WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Засоби розвитку естетичної свідомості у студентів вищих навчальних закладів - Реферат

Засоби розвитку естетичної свідомості у студентів вищих навчальних закладів - Реферат

задовольняючи себе цілісно як особистість. Характер естетичного почуття, його ціннісна орієнтація є тому найважливішою соціальною характеристикою особистості.Структура культурних, зокрема художніх, цінностей кожної конкретної епохи, що склалася по відношенню до індивідуальної свідомості, має нормативний характер. "Засвоєні індивідом в процесі соціальної взаємодії і естетичного вихованняестетичні цінності, прийняті в суспільстві, виступають як орієнтир в його естетичному відношенні до дійсності, служать еталонами і критеріями, що дозволяють формувати його власний духовний світ, внутрішню структуру особистості" [12, с. 37].Опосередкованість естетичного відношення попереднім естетичним досвідом людства, зафіксованому в культурі, служить одній з причин спільності естетичного почуття людей. Міра спільності естетичного почуття різна. Характер світовідчуття може бути загальним для цілої історичної епохи. Найбільш виразно це виявляється в мистецтві. Романтичне світовідношення легко відрізнити від класицистичного, спілкуючись з творами мистецтва, що представляють ці напрями; в мистецтві можна виявити схожість естетичного почуття у національно-етнічної спільності людей. Залежить це передусім від соціально-класового положення людської спільності: чим складніше соціальна, культурна, етнічна, демографічна структура суспільства, тим більш різноманітні естетичні почуття людей.Існуючі в суспільстві форми естетичного світовідчуття виступають по відношенню до окремого індивіда не у вигляді норм, що приписують певне відношення людини до дійсності, вони швидше придбають значення моделей, на основі якого людина будує власне світосприймання. Від того, який комплекс соціокультурних чинників вплине найбільшим чином на індивідуальний розвиток особистості, залежить якість індивідуального естетичного почуття. Міра його розвинутості також індивідуальна і значною мірою залежить від зусиль самої особистості по оволодінню багатством естетичної культури, виробленої людством. Вона є в той же час і мірою соціалізації особистості. Нерозвиненість естетичного почуття свідчить про низьку духовність людини, про нездатність її піднятися до істинної суспільної данності будь-якого акту життєдіяльності. Ненатхненність, низовина, груба утилітарність потреб, бажань особистості свідчать про нерозвиненість естетичного почуття.Потрібно також враховувати об'єктивні соціальні умови, які можуть бути несприятливими для естетичного розвитку як окремої особи, так і цілих соціальних шарів або класів. Тому доступність багатств естетичної культури, тобто рівні права всіх людей на освіту, отримання інформації, користування бібліотеками, музеями і іншими установами культури, є важливою умовою соціальної справедливості.Міра розвинутості естетичного почуття істотно впливає на характер і якість суспільної діяльності людини. Найбільш виразно це виявляється в мірі потягу до краси, досконалості, гармонії. Причому стаючи істотною характеристикою особистості, естетичне почуття накладає відбиток на будь-який акт діяльності людини і його духовне переживання. Істотний вплив на розвиток естетичного почуття має мистецтво. Певною мірою воно є скарбничкою, досвідом світовідчуття і забезпечує не тільки збереження культури почуттів, але й сферу розвитку, збагачення її. За допомогою мистецтва ми не тільки розвиваємо і збагачуємо особистий, індивідуальний досвід світовідношення, але й уміння проникати у внутрішній світ іншої особистості, вчимося бачити і відчувати світ чужими очима, а тим самим розкриваємо в собі здатність співчувати іншій людині, сприймати її радості і біді.Серед найефективніших засобів у вихованні естетичних почуттів у вищій школі виокремлюють фольклор, який є джерелом знань про сутність людини та засобом формування вагомих народних понять про красу, про гарне і відразне, засобом пізнання краси через кращі здобутки століть.Важливо грамотно запровадити фольклор як засіб естетичного виховання, базуючись на відповідних методиках, на досвіді видатних вчених-педагогів, психологів, музикантів минулого і сучасності, а саме: К.Ушинського, М.Лисенка, М.Леонтовича, В.Верховинця, К.Стеценка, В.Сухомлинського. Доцільними, на їх думку, є такі засоби естетичного виховання, як спів народних пісень, інструментальна творчість, слухання творів української народної музики. Естетичне почуття, таким чином, є основою естетичної свідомості, на якій можуть формуватися більш складні елементи його структури, що забезпечують естетичний розвиток і вдосконалення особистості і суспільства, такий, як естетичний смак і естетичний ідеал.
2. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ
Естетичний смак звичайно розглядають як здатність людини до естетичної оцінки явищ дійсності і мистецтва. Ця традиція визначення закладена Кантом, що вважав, що смак - це "здатність судити про красу" [20, с. 85]. Питання, однак, здавна носить дискусійний характер. Всупереч латинському прислів'ю, яке було відоме ще в Стародавньому Римі, а у ХVШ ст. знову "піднята на щит" англійським філософом Давидом Юмом. Про смаки сперечалися завжди і вельми жваво.У чому причина такої суперечності визнання права особистості на індивідуальний смак, з одного боку, і незгоди прийняти чужу естетичну оцінку, з іншого?Відразу обмовимося: в житті є один виняток, де про смаки дійсно не сперечаються і сперечатися було б просто безрозсудно. Але це з області чисто фізіологічного смаку: що смачно, а що несмачно. Тут вже пряма залежність від особливостей людини і частково його психологічної своєрідності. Це, швидше, не смак, а перевага, яку віддає особистість солоному або солодкому, холодному або гарячому, гучному або тихому (звуку). Такі характеристики об'єктів не мають суспільного значення, не торкаються інтересів іншої людини.Зовсім інша справа - смак естетичний. Він, звичайно, також глибоко індивідуальний, але належить зовсім до іншої сфери - сфери суспільної, соціальної. Естетичний смак не є природжена якість особистості, і його не можна зводити до психофізіологічних інстинктів, до реакцій. Це соціальна здатність людини, що формується, як і багато які інші соціальні здібності, в процесі виховання і утворення людини.Естетичний смак є найважливішою характеристикого становлення особистості, що відображає рівень самовизначення людської індивідуальності. Тобто естетичний смак не зводиться до простої здатності естетичної оцінки, оскільки не зупиняється на самій оцінці, а завершується привласненням або відкиданням культурної, естетичної цінності. Отже, правильніше буде визначити естетичний смак як здатність особистості до індивідуального відбору естетичних цінностей, а тим самим і до саморозвитку і

 
 

Цікаве

Загрузка...