ступінь розвитку, через якісні зміни. Таким чином відбувається розвиток протягом всього життя. "Кризи - це не тимчасовий стан, а шлях внутрішнього життя" (Л.С.Виготський).Ось як цей процес описується в "потрясіння терапії В.А.Ананьєва", що ґрунтується на ідеях синергетики і системного підходу. "Якісний перехід від одного психічного статусу (стану) до

 
 

Цікаве

Загрузка...