WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови початкової школи - Курсова робота

Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови початкової школи - Курсова робота

уміння, тим більше в ньому проявляється творчість, а дія, яка є навичка, шаблонна (К.К. Платонов).3. Співвідношення умінь і навичок розглядається з позицій ступеня майстерності при виконанні певного виду діяльності: розрізняють уміння, які йдуть"слідом за знаннями" та в уміння, що виявляють ту чи іншу ступінь майстерності, що йде слідом за етапом вироблення навичок (О.М. Леонтьєв, Ю.О. Самарій, Л.Ф. Спірін та ін.).На наш погляд, особливими ознаками уміння є: високий рівень усвідомленості, самостійність у вирішенні завдань, які виникають у процесі виконання певного виду діяльності; складність і комплексність, злиття розумових і практичних дій, цілеспрямованість, стійкість і міцність. Навички - це автоматизовані дії, компоненти певного виду діяльності.З огляду на викладене ми розглядаємо комунікативні вміння як один із видів професійних умінь педагога. На основі результатів аналізу психолого-педагогічних досліджень (А.С.Базилевська, С.І.Батракова, О.Ф.Бондаренко, П.В.Галахова, МЛ.Єрастов, А.С.Золотникова, В.А.Кан-Калик, А.С.Карпов, О.О.Леонтьєв, та ін.) та власного досвіду ми дійшли висновку, що педагогічне спілкування забезпечує система комунікативних умінь, якою повинен оволодіти педагог.Відомий спеціаліст у галузі вивчення психології спілкування, О.О.Леонтьєв, вважає, що до професійних комунікативних умінь потрібно включати [25]: мовленнєве спілкування; орієнтування у співрозмовникові, тобто моделювання його комунікативно важливих особливостей особистості; орієнтування в умовах комунікативного завдання (правильно вибрати зміст спілкування, знайти адекватні засоби для передачі цього змісту, спланувати своє мовлення, забезпечити зворотний зв'язок); самоподачу (самопрезентацію), мотивами якої виступають самоутвердження та професійна необхідність, володіння невербальними засобами спілкування; установлення контакту.У роботах із проблеми спілкування педагога з аудиторією [27, 174] О.О.Леонтьєв поглиблює суттєві характеристики таких комунікативних умінь як професійний контакт з аудиторією [26, 8], мовленнєвий вплив [26, 10], невербальні засоби спілкування [26, 11].На думку О.О.Леонтьєва, педагог повинен володіти педагог, а саме: вольовими якостями (уміннями управляти своєю поведінкою); якостями уваги (спостережливість, гнучкість (переключення) і т.п.); уміннями соціальної перцепції, уміння розуміти, а не тільки бачити (адекватно моделювати особистість учня, його психічний стан); уміннями "подавати" себе у спілкуванні з учнями; уміннями оптимально будувати своє мовлення у психічному плані (уміння мовленнєвого та не мовленнєвого контакту з учнями) [28, 34]. Ф.М.Рахматулліна та А.Т.Курбанова, комунікативні вміння педагога розглядають у руслі наукових поглядів О.О.Леонтьєва [24, 29].Комунікативне завдання Г.А.Китайгородська передбачає: вміння швидко та правильно орієнтуватися в умовах спілкування, вміння правильно спланувати своє мовлення (тобто вибрати зміст акту спілкування), знайти адекватні засоби для передачі цього змісту, забезпечити зворотний зв'язок [34, 8].Н.Д. Твороговій дати своєрідне визначення комунікативних умінь педагога., яка проводила в руслі концепції О.О.Леонтьєва вивчення макроструктури спілкування студентів дала можливість [28]. Для досягнення мети спілкування, на думку дослідниці, необхідно: володіти оптимальним темпом мовлення; використовувати жести адекватно ситуації спілкування; забезпечувати мімічну рухомість обличчя; підгримувати, знаходити і змінювати теми розмови; встановлювати контакти з незнайомою людиною і вміло закінчувати спілкування [29,13].Спроба обґрунтувати перелік комунікативних .умінь педагога здійснювалась В.О.Кан-Каликом. Дослідник підкреслює, що для реалізації цілісного педагогічного процесу необхідно: вміння педагога спілкуватись на людях; уміння цілеспрямовано організовувати спілкування й управляти ним [22, 38]; уміння швидко, оперативно та правильно орієнтуватися в умовах спілкування, що змінюються; правильно планувати та здійснювати систему комунікації, зокрема, її важливу ланку - мовленнєвий вплив; швидко й точно знаходити адекватні змісту акту спілкування комунікативні засоби, які одночасно відповідають творчій індивідуальності педагога та ситуації спілкування, а також індивідуальним особливостям вихованця; вміння постійно відчувати й підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні [31, 61]. Він підкреслює, що вказані групи комунікативних умінь до свого складу включають також інші вміння, а саме: встановлення психологічного контакту, завоювання ініціативи та організацію "пристосувань" [25, 38-39]; сприймання й розуміння людини людиною [19, 55]; використання жестів [21, 83].Водночас важливо зазначити, що В.О.Кан-Калик науково обґрунтував основи управління творчим самопочуттям педагога у професійному спілкуванні. Ці матеріали знайшли відображення у відомих наукових працях вченого. Таким чином, є всі підстави вказане професійне вміння педагога внести до переліку комунікативних умінь.Отже, ми можемо стверджувати, що хоча О.О.Леонтьев і В.О.Кан-Калик, запропонували досить досконалий перелік комунікативних умінь педагога, проте він потребує подальшого вивчення.У перелік досліджуваних комунікативних умінь за А.В.Мудриком, який аналізується, включаємо такі: а) уміння переносити відомі знання й навички, варіанти рішень, прийоми спілкування в умовах нової комунікативної ситуації; б) уміння знаходити рішення для нової комунікативної ситуації, використовуючи комбінацію вже відомих ідей, знань, прийомів; в) уміння створювати нові прийоми для вирішення конкретної комунікативної ситуації [33]. І хоча А.В.Мудрик наголошує на тому, що він характеризує комунікативні вміння учнів, поданий перелік цих умінь свідчить про можливість їх використання в певних психолого-педагогічних дослідженнях з метою аналізу професійного спілкування педагога. Одночасно ці вміння, на нашу думку, необхідно конкретизувати, тобто виділити елементи, які входять до їх складу. Важливо також підкреслити, що дослідник виділяє групу комунікативних умінь, яку об'єднує загальним терміном "орієнтування". Його погляди на сутність цього вміння співпадають з відповідними поглядами О.О.Леонтьєва [26,181-193,195-198].При вивченні умов, які сприяють розвитку комунікативних умінь, викликали інтерес дослідження В.В. Каплинського [ ]. Він виділив такі найбільш важливі, на його думку, комунікативні уміння: подавати інформацію проблемно; вибирати оптимальні способи виховного впливу, уважно ставитися до слова; невербальним засобам спілкування; викорінювати вирази, що принижують гідність; уникати критики у присутності дітей; правильно орієнтуватися в нестандартній ситуації та приймати вірні рішення; при необхідності визнавати свої помилки; попереджувати небажані конфліктні ситуації; переборювати стереотипи, що заважають успішній взаємодії; внутрішньо мобілізувати себе в непередбаченій ситуації; розряджати напружену обстановку; стримувати певні емоції, управляти настроєм; проявляти терпіння до справедливої критики на свою

 
 

Цікаве

Загрузка...