WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Засоби розвитку естетичної свідомості у студентів вищих навчальних закладів - Реферат

Засоби розвитку естетичної свідомості у студентів вищих навчальних закладів - Реферат

смаку. Але у великій мірі ними є поганою або ж перекручений смак. Причому в цьому випадку мова йде саме про смак, оскільки передбачається усвідомлена пристрасть і перевага. Така перекручена вибірковість по відношенню до антицінностей детермінується соціальними обставинами і виражає антигромадянську, антигуманну спрямованість діяльності індивіда або соціальної групи.Виникає питання: який же смак вважати гарним, а який - поганим? І чи існує об'єктивний критерій смаку? Естетики-ідеалісти на це питання відповідають негативно. Всі думки смаку вони вважають суб'єктивними і на цій основі відкидають об'єктивний критерій смаку.Оскільки думка естетичного смаку - це оцінка дійсності відповідно до естетичних почуттів, потреб, інтересів і світогляду людей, то естетичний смак є єдність об'єктивного і суб'єктивного. У думці смаку відбиваються не тільки якості предмета, що сприймається, але і якості суб'єкта, що сприймає. У ньому видні своєрідність почуттів, інтелект, культура суб'єкта, його освідченість, соціальна приналежність.Думка естетичного смаку заснована на особливому інтелектуальному механізмі - естетичній інтуїції, що включає такий спосіб пізнання, як творчу уяву, що охоплюєобраз "цілого", не передуючи його логічному розчленуванню, аналітичній дії розуму. "Специфічна роль сили уяви в акті пізнання, - відмічав Е. В. Ільенков, - полягає в тому, що вона дозволяє співвідносити формально засвоєні знання з одиничними, ще ніяк не "формалізованими" (не вираженими ще в загальних формулах, в категоріях) фактами, даними в живому спогляданні. Без неї одне з іншим співвіднести взагалі не можна. Це важливо підкреслити по тій причині, що під "силою уяви" часто розуміють здатність вигадувати те, чого насправді немає. Тим часом дія сили уяви забезпечує передусім уміння правильно бачити те, що є, але ще не виражене у вигляді поняття" [15, с. 218].Все вищевикладене дозволяє зрозуміти об'єктивні основи суперечки про смаки, оскільки в ньому стикаються не просто особисті, групові або ж класові пристрасті - тут протистоять одна одній істинні і хибні цінності, що відображають складність соціальних процесів, своєрідність суспільного розвитку, а також помилкових пошуків, уявних вірувань.У формуванні і розвитку естетичного смаку дуже велику роль відіграє музичне сприйняття. По-перше, це кінцева мета діяльності, на яку спрямована творчість композитора і музиканта-виконавця. По-друге, це засіб відбору і закріплення різноманітних композиторських прийомів, стилістичних знахідок і відкриттів, які, врешті-решт, стають частиною цілісної музичної культури. По-третє, це те, що об'єднує всі види музичної діяльності - від перших кроків учня до зрілих авторських творів. Кожен музикант є і своїм власним слухачем. Разом з тим кожен слухач індивідуально розшифровує зміст музичного твору, інтерпретує нотний текст. Такий процес сприйняття можна назвати суб'єктивним.Сутність пізнання полягає не тільки в осмисленні певного музичного твору в історії музичного мистецтва, навіть у осмисленні еволюції мистецтва. Так починає спрацьовувати еволюційно-синергетичний метод, спрямований на цілісне опанування світу музичних цінностей.
3. ЗНАЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ У НАВЧАННІ І ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Активність естетичної практики і продуктивної творчої уяви формує особливу естетичну свідомість, що відрізняється своєрідністю естетичного відношення до дійсності, в якій ідеально поєднуються цілісність, творчість, творення. Це естетичний ідеал, формування якого є результат розвитку всіх форм естетичної діяльності і передусім мистецтва. У певному значенні естетичний ідеал є духовною метою естетичної практики, що усвідомлюється. Слово "ідеал" грецького походження (від "ідея", "поняття", "образ", "уявлення"). На відміну від ідеалів етичного, політичного або суспільного, які можуть існувати у вигляді відвернених понять, естетичний ідеал знаходить своє втілення в почуттєвих формах: він тісно пов'язаний з емоційним, почуттєвим відношенням людини до світу. У цьому його специфіка.У естетиці Гегеля ідеал стає центральною естетичною категорією, яку він визначає як ідею, в якій виражена дійсність, відповідна своєму поняттю. Сферою вияву естетичного ідеалу Гегель вважав мистецтво; а відповідну естетичному ідеалу форму мистецтва бачив в античності. Мистецтво Стародавньої Греції він характеризував як класичне мистецтво ідеалу.Хоч у Гегеля зустрічаємо дуже цінні думки про зв'язок ідеалу з дійсністю, загалом же ідеалістичний підхід в трактуванні естетичного ідеалу страждав обмеженістю, однобічністю. Ідеалісти відривали поняття естетичного ідеалу від життя і розглядали його як недосяжний зразок, протилежний реальності. Ця обмеженість ідеалістичної концепції естетичного ідеалу була критично компенсована російськими революційними демократами. За визначенням В. Г. Бєлінського, ідеали - не довільна гра фантазії, не вигадка, не мрії; і в той же час ідеали не список з дійсності", а вгадана розумом і відтворена фантазією можливість того або іншого явища" [4, с.89].Естетичний ідеал являє собою одну з форм відображення об'єктивної дійсності. Причому відображення не пасивного, а творчого, активного, завжди пов'язаного з умінням відкидати випадкове, наносне, неістотне і проникати в саму суть предмета. Отже, естетичний ідеал є відображення суті предмета, причому суті самого глибокого порядку, що містить в собі вищу форму розвитку реальності. Такою вищою формою розвитку матерії є соціальна форма, а носієм її виступає суспільна людина як сукупність всіх суспільних відносин. Естетичним ідеалом конкретного суспільства, тобто "почуттєвим ідеалом" і буде вияв через окрему людину головних, визначальних суспільних відносин даного суспільства.Таким чином, естетичний ідеал є діалектична єдність об'єктивної і суб'єктивної сторін. Об'єктивна сторона означає, що ідеали зароджуються і реально існують насправді самі як тенденція суспільного розвитку, незалежно від того, чи усвідомлюють їх люди або не усвідомлюють. Вони виявляються в житті з більшою або меншою повнотою, що залежить від конкретно-історичних умов. З суб'єктивної сторони ідеали являють собою сукупність цілей, ідей, носіями яких виступають передові суспільні сили. Дійсно, естетичний ідеал повинен спочатку хоч би в зародку виникнути в самому житті, перш ніж він буде потім усвідомлений в формі різних естетичних уявлень і отримає відображення в мистецтві.Соціально-політичний і естетичний ідеали фіксують перспективу розвитку, відображають інтереси і потреби прогресивного розвитку суспільства і людини. А раз так, то дійсність не "підтягається" до ідеалу, як прийнято думати, а розвивається в

 
 

Цікаве

Загрузка...