WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Морально-психологічні наслідки другої світової війни для українського народу - Курсова робота

Морально-психологічні наслідки другої світової війни для українського народу - Курсова робота

найважливіших результатів війни для українського суспільства стало об'єднання в межах України майже усіх етнічних земель.Проте, механічне включення території та населення цих регіонів до України не подолало відмінностей у свідомості, настроях, мисленні, релігійності, ідеях між українцями, іншими національностями Галичини, Закарпаття, Північної Буковини та населенням Радянської України. Влада отримала ще декілька мільйонів не зовсім доброзичливо налаштованих до радянського режиму людей, і їй необхідно було докласти максимум зусиль, щоб ліквідувати цей контраст;- в роки війни значних втрат зазнала національна еліта українського народу. Одна її частина, котра підтримувала ідею Радянської України, загинула в німецькому гестапо, або у боях на фронтах війни як члени партизанських загонів і бійці Червоної Армії, а інша - віддала своє життя за створення власної держави;- політична ситуація, що склалася в країні, зумовила утворення всуспільній свідомості феномену громадянської роздвоєності. З одного боку, більшість людей з радістю і вдячністю зустріла Червону Армію, з другого - з острахом чекала повернення радянської влади;- з поверненням радянської влади закінчився період невизначеності. Хоч з нею поверталося все те негативне, що притаманне тоталітарному режимові, народ-переможець вступив у нову, післявоєнну епоху. Війна стала тим рубежем, за яким історію, життя і суспільство почали ділити "до" і"після" війни.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Опубліковані збірники документів і матеріалів
2. Голод в Україні. 1946-1947 рр.: Документи і матеріали / Гол. упор. О.М.Веселова. - К., Н.-Й.: Вид-во М.П.Коць, 1996. - 373 с.
3. Меморандум Організації українських націоналістів (С.Бандери) німецькому урядові // Українська суспільно-політична думка у 20 столітті. В 3-х т. / Упоряд. Т.Гунчак, Р.Сольчаник. Т.З. - К.: Сучасність, 1983. - 379 с.
4. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні: Збірник документів і матеріалів. - К.: Держполітвидав, 1963. - 488 с.
5. Преступные цели - преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). - М.: Экономика, 1968. - 325 с.
6. Україна у Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т.1. (Упорядник Володимир Косик). - Львів: Інститут українознавства їм. І.Крип'якевича НАН України, 1997. - 384 с.
7. Чорна книга України: Збірник документів, матеріалів, архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе // Упоряд., ред. Ф.Зубанича. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1998. - 784 с.
8. Мемуари і спогади,Баранов В. Дневник остарбайтера // Знамя. - 1995. - № 5. - С.135-155.
9. Довженко О. Щоденник // О.Довженко. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник. -К.: "Веселка", 1995. - 575 с.
10. Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. - 1991. - № 2/3 - С.62-82.
11. Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. - 1992. -№2/3.-С.75-102.
12. Література,11. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. -Вильнюс-Москва: Весть УГМО, 1992. - 348 с.
13. Бадзьо Ю. Право жити: Українці в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму. - К.: Таксон, 1996. - 400 с.
14. Баран В.К., Даниленко В.М.. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.). - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1999. - 304 с.
15. Борисов А.Г. "Новый человек" - гомо советикус: и миф, и реальность / А.Г.Борисов. - Саратов: Творч. группа "Поиск": Каф. философии СГПИ, 1994.-25 с.
16. Бугай М.Ф. "За повідомленням НКВС СРСР, були переселені..." Про депортацію населення з України у 30-40-і роки. - К.: Видавництво т-ва "Знання", 1992.-48с.
17. Васильєва-Чикаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.): Навч. посібник. -К.: Освіта, 1998. - 176 с.
18. Звернення до духовенства та віруючих А.Шептицького // Вільне слово. -1941.-9 липня.-С.1.
19. Гозман Л.Я., Эткинд А.М. Метафоры или реальность? Психологический анализ советской истории // Вопросы философии. - 1991. - № 3. - С. 164-173.
20. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування української модерної нації ХІХ-ХХ ст. - К.: Генеза, 1996. - 360 с.
21. Замлинська О.В. Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках. Дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Ін-т історії Укр. - К., 1999. -219с.
22. Зиновьев А. Гомо советикус. - М.: Московский рабочий, 1991. - 412 с.
23. Зубкова Е. Общественная атмосфера после войны (1945-1946) // Свободная мысль. - 1992. - № 6. - С.4-14.
24. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 1999. - 229 с.
25. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. - М.: Изд. центр "Россия молодая", 1993. - 198 с.
26. Коваль М.В. Україна в другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 - 1945 рр.). - Т.12. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1999. - 336 с.
27. Коваль М.В. Українська культура та її діячі в політиці німецьких колонізаторів // Український історичний журнал. - 1993. - № 9. - С. 13-28.
28. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. -К.: "Основи", 1997.-423с.
29. Краль Вацлав. Преступления против Европы: Пер. с чешек. - М.: "Мысль", 1968.-348 с.
30. Минуле України: відновлені сторінки / [Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гломозда К.Ю. та ін.]. - К.: Наукова думка, 1991. - 280 с.
31. Ніколаєць Ю.А. Становище та настрої населення України на початку німецько-фашистської окупації (червень 1941 - липень 1942 рр.). - Вінниця: Видавництво "Тезис", 1999. - 64 с.
32. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытые спирали молчания. -М.: Пресс-Академия, 1996-351 с.
33. Освободительная борьба против фашизма 1939-1945 гг. - М.: Наука, 1983. -300с.
34. Поспеловский Дмитрий. Православная церковь в истории Руси, России и СССР (Учебное пособие). - М.: Библейско-богословский институт Св. Апостола Андрея, 1996. - 408 с.
35. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. - М.: Изд-во "Республика", 1995. - 511 с.
36. Прием в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии. Выступление товарища И.В.Сталина // Правда. - 1945. - 25 мая. - С.1.
37. Речь представителя Советского правительства - Председателя Совета по делам Русской Православной церкви при Совнаркоме Союза ССР Г.Г.Карпова на Поместном Соборе // Правда. - 1945. - 5 февраля. - С.1.
38. Субтельний О. Україна: історія. 2-е вид. - К.: Либідь, 1992. - 512 с.
39. Черная книга коммунизма: Преступления. Террор. Репрессии: Пер. с фр. Э.Я.Браиловская, А.И.Виноградова, О.В.Захарова и др. / Авт.: С.Куртуа, Н.Верт, Ж.-Л.Пание, А.Пачковский, К.Бартошек, Ж.-Л.Марголен. - М.: Три века истории, 1999. - 766 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...