WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Національні особливості вищої освіти в Німеччині (психологічний аспект) - Реферат

Національні особливості вищої освіти в Німеччині (психологічний аспект) - Реферат

власного мислення, не вдосконалюють і не збагачують його. Відповіді студентів на екзамені жахають лектора, який багато працював, творчо мислив, намагався створити струнку, логічну картину предмета, наукових досягнень і досліджень певної галузі знань. Усе, що з'являється на виході через рік в інтерпретації студентів, демонструє повний крах орієнтації на володіння в навчальному процесі і повністю вбиває мотивацію лектора до творчого пошуку. При домінуванні такої орієнтації в різних видах навчальної діяльності її результативність є дуже низькою. Так, зміст лекції рідко викликає у студентів емоційні та інтелектуальні реакції, вони тільки накопичують певну кількість чужих висловлювань.Студенти, орієнтовані на володіння, не мають іншої мети, крім накопичення інформації, яку зберігають у пам'яті незмінною. Нові нестандартні підходи і думки їх нервують, викликають почуття невпевненості, сумнів у тій інформації, якою вони володіють. У інших студентів, зорієнтованих на буття, нова інформація викликає роздуми, новизна стимулює їх інтерес, у них виникають запитання і народжуються ідеї, вони здатні до самостійного пошуку інформації, розширення її обсягу. В реальному навчальному процесі рідко збігаються орієнтування суб'єктів навчання. [16].Загальним недоліком системи освіти в різних педагогічних системах світу є намагання навчити володінню знаннями як майном, від якого залежить соціальний статус людини, надати конгломерат знань у красивій упаковці, де учень може знайти всебічну інформацію, яка перетворюється в його голові на мішанину підходів і ідей, на яких вони не зосереджують свою увагу, не читають оригінальних текстів, а користуються чужим поверхневим викладом їх змісту. Так відбувається повне відчуження знань від суб'єкта навчання.Шляхом до виходу з кризового стану представники всіх шкіл і систем вважають радикальний гуманізм, боротьбу з відчуженням, деморалізацією, саморуйнуванням культури, духовним егоїзмом, розвиток вмінь жити власним духовним життям.
ВИСНОВКИ
Таким чином, наш матеріал показує, що вища освіта в Німеччині на сучасному етапі є не лише відображенням всіх переваг і недоліків сучасного німецького суспільства, а й несе в собі славетні традиції класичної німецької освіти епохи Просвітництва. За тривалий період становлення німецької нації вища освіта Німеччини переживали часи злетів і падінь. На її стан впливали і гуманістичні ідеї видатних німецьких мислителів, і прагматизм науково-технічного прогресу, і згубна ідеологія нацизму. Представник німецької нації ввібрав в себе практично всі переваги й недоліки класичного жителя Західної Європи.Німецька нація дала світові цілу плеяду видатних вчених, філософів, мислителів, державних діячів. Це не є випадковим: Отто фон Бісмарк свого часу говорив, що Німеччина своєю могутністю і славою зобов'язана в першу чергу своїй освіті.Національною особливістю освіти в Німеччині завжди було виховання високоморальної особистості. Пріоритети надавались не навчанню, а моральному становленню і вдосконаленню особистості в процесі виховання в традиціях гуманістичної етики. Ідеалом німецької системи освіти була особистість, наділена такими рисами: самовизначенням, доброзичливістю, справедливістю, вольовими зусиллями, внутрішньою свободою вибору, самостійністю, вмінням розрізняти добро і зло, поважати порядок, правила, закони, дисципліну, підкорятися нормам, які існують в суспільстві, усвідомленням обов'язку перед іншими, державою, суспільством.Криза, яку переживає сьогодні вища освіта Німеччини, пов'язана як із зовнішніми (економічними, соціально-політичними), так і з внутрішніми (психологічними) чинниками. Фіхте вважав, що шлях до морального відродження Німеччини пролягає через сферу морального виховання, головне в якому не накопичення знань, а розвиток розуму, ініціативності, самостійності і формування характеру високоморальної особистості.Звернення до здобутків німецької класичної філософії, відродження гуманістичних принципів, втілення в життя теоретичних положень видатних німецьких психологів, є, на наш погляд, тим шляхом виходу з кризи вищої освіти не лише в Німеччині, а й по всій Європі, який намагаються знайти сьогодні провідні освітяни, педагоги, психологи, державні діячі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Альтбах Ф.Д. Модели развития высшего образования в преддверии 2000 г. // Перспективы. - 1992. - №3.
2. Баль Г.О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти // Освіта і управління - Т.І. - К., 1997 - №2.
3. Библер В.С. Школа диалога культур // Современная педагогика. - 1988. -№4.
4. Блинов В.М. История становления и развития профессионально-педагогической подготовки учителя в Германии - Владимир: ВГПУ, 2001-141с.
5. Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX ст. - М.: Наука, 1993.
6. Геймер X., Геймер Р. Система высшего образования в Германии - камо грядеши. Реформы и инициативы для XXI века / Образование и наука. -№2/3.-1999.
7. Демин А.А., Лавров С.Б. ФРГ сегодня - Л., 1973 - 173с.
8. Дьердь В. Немецкий образ подготовки будущих преподавателей // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі і вузі. - Рівне, 2002.
9. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии. - М.: МГУ, 1973.
10. Коваленко Ю.И.. Профессиональное образование в ФРГ. - М., 1988 -260с.
11. Корнієнко О.М. Національні цінності особистості: сутність та особливості.: Автореф. дис...канд. філос. наук. -К., 1998. - 18с.
12. Кинелев В.Г., Миронов Е.Н. Образование, воспитание, культура в истории цивилизации. - М., 1999. - 544с.
13. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. - К.: МАУП, 1997.
14. Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире: системный анализ.-М., 1970.
15. Левченко Т.І. Вплив історичних, філософських, психологічних чинників на формування педагогічної системи освіти XXI ст.//Теоретичніпитання освіти та виховання. - №7. - К.: КДЛУ, ,2001.
16. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах - Вінниця: Нова книга, 2002 - 512с.
17. Лысова Е.Б. Новые тенденции в подготовке учителей на Западе //Педагогика - 1994 - №3 - С. 33 - 41.
18. Малькова З.А., Вульфсон Б.Л. Современная школа и педагогика в капиталистических странах. - М.: Наука, 1975 - 124с.
19. Мещеркина Е.Ю. Исследования социальных изменений молодёжи в современной социологии ФРГ // Социальное развитие молодёжи: методологические проблеми региональные особенности. - М., 1986.
20. Миронов В.Б. Век образования. - М., 1990.
21. Оболенская С.В. "Германский вопрос" и русское общество конца XIX века // Россия и Германия. Сб. статей, вып.1. - М.: Наука, 1998.
22. Писарева Л.И. Тенденции развития современной школы ФРГ // Педагогика, 1991 - №2 - С. 47 - 55.
23. Ромакин М.И., Юпатов Е.П. Высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения Федеративной Республики Германии. -М.: ВИНИТИ, 1961 - 106с.
24. Русско-германские научные связи между Академией наук СССР и Академией наук ГДР. 1700 - 1974. / Сб. документов под ред. акад. П.Н.Поспелова (СССР), акад. Г. Шееля (ГДР) - М.: Наука, 1975. - 295с.
25. Тихонова М.Г. Объединённая Германия: образовательная политика //Педагогика, 1994 - №5 - С. 14 - 22.
26. Хюсен Г. Идея университета: эволюция, функции, проблемы. //Перспективы. - 1992. - №3.

 
 

Цікаве

Загрузка...