WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота

Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота

роботи.Загальні принципи культурно-історичної концепції Л. С. Виготського загально відомі [4]. Беручи їх за основу, трактував вчення і сам Л. С. Виготський та вибудовували свої концепції вчення А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін та В. В. Давидов.Л. С. Виготський спеціально не розробляв цілісної концепції структури навчання, але висунув ряд положень що заклали основу для створення такої концепції у працях своїх учнів та послідовників.Л. С. Виготський розрізняв придбання знань, вмінь та навичок і придбання загальних якостей, здібностей (абстракції, узагальнення, довільності). Перше він називав вченням (навчанням), друге - розвитком. Основним предметом засвоєння у навчанні є зміст історичного досвіду знань та культури.Зміст культурно-історичного досвіду, зафіксований в значеннях мовних одиниць, складає перед усім поняття про дійсність. Л. С. Виготський розділяв поняття на наукові (теоретичні)і життєві (емпіричні). Наукові поняття характеризуються тим, що вони відображають суть предмета. "Если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней". В цьому суть наукового поняття. Воно було би зайве якщо б відбивало об'єкт в його зовнішньому прояві як емпіричне поняття. [4].Засвоєння наукових понять здійснюється на основі процесів аналізу, абстракції, узагальнення які скеровуються спілкуванням та опосередкуються мовними знаками.Наукові поняття, що засвоєні, утворюють більш строгі родо-видові системи по відношенню до загальних. Вони більш усвідомлені і в розвитку включають не тількиузагальнення предметів, але й узагальнення своєї думки.Можна легко побачити що Л. С. Виготський виділяє у засвоєнні наукових понять процесів спільних з моделюванням. Тобто при засвоєнні якогось поняття відбуваються майже ті ж самі процеси що і при побудові моделі і зокрема математичної моделі, як моделі що головує над іншими за своєю універсальністю і ступенем формалізації.
6. Найновіші концепції структур навчання
Нейро-Лінгвістічне Програмування - це область знань, що вивчає структуру суб'єктивного досвіду людей, що займається розробкою мови його опису, розкриттям механізмів і способів моделювання досвіду з метою вдосконалення і передачі виявлених моделей іншим людям. Найпершою назвою НЛП було "Метазнання ", тобто наука про те, як влаштовані наші знання і досвід.У назві "НЛП " частина "Нейро " указує на те, що для опису досвіду людини необхідно знати і розуміти "мову мозку " - ті нейрологічні процеси, які відповідають за зберігання, переробку і передачу інформації. Особливих успіхів НЛП здобула в розумінні пристрою внутрішнього сприйняття. "Лінгвістичне " підкреслює важливе значення мови в описі особливостей механізмів мислення і поведінки, а також в організації процесів комунікації."Програмування " визначає системність розумових і поведінкових процесів: "програма " в перекладі з грецького означає "чітка послідовність кроків, направлених на досягнення якого-небудь результату ".Таким чином, ця назва вказує на те, що ШШ відноситься до життя і до суб'єктивного досвіду людей як до системних процесів, що мають власну структуру. Саме це робить можливим їх вивчення і виявлення найуспішнішого досвіду того, що ми часто називаємо інтуїцією, талантом, природною обдарованістю і т.д.На першому етапі розвитку НЛП починалося з моделювання Фріца Перлза, засновника гештальт-терапії, з урахуванням всіх основних підходів і принципів гештальтпсихології. Тому те, як НЛП дивиться на поведінкові і розумові шаблони, багато в чому пов'язане з гештальт-методом. Ще однією "моделлю" був відомий гіпнотерапевт Мілтон Еріксон, що використав в своїй роботі особливі лінгвістичні патерни, які створювали трансові стани різної глибини. Джон Гріндер досяг докторського ступеня в лінгвістиці, використовуючи роботи Ноама Хомського, тому стає цілком зрозумілим, що до наукового коріння НЛП слід віднести і лінгвістику. Автори НЛП виходили з ідеї, що внутрішні процеси суб'єктивного досвіду відображені в мові і лінгвістичних структурах.Наукове коріння НЛП лежить І в теорії систем, і в принципах системного мислення. Саме використовуванням системних принципів пояснюється розробка в НЛП таких тем, як множинний опис (базова модель - трьохпозиційний опис, робота Д. Гриндера і Д. Делозье), розвиток моделей Т.О.Т.Е., S.C.O.R.E., S.O.A.R. - "кубіка-рубіка " НЛП (роботи. Р. Ділтса), які використовуються в сучасному НЛП для багатовимірного опису досвіду, розуміння структури різної техніки і технологій, вибудовування стратегій зміни.Інтегруючи і розвиваючи найефективніші моделі і технології, НЛП одержало широке використання в комунікації, навчанні, мистецтві, творчості, терапії, бізнесі і організаційному консультуванні - скрізь, де найбільш інтенсивно задіяні ресурси людського мислення і поведінки. Сучасне НЛП - це перш за все методологія, яка, як і математика, може успішно обслуговувати самі різні області людського прогресу. [10]Історично склалось так, що в побудові НЛП дуже велике значення відіграє лінгвістика. Це не дивно враховуючи те, що людина спочатку вчиться розмовляти, а вже потім вчиться рахувати, та й спілкуємось ми між собою за допомогою мови. Але підіймаючись по сходах що ведуть до ускладнення точних наук, наприклад від шкільного курсу фізики до університетського, можна стверджувати що в даному випадку роль "мови" все більше на себе перебирає математика. Можливо наступним кроком розвитку концепції НЛП буде створення диференціальної концепції НЛП такої, яка б підходила до знань і досвіду які не формалізуються і до тих які можна формалізувати. Адже, як вже було сказано вище "програма" це чітке виконання певної послідовності дій (операцій), а поєднуючи це з системним підходом, ми отримаємо на виході таку конструкцію операцій що повинна бути універсальною для певного суттєвого кола явищ. Отже ми знову приходимо до поняття математичної моделі.
Література
1. Гербарт И. Ф. Избранные педагогические сочинения. М.,1940, т. 1.
2. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. СПб., 1914.
3. Дистервег В. А. Руководство к образованию немецких учителей. - В кн. : Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1981.
4. Ільясов И. И. Структура процесса учения. - Издательство Московского Университета, 1986. - 200 с.
5. Коменский Я. А. Избранные педагогические Сочинения. М., 1955.
6. Неуймин Я. Г. Модели в науке и технике. История, теория, практика. Л.: Наука, 1984.- 189с.
7. Торндайк Э. Процесс учения у человека. М., 1935.
8. Уотсон Д. Б. Психология как наука о поведении. Одесса, 1926.
9. Ушинский К. Д. Собр. Соч. М. - Л., 1948, т. 2.
10. http/www.nlpcenter.ru

 
 

Цікаве

Загрузка...