WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Засоби розвитку естетичної свідомості у студентів вищих навчальних закладів - Реферат

Засоби розвитку естетичної свідомості у студентів вищих навчальних закладів - Реферат

ідеал. І передумови цього розвитку закладені в ній самій.І не випадково дослідники називають естетичний ідеал "синтезом сьогодні і завтра" або "зримим" необхідним. Але естетичний ідеал тісно пов'язаний і з суспільним і з етичним ідеалами. Так само, як і останні, естетичний ідеал історично міняв свій зміст, оскільки воно зумовлене розвитком матеріального і соціального життя суспільства, а також розвитком естетичної діяльності мистецтва. Наприклад, для античності естетичним ідеалом виступає образ довершеної, ідеальної людини, в якій гармонійно злиті воєдино прекрасне внутрішнє і прекрасне зовнішнє, гармонія душі і тіла. У епоху середньовіччя естетичний ідеал втратив всякий зв'язок з дійсністю. Панування релігійної свідомості привело до того, що вся земна, тілесна сторона життя людини всіляко принижувалася і знецінювалася. У цих умовах естетичним ідеалом виступала божественна суть, бог як носій чистої духовності. Він наділявся абсолютною досконалістю, тобто він всеблагий, всемогутній, всепремудрий, Всевишній. Людина ж могла наблизитися до естетичного ідеалу в тій лише мірі, в якій він зміг відмовитися від мирських потреб і гріховних почуттів, прийти в своїй діяльності до святості. Як сказано в Новому заповіті, "бо, якщо живете по плоті, то помрете, а якщо ж духом умерщвляєте справи плотські, то живі будете".У історії розвитку людства естетичний ідеал нерідко виявлявся зверненим в минуле. Так траплялося тому, що певні суспільні класи, не бачачи вирішення життєвих проблем, починали звеличувати минуле.Марксистсько-ленінська естетика розглядає ідеалияк явища дійсності і науково обгрунтувала їх природу і суть. При всьому різноманітті тлумачень естетичного ідеалу як меті естетичної діяльності людини в них можна бачити щось загальне, що зумовлює основні функції ідеалу.Ідеал мобілізує людську енергію почуття і волю, вказуючи напрям діяльності. Чому? Тому, що ідеали здатні випереджати дійсність, вгадувати тенденцію майбутнього. Ідеал виступає як зразок, норма і як дане, якому треба слідувати. Нормативность ідеалів зумовлена їх сутнісним змістом. Ідеал служить вищим об'єктивним критерієм оцінки всього, з чим людина стикається в навколишньому світі, усього, що попадає в сферу його інтересів. У своїй діяльності ми неусвідомлено, іноді свідомо, постійно співвідносимо реальне з ідеалом, з'ясовуючи, в якій мірі це реальне відповідає ідеалу. Естетичне і являє собою діалектику ідеального і реального. Тільки в співвіднесенні з ідеалом дійсність придбає для людини естетичну цінність.Основними засобами визначення вхідного рівня сформованості естетичних ідеалів є психологічні тести, анкетування, бесіди, під час яких викладачі та куратори вищої школи мають можливість спогнозувати напрямки роботи з естетичного виховання.
ІІІ. ВИСНОВКИ
Отже, естетична діяльність і її суб'єктивна сторона естетична свідомість виникають не на чисто природній основі і не на двох самостійних основах природної і суспільної, а на єдиній основі - матеріальній суспільно-історичній практиці, в процесі якої людина перетворює не тільки зовнішню природу, але і свою власну "по законах краси".Специфіка естетичної свідомості і полягає передусім в тому, що вона відображає творчу суть суспільно-трудової діяльності людини у всьому розмаїтті форм її вияву, в тому числі і в такій своєрідній формі творчості, як мистецтво.Отже, мистецтво є основним засобом формування і розвитку естетичної свідомості у студентів вищих навчальних закладів, що сприяє розвитку естетичних почуттів, естетичного смаку, естетичного ідеалу. Серед основних видів мистецтва, що допомагають особам 18-25 років у розвитку естетичної свідомості, є фольклорна і класична музика, які є найбільш доступними для сприйняття, не вимагають великих фізичних та матеріальних витрат, є найбільш емоційними та естетично цінними для використання у вузах. Саме з опорою на мистецтво формуються і надалі розвиваються основні засади естетики у підростаючого покоління та дорослих людей.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абасов З.А. Педагогические технологии и инновации в учебной деятельности школьников // Школьные технологии. - 2000. - № 5. - С. 11-13
2. Аникеевна Н.П. Воспитание игрой. - М., 1987
3. Баронин А. Этническая психология. - К.: Тандем, 2000. - 264 с.
4. Белинский В.Г. Русская литература в 1843 году // Полное собрание сочинений. - М., 1955. - Т.8
5. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання / МОУ, Інститут змісту і методів навчання. - К., 1998. - 204 с.
6. Битинас Б.П. Введение в философию воспитания. - М., 1996. - 141 с.
7. Кащенко Г. Виховний ідеал. - К.: Укр. Вид. Спілка, 1994. - 155 с.
8. Вікова психологія / За ред. Г.В.Костюка. - К.: Радянська школа, 1976. - 268 с.
9. Власенко А.Н. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні майбутніх освітян // Нові технології навчання: Науково-методична збірка. - К., 2001. - Вип. 31. - С. 12-18
10. Возрастная и педагогическая психология. - М.: Просвещение, 1979. - 631 с.
11. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: Академія, 2001
12. Гаврилюк П.И. Эстетическая культура и социальный процесс. - К.: Наукова думка, 1978. - 244 с.
13. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д.Максименка. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 704 с.
14. Иконникова С.Н. Диалог о культуре. - Л.: ЛГУ, 1987. - 243 с.
15. Ильенков Э.В. О "специфике" искусства // Искусство и коммунистический идеал. - М., 1984
16. Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии // Искусство и коммунистический идеал. - М., 1984
17. Інновації в сучасному педагогічному процесі: теорія та практика: Зб. Статей матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Луганськ, 2000. - 126 с.
18. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М.: Просвещение, 1989.
19. Краткий словарь по єстетике. - М.: Политиздат, 1964. - 542 с.
20. Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. - В 2х тт. - 2-е изд. - М., 1983. - Т.1
21. Мищик Л.И. Психолого-педагогические проблемы развития личности. - Запорожье: ЗГУ, 2000
22. Мухина В.С. Возрастная психология. - М.: Академия, 2001. - 456 с.
23. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. - К.: Вища школа, 2000. - 479 с.
24. Общая психология. Учебник для студентов пед. институтов / А.В.Петровский, А.В.Брушлинский, В.П.Зинченко; Под ред. А.В.Петровского. - М.: Просвещение, 1986. - 464 с.
25. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. - М.: Академия, 2002. - 512 с.
26. Ушакова Н.Е. Добираясь до глубин // Психология и соционика. - 2004. - № 4. - С. 48
27. Шульга Р.П. Искусство и ценностные ориентации личности. - К.: Наукова думка, 1989. - 120 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...