WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

факторів. По-перше, це реальна ситуація взаємодії, в якій відбувається формування першого враження. По-друге, це особливості спостережуваного: його оригінальність, особливості поведінки, когнітивна відкритість, відповідність певним соціальним очікуванням. По-третє, особливості перцепієнта: його стереотипи, ціннісно-мотиваційна орієнтація, зміст "образу Я", когнітивна складність особистості, рівень соціального інтелекту, емоційний стан. Ці фактори обумовлюють як зміст образу, так і його структуру. З'ясовуютьсячинники, що впливають на зміст і структуру першого враження, особливе місце серед яких займають фактори переваги, привабливості і відношення до партнера. Підкреслюється значущість статі для процесу побудови образу незнайомої людини.Форма, повнота першого враження залежить від індивідуально-психологічних та соціально-біологічних характеристик спостерігача, таких як його соціальний статус, професійна приналежність, особистісна спрямованість, минулий досвід спілкування, ситуаційний емоційний стан та особливості когнітивних процесів.Перцептивні механізми, які забезпечують безпосередньо процес сприймання і оцінки іншої людини, мають свою специфіку у осіб різної статі, оскільки соціально-перцептивні процеси відбуваються в рамках тендерних інтерпретаційних схем. Жінки показують більший розвиток соціального інтелекту (спостережливість по відношенню до інших людей, інтуїцію, саморефлексію, емпатію, оцінку і вираз емоцій, децентрацію), ніж чоловіки. Каузальна атрибуція вивчається, перш за все, при сприйманні і інтерпретації поведінки в професійній взаємодії. При побудові соціально-перцептивного образу незнайомої людини у чоловіків і жінок актуалізуються відмінні тендерні інтерпретаційні схеми: при сприйманні особи своєї статі увага звертається на стиль взаємодії і ділові якості, протилежної - на міжособистісну привабливість.При формуванні першого враження обов'язково враховуються особливості репрезентації маскулінності/ фемінінності в зовнішньому вигляді людини. Одним із елементів, який впливає на побудову соціально-перцептивного образу, є оригінальність оформлення зовнішності (одяг, косметика, зачіска тощо). Звертається увага на відповідність їх тендерним стереотипам. Існують певні відмінності у візуальній поведінці чоловіків і жінок, їх мімічних і пантомімічних проявах, були виявлені тендерні особливості в просторовій організації процесу спілкування, вербальній поведінці.
Список використаної літератури
1. Агеев В.С. Влияние факторов культуры на восприятие и оценку человека человеком // Вопросы психологии.-1985.-№3.-С. 135-140.
2. Агеев В.С., Солодовникова И.В. Влияние полового состава группы на процесс межгруппового сравнения// Новые исследования в психологии.-№2(35).-М.: Педагогика, 1986.- С.63-68.
3. Андреева Г.М. Процессы каузальной атрибуции в межличностном восприятии // Вопросы психологии.- 1979.-№6.-С.26-38.
4. Барн Ш.М. Соціальна психологія гендеру//Діалог різноманітностей.-1998.- №11-12.-С.13-24.
5. Барн Ш.М. Гендерна психология пер. с англ. -СПб.: Пройм-Еврознак, 2001.-320 с.
6. Богословский А.А. Как возникает симпатия?//Практична психологія та соціальна робота. - 1998.-№4.-С.30-33.
7. Бодалев А.А. Об одаренности человека как субъекта общения//Мир психологи. -1998.- №4.- С.272-275.
8. Бодалев А.А. Психология общения. Избранные психологические труды. - 2-ое изд. - М.Московський психолого-социальный інститут, Воронеж: НПО "МОДЕК",2002.- 256 с.
9. БорисоваЛ.А. Восприятие эмоционального состояния человека по интонационному рисунку речи// Вопросы психологии.-1989.- №1.- С.30-35.
10. Буракова М. Маскулинность и фемининность: конструирование "настоящих" мужчин и женщин//Иной взгляд. Международный альманах тендерных исследований. - 2000.- С. 18-21.
11. Виноградова Т.В., Семенов В.В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов//Вопросы психологии.-1993.-№2.-С.63-71.
12. Галунов В.И., Манеров ВХ. Восприятие эмоционального состояния говорящего по речи//Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга (Тезисы докладов).- Краснодар, 1975.- С.65-66.
13. Данильченко Г.В. Сприймання чоловіка і жінки при формуванні першого враження/Психологія на перетині тисячоліття: збірник наукових праць учасників П'ятих Костюківських читань. - К.,1998.-Том1.-С.373-378. 35
14. Еремеев Б.А., Смердина С.В. К вопросу об адекватности первого впечатления//Теоретические и прикладные проблемы друг друга (Тезисы докладов).- Краснодар, 1975.- С.70-72.
15. Карпович Т.Н. Социальный интеллект и пути его развития у учащихся юношеского возраста//Пихология.- 2002.- №3(28).-С.78-86.
16. Кроник А. А. Установки и эталоны межличностного оценивания//Социальная психология личности.- М.: Наука, 1979.-С. 184-220.
17. Кондратьева С.В. Возрастно-половые особенности понимания учащимися сверстников//Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга (Тезисы докладов).-Краснодар, 1975.-С.195-196.
18. Курячий С.И. Влияние установок личности на восприятие
19. другого человека//Вопросы психологии.-1983.- №6.- С. 105-108.
20. Лабунская В.А. Экспрессия человека и межличностное общение.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.- 608с.
21. Панферов В.Н. Общение и дифференцированное узнавание изображений человеческих лиц и предметов//Экспериментальная и прикладная психология. Ученые записки Ленинградского университета.- Вып.2.- Л., 1970.- С.21-32.
22. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг.- М.: Изд-во МГУ, 1988.- 216с.
23. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания.- М.: Изд-во МГУ, 1988.-208с.
24. Партико Т. Засвоєння статево-рольових стереотипів у дитячому віці /Людина: становлення та розвиток/Філософські пошуки. - Вип.4. - Львiв.-Oдeca,Cogito-Цeнтp Європи, 1997.- С. 157-160.
25. Пиз А., Пиз Б. Почему мужчины врут. - М.: Изд-во ЭКСМО, 2003.- 400с.
26. Рейковская Я. Эксперимент психологических эмоций: перевод с польск. - М.: Прогресс, 1979.-391с.
27. Степанов С. Язык внешности. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.-416с.
28. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции.- М.: Наука, 1991.-456с.
29. Buck R., Miller R.,Caul N. Communication of Affect through Facial Expressions in Humans//Journal of Personality and Social Psyetiology.-1992.-V.23.- №3.- P.362-371.
30. Bull P. Body Movement end Interpersonal Communication.-Chichester, 1984.
31. Herringer L.G., Haws S.C. Perception of Personality Traits in Oneself and Others//Journal of Personality.- 1991.- V.125.-№1.- P.33-43.
32. Holter H. Sex Roles and Social Change//Acta Sociologica.- 1971.- V.14.-№l/2. Special Issue on Sex Roles.- P.2-12.
33. Kramer D.A. Gender, Role Conflict, and the Development of Relativistic and Dialectical Thinking//Sex Roles.- 1990.- V.23.-№9-10. P.553-575.

 
 

Цікаве

Загрузка...