WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Крайня форма переживання критичних ситуацій – суїцид - Курсова робота

Крайня форма переживання критичних ситуацій – суїцид - Курсова робота

онтологічна деструкція особистості.
Самогубство має місце в таких системах світогляду, які є моністичними у своїх фундаментальних буттєвих інтуїціях. Навпроти, екстатично орієнтоване, ексцентричне буття до ідеалу не містить у собі основ для суїциду. Таке буття не є систематичним, а тому завжди відкрите для дійсно іншого (перспективно). Якщо ж людина вважає себе цілком (сутнісно) включеною у деяку систему (нехай навіть гранично широку і мінімально визначену), то, по-перше, вона змушена підкоряти себе вимозі стійкості цієї системи (і, отже, заперечувати себе в ім'я цієї стійкості і гармонійності); по-друге, будь-яка погроза вимикання із системи (дезадаптації) може з'явитися підставою (провокацією) для вільного запуску танатогенетичних механізмів .Отже, сутність смертельна для особистості. Твердження сутності є початком особистої смерті. Одержимість сутністю як наявним є необхідною умовою самогубства; достатньою ж обставиною може служити будь-яка подія, уже не належна філософському вивченню (тому що такі обставини суть факти, предмети статистичних операцій) і показуючи собою лише на те, що людина остаточно упустила екзистенціальну ініціативу. От саме такий стан людини (метафізична самітність, екзистенціальна пасивність, одержимість наявним, онтологічна безперспективність) і описана релігійним поняттям гріх. Не цілком коректним було би питання про те, чи є самогубство гріхом. Усякий гріх по суті є самогубством, запереченням себе як особистості (на користь одержимості безособовим); але суїцид є граничним вираженням гріха, тому що саме в ньому остаточно закривається перспектива і встановлюється панування цілого за рахунок деструкції особистого. Отже, як пише Н. Бердяєв, самогубство не є проявом сили людської особистості, воно відбувається нелюдською силою, яка за людину робить цю страшну і важку справу. Самогубець все-таки є людиною одержимою. Він, одержимий пітьмою, і загубив волю. Самогубство як гріх (у його онтологічному значенні) виражає собою покірність наявному, рабство у світу, яке досягло крайнього ступеня. Самогубство є заглибленістю людини в себе і рабство людини у світу; заглибленість у себе і рабство наявному - суть двох сторін есенціалізму. Самогубець виражає своїм актом повну згоду з тим, що кінцівка є головна, гранична можливість його буття; інакше кажучи, смерть у самогубстві затверджується в якості означення життя (як смертного життя). Смерть у такому випадку межа усього, як пише Моріс Бланшо. Хто владний над нею, має граничну владу і над собою, знаходить усі свої можливості, є однією великою здатністю; тому що влада над смертною межею є межею усякої влади . Ясно, що самогубство не дає людині такої влади, а, навпаки, віддає людину у владу смерті. Знайти владу над власною смертю можна лише тоді, коли вона буде для людини як її можливість. Можливість не визначається по формулі детермінізму якщо, та можливість не залежить ні від яких якщо, тому що сфера можливого - це сфера волі, що затверджує і можливість неможливого. Факт позбавлення себе життя ще не забезпечує щасливого володіння смертю, він дозволяє вмерти з задоволенням лише в негативному змісті (радуючись, що настав кінець безрадісного життя). Це далеко не воля людського відношення до смерті, це звільнення смерті для повного й остаточного панування над людиною. Роблячи власну смерть (переводячи її з можливості в дійсність), людина виступає в якості її безпосереднього агента, тобто виявляє себе як зовсім пасивна істота. Робити-розпоряджатися в кінцевому рахунку означає надходити в розпорядження.Хотіти, щоб смерть була можливою, значить не допускати її необхідності, не дозволяти їй ставати єдиною перспективою, що позбавляє особистість усяких реальних перспектив. Пошук і твердження смерті в статусі можливості - це ціль, гідна людини. В обрії наявного смерть є тим, що нам забезпечене, і тому начебто не вимагає ніякої турботи. Це правда, але саме істини в цьому і немає. Істина висвітлює смерть не як голий факт, але саме як можливість. Людині, заявляє Моріс Бланшо, недостатньо бути смертною, вона хоче нею ставати, виявлятися смертним подвійно, своєю владою, у граничному ступені. Для людини смерть - це не те, що дано, а те, що варто створити; це завдання, яке ми активно беремо на себе і яке стає джерелом нашої активності і нашої влади . Уточнимо, що якщо розуміти під зазначеною активністю самогубство, то вона неминуче виявляється помилковою. Створення смерті повинне бути зрозуміле саме як переклад її в статус можливості зі статусу даності (при цьому навіть видима фізична загибель не скасовує проблематичності смерті); у противному випадку створення приводить до загибелі сотворившого. Влада над власною смертністю саме і знаходиться через переклад смерті в статус можливості, тому що смерть у нашій владі - це смерть, що втратила владу над нами, з необхідності перетворена в проблему. Отже, смерть виявляється в нашій владі (а не ми в її) тільки в тому випадку, якщо ми змогли затвердити своє активне відношення до неї як до нашої можливості.Ця активність задається таким онтологічним настроєм, який іменується надією. Зазначений настрій являє собою відкритість буттєвої перспективи людини за рахунок її спрямованості до трансцендентного. Саме ця синергійно трансцендинтуючаспрямованість обґрунтовує перспективу людини як абсолютну можливість, як безконечне (нескінченне) може бути. Уникнути зовнішнього примусу смерті можна намагатися через акт присвоєння її, але це значить впускати смерть у себе, звертати її у власну сутність, підносити несвободу до більш серйозного степеня внутрішнього примусу. При цьому людина з діяча у виді смерті перетворюється в поле діяльності самої смерті. У самогубстві не людина привласнює смерть, а смерть привласнює людину. Таке присвоєння, крім всього іншого, є актуалізацією смерті, переклад її зі статусу можливої в статус дійсної (і тому необхідної). Якщо ж ми хочемо зберегти смерть як можливість і тим самим зберегти свою волю стосовно неї, то ми обдумуємо в той же час і іншу можливість - можливість безсмертя. У противному випадку смерть виявляється єдиною перспективою, тобто не можливістю в точному змісті, а лише відкладеною необхідністю, по Хайдеггеру, - невизначено вірною смертю . Тільки варіативність перспективи відносить людину до можливого і дозволяє утримувати смерть у статусі можливої, тобто існувати.Утвердження себе в якості існуючого (трансцендинтуючого) дозволяє людині перевести власну кінцівку в статус проблеми. Не можна закінчити існування (екзистенція безупинна). Існування при цьому означає саме радикальну переривчастість, трансценденцію. Тут необхідно уточнити, що положення про безперервність екзистенції не означає, що існування саме по собі нескінченне (тобто не може закінчитися). Таке твердження перетворювало б існування в сутність. Безперервність екзистенції є таке положення справ, коли при всякій спробі негації існування (тобто його тотальної об'єктивації) його не виявляється в наявності. Усякий раз, коли відбувається метафізичний рух з метою перервати це існування, у той самий момент виявляється, що екзистенції тут немає. Існування, що звернене на себе як на об'єкт (найбільш радикальним виступає при цьому саме самогубне звернення), виявляє майбутнє собі тільки як ніщо. Таке радикальне звертання (само-об'єктивація) екзистенції і є сама суть суїциду, доступна вираженню в мові.Робить самогубство не

 
 

Цікаве

Загрузка...