WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота

Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота

ступені - фазу усвідомлення.Процес навчання, як і всяке пізнання, трактувався І. Ф. Гербартом як активна взаємодія психічних елементів - уявлень, таких що наділені силовими характеристиками і вступають в силові відносини, завдяки яким уявлення об'єднуються в нові системи і перебудовуються. Наявність об'єкту в ситуації навчання і взаємодія з ним не є необхідними для успішного навчання. Навчання може відбуватися і лише за допомогою спілкування і повідомлення про об'єкт, без взаємодії з ним. [4]Знову ж таки ми бачимо, І. Ф. Гербарт вважає, що навчання може проходити і без контакту зоб'єктом, а отже знову ж таки коли ми робимо якесь повідомлення про об'єкт тому кого навчаємо ми автоматично відкидаємо несуттєві риси а виділяємо найважливіше. Отже коли навчання проходить саме в такий спосіб то суб'єкт вже отримує готову, сформовану вербальну модель. Яка можливо потім, за певних обставин, перетворюється в концептуальну модель. Хотілося б відмітити що тут і надалі мова буде йти про вивчення якихось певних явищ, або процесів; Бо в іншому випадку, формування моделі "у голові" суб'єкта що навчається може приймати й значно спрощені "форми". Отже виникає потреба доводити що ці "форми" також є моделями, це в свою чергу виходить за межі цього реферату.В. А. Дістервег розрізняв процеси навчання і процеси розвитку, що відбуваються в навчанні. Навчання, за В. А. Дістервегом, - це придбання знань, умінь і навичок в певних наукових дисциплінах. Вивчення дає матеріальний ефект навчання. Розвиток - це тренування і вдосконалення мислення, мови, довільної уваги, здібності "засвоювати і досліджувати предмет за допомогою розуму" [3]. Розвиток дає формальний ефект навчання.В. А. Дістервег початковими загальними фазами процесу навчання вважає отримання або знаходження знання і його закріплення, заучування.Більш детально Дістервег описував структуру навчання залежно від методу навчання. Він виділяє два основні методи навчання - повідомляючий (науковий) метод і елементарний (розвиваючий) метод. При навчанні першим методом вчитель висловлює матеріал, а учні сприймають його рецептивно, майже пасивно, слідуючи за ходом думок вчителя. В другому випадку учні виходять з яких-небудь положень, досліджують їх або те, що з них витікає, і знаходять, таким чином, істину шляхом власних роздумів, дослідження, вивчення.[4]У першому методі навчання учням вже дається готова модель деякого явища. Другий метод характерний тим, що учні самостійно складають свою модель (мислену, графічну, математичну, фізичну в залежності від рівня розвитку та потреб даної задачі), а потім її досліджують.Д. Дьюі [2] розглядає склад навчання, ототожнюючи його з компонентами процесу мислення (виникнення проблеми - спостерігання і розгляд фактів для з'ясування проблеми - утворення гіпотези - перевірка гіпотези в спостереженнях і експериментах). Дьюі проводить паралель між вказаними компонентами і ступенями навчання, виділеними Гербартом, і вважає, що між обома схемами є багато загального, але біля Гербарта відсутній ступінь виникнення утруднення (суперечності), який є одним з основних компонентів мислення, а не побічною обставиною в придбанні відомостей.Дьюі дуже близько підійшов до схеми побудови моделі, тільки замість моделі у нього виступає гіпотеза. Його ототожнення складу навчання процесу мислення навіть включає обернений зв'язок що уточнює і корегує гіпотезу (модель).Структура і характеристики процесу навчання аналізувалися таке в роботах російських педагогів і психологів дореволюційного періоду. Саму розгорнену і систематичну концепцію структури навчання розвивав видатний російський учений-педагог К. Д. Ушинський. Аналіз структури навчання проводився і рядом інших вітчизняних авторів: П. Д. Каптєрєвим, П. Ф. Лесгафтом.К. Д. Ушинський також розрізняв навчання з отриманням знання від вчителя і навчання шляхом розв'язування проблем [9]. В навчанні з отриманням знання від вчителя К. Д. Ушинський виділяв дві фази: 1) нагляд і отримання відомостей, 2) закріплення знань. Перша фаза може протікати по-різному, і цим визначається також особливе протікання другої фази.Так, перша фаза може протікати як просте сприйняття матеріалу, і тоді друга фаза здійснюється по типу механічного запам'ятовування з пасивним або активним повторенням і заучуванням або з використанням штучних мнемотехнічних засобів.Але перша фаза може здійснюватися і із залученням розсудливого процесу мислення, тоді вона включає ступені безпосереднього сприйняття предмету або явища (порівняння, зіставлення, розрізнення, утворення поняття) і його усвідомлення. Вказані ступені відповідають трьом періодам будь-якого розсудливого процесу: думці, розумінню, міркуванню. В думках відображаються факти, схожість і відмінності явищ. При розумінні знайдені ознаки об'єднуються, утворюючи одне поняття. В міркуванні усвідомлюється прийом розкладання і розгортання поняття на ознаки і думки, що відображають їх, що необхідне для перевірки правильності при утворенні поняття, з'ясування змісту поняття, особливо того, процес утворення якого не усвідомлювався, і передачі поняття іншим через мову.Друга фаза навчання - закріплення матеріалу - стає в цьому випадку вже не механічним, а осмисленим запам'ятовуванням з використанням не штучних, а природних мовних і знакових засобів запам'ятовування.Роблячи деякі попередні висновки, можна сказати що у концепціях структури навчання, які існували до XX століття вже існують деякі елементи моделювання. Можливо використання цих елементах у концепціях не є свідомою дією їхніх авторів. Хоча це в свою чергу не скільки не зменшую цінність концепцій та роль моделювання у навчальному поступі людства.
4. Закордонні концепції структури навчання XX століття
У минулому сторіччі дослідження структури навчання закордонними авторами розгорнулося широким фронтом. Вони проводилися не тільки в рамках практично всіх основних психологічних шкіл, але і окремими авторами. Нижче приводиться короткий огляд концепцій структури навчання, розроблених в біхевіоризмі, гештальтпсихології, школі Ж. Піаже, інформаційному підході.Одним з основних напрямів дослідження навчання на початку XX в. став біхевіоризм. Його родоначальник Д. Уотсон, як відомо, проголосив необхідність зміни об'єкту дослідження в психології з психічних явищ, які, із його точки зору, не доступні об'єктивним науковим методам вивчення, на явища поведінки, що розуміються як рухова активність організму у відповідь на дію зовнішніх стимулів, об'єктів середовища. Зразком подібного вивчення поведінки, на думку) Д. Уотсона, могли служити дослідження поведінки тварин і дослідження вищої нервової діяльності в школі І. П. Павлова.Навчання оголошувалося основним процесом поведінки і

 
 

Цікаве

Загрузка...