WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

результати дають змогу дійти висновку, що опитувані студенти обох статей були більш обережними при характеристиці незнайомого чоловіка (при чому для чоловічої молоді описати образ представника своєї статі виявилось більш важким завданням), тоді як при ідентифікації образу жінки респонденти були впевнені в своїх відповідях, особливо дівчата.Дівчата були більш схильні давати оцінки і приписувати певні особистісні риси, ніж хлопці. З одногобоку, це може свідчити про кращий розвиток соціально-перцептивних здібностей у жінок, підкріплюваних в ході їх соціалізації, з другого, це може бути проявом схильності до стереотипізації, коли висновки робляться при наявності мінімуму інформації. Цікаво, що досить велика кількість дівчат вважають спостережувану особу своєї статі стриманою, чоловіча молодь з цим згодна, але менша її частина. Хлопцям героїня здалася більш жіночна, ніж дівчатам. Аналогічна тенденція спостерігається при сприйманні чоловіка: дівчатам він здався більш мужнім, ніж хлопцям. Статевий суб'єктивізм виявився і при оцінці зросту: дівчата героя сюжету сприйняли як більш високого, ніж хлопці, відповідно останні оцінили жінку як вишу, ніж особи тієї ж статі. Вірогідно в даному випадку проявилася не лише пристрасна оцінка протилежної статі, але і той факт, що кожна стать використовує різні фізичні стандарти.Відмінним чином оцінили опитувані і агресивність, зокрема дівчатам спостережувані здались менш агресивними, ніж хлопцям. Така ж тенденція проявилась при оцінці грубості: в цілому респонденти вважали жінку менш грубою, ніж чоловіка. Жінці приписувалося менше негативних рис (грубість, агресивність, аморальність), ніж чоловіку, що відображає вплив існуючих тендерних стереотипів, згідно яких образ гіпермаскулінності має свої недоліки, зокрема догматичність, надмірний раціоналізм, агресивність і грубість.Як вже зазначалося, хлопцям важко було оцінити приємність і привабливість особи своєї статі, тоді як дівчата оцінювали чоловіка без жодних труднощів. Зауважимо, що людина, яка діяла в сюжеті, отримала дещо різну оцінку з боку хлопців та дівчат. В цілому, дівчата продемонстрували більш позитивну оцінку героя сюжету, ніж хлопці, тоді як особу своєї статі вони сприймали більш негативно, тобто інгруповий фаворитизм в цій віковій категорії у жінок був виражений менше. Таким чином, потрібно відзначити, що при побудові образу незнайомої людини особи протилежної статі оцінюються вище, ніж особи, які належать до тієї ж статі, що і спостерігач.При сприйманні жінки найбільша суб'єктивна адекватність була виявлена стосовно якостей, які свідчать, з одного боку, про близьку міжособистісну дистанцію ("щира", "піклується про людей", "м'якосерда", "сором'язлива"), а з другого, про "незалежність" і "чесність" (риси, які скоріше дозволяють утримувати певну соціальну дистанцію). Дівчата більш точно оцінили зовнішні дані об'єкта сприймання-жінки ("довге волосся", неширокі плечі, "плавні лінії тіла"), а також було близьким до самооцінки героїні їх визначення аморальності. Хлопці ж виявилися більш точними в сприйманні такої риси як наївність.В цілому, виявилося, що жінки більш точно інтерпретують зовнішні характеристики і більше наближаються до суб'єктивного адекватного розуміння людини, її уявлення про себе. Незважаючи на те, що рівень наближення оцінок до "Я-образу" героїв був різний, - чоловік виявився більш "пізнавально-прозорим" - жінки постійно демонстрували більш точне наближення до розуміння "Я-образу" людини.Жінки при формуванні образу чоловіка роблять акцент на його інтегрованій оцінці, тоді як чоловіки більш важливими рисами при взаємодії з особою протилежної статі поруч з оцінкою (чарівність) вважають доброту і дружелюбність. Зокрема, чоловіки, будуючи образ особи протилежної статі, звертають увагу на якості, що свідчать про позитивне ставлення до оточуючих людей: "добра", "дружелюбна", "чарівна", "весела", "тепла", тоді як для жінок при сприйманні особи своєї статі найбільш вагомим критерієм є розум і відкритість, а також характеристики, що свідчать не просто про позитивне відношення до людей, а й про турботу про них: "дружелюбна", "турбується про людей", "чарівна", "чуйна".Головні характеристики образу незнайомої людиниобраз чоловіка образ жінки хлопці дівчата хлопці Дівчата дружелюбний довірливий товариський чарівний сексуальний красивий добрий дружелюбний чарівний розумний відкритий дружелюбнийЗазначимо, що для всіх респондентів важливим виявилося ставлення до них самих (зворотний зв'язок). Дівчата при сприйманні чоловіка звертають увагу на його приязність, доброзичливість. Для хлопців при контакті з особою своєї статі визначальними є такі характеристики як довірливість і товариськість, тоді як для жінок при сприйманні особи своєї статі важливим виступає розум, відкритість і дружелюбність співрозмовниці.В ході кореляційного аналізу було виявлено, що тендерні стереотипи більше впливають на формування перцептивного образу при сприйманні особи протилежної статі, ніж при сприйманні людини своєї статі. Це є закономірним, оскільки стереотипи актуалізуються при дефіциті інформації про іншого. При сприйманні особи своєї статі ця нестача інформації менша, ніж при сприйнятті особи протилежної статі. Крім того, у жінок ця тенденція проявляється менше.Будуючи жіночий образ, респонденти обох статей на статистичне значущому рівні відмінним чином оцінили активність жінки, її емоційно-вольову стійкість і емоційність відносин; також неоднаково чоловіки і жінки визначили типовість - унікальність героїні. Отже, респонденти відмінним чином інтерпретували риси, які традиційно відносяться або до маскулінних, або до фемінінних.При побудові чоловічого образу опитані використовували більш різнопланові критерії. Крім вже зазначених характеристик, респонденти на статистичне значущому рівні відмінним чином визначили наступні маскулінні риси: "мужній", "сміливий", "схильний до ризику", "грубий", "рішучий", "незалежний", "здатний до лідерства", "агресивний". Лише одну фемінінну характеристику -"виверткий" - чоловіки і жінки ідентифікували у спостережуваного чоловіка неоднаково. Розійшлися в оцінках перцепієнти, визначаючи такі його оцінні риси як "(не)приємний", "сучасний", "добрий", "чесний". Враження також різнилися при визначенні таких ознак як "веселий" і "довге волосся". Остання характеристика (зовнішність) відображає різні стандарти, якими керуються чоловіки і жінки при визначенні навіть довжини волосся людини.
Висновки
Проблема формування першого враження є дуже актуальною, оскільки адекватні образи сприймання і уявлення про інших людей, які склались у індивіда, дають йому можливість діяти в певних обставинах доцільно та з максимальною ефективністю. Вивчення феномену першого враження відбувається в рамках когнітивного підходу за кордоном і системного підходу у вітчизняній психології соціальної перцепції.На процес побудови соціально-перцептивного образу незнайомої людини впливає ряд

 
 

Цікаве

Загрузка...