WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

домінує холістичний тип сприймання [19]. Існує єдиний образ обличчя, його прототип, в якому інформація про просторові зв'язки і компоненти включена в холістичну репрезентацію. Встановлено, що ця структура має різне змістовне навантаження у чоловіків і жінок. Одним з важливихознак при визначенні статі виступає форма брів і контури обличчя.При першому контакті відбувається загальна оцінка зовнішності партнера по спілкуванню, вона включає в себе ряд компонентів, серед яких одяг, анатомічні особливості тощо. Перш за все оцінюється і диференціюється фізичний вигляд людини, який в різних видах взаємодії відіграє відмінну роль. Одним з важливих елементів такої оцінки обов'язково виступає розмір, об'єм, тобто фізичний масштаб індивіда. Оцінюючи анатомічні ознаки, які утворюють фізичний вигляд людини, партнери по взаємодії роблять висновки про стать, вік, стан здоров'я, у деяких випадках про її етнічну приналежність.В рамках вивчення соціально-перцептивних процесів ряд дослідників звернувся до вивчення побудови образу тіла як власного, так і інших людей [21]. Негативне ставлення до огрядності відображається на поведінці огрядних людей, що проявляється в меншому розвитку соціальних навичок і низькій самооцінці фізичної привабливості. Вплив суспільних настанов настільки великий, що хлопці більш позитивно, ніж дівчата, оцінюють свою зовнішність і частіше вважають себе фізично привабливими [10]. Крім того, були виявлені статеві відмінності у виборі форм людського тіла. Наприклад, хлопці віддають перевагу жіночим фігурам з великим бюстом і тонкою талією.На перших етапах спілкування домінуючу роль при сприйманні студентом незнайомої людини відіграє обличчя, воно виконує функцію соціального контакту, передачі станів і відношень. Волосся, очі і брови є головними елементами структури обличчя як комплексного подразника. Елементи, які складають нижню частину обличчя, порівняно з компонентами його верхньої половини гірше розрізняються і мають менш інформативне значення при сприйманні обличчя в цілому [20]. При розрізненні облич за статтю головну інформативну роль виконує волосся і зачіска, яка обумовлена соціальне прийнятими нормами для чоловіків та жінок. Тут відзначимо роль фізичних і соціальних якостей волосся, які взаємно підвищують значущість даного елементу в структурі обличчя на рівні диференційованого впізнавання. Зачіска виступає ознакою тендерної ролі. Було виявлено, що чоловіки з довгим волоссям сприймаються більш розумними, інтелігентними, з більш широким колом інтересів, тобто фіксується їх інтелектуальна вищість. Довге волосся згідно соціальним стереотипам сприймається як ознака фемінінної поведінки старшим поколінням, тоді як у молоді подібне явлення не актуалізується [28].Як вже зазначалося, найбільш інформативними елементами структури обличчя є волосся, очі і брови. На рівні здорового глузду очі вважаються найважливішим компонентом людського обличчя ("дзеркало душі"); поширене уявлення, що саме очі відображають найменші відтінки емоційних станів партнера і дозволяють передбачати його поведінку. Дослідженню значення погляду в процесі спілкування присвячено чимало праць [26]. Всі вони сходяться в одному: візуальний контакт - одна з найголовніших умов адекватного спілкування. В експериментах по вивченню локалізації мімічних проявів реципієнти в першу чергу враховували зміни в області очей, навіть якщо об'єктивно риси обличчя в цій області не змінювалися . За допомогою очей передаються найбільш точні сигнали про стан людини, оскільки розширення і звуження зіниць не піддається свідомому контролю. Зіниці підсвідомо розширюються, коли людина бачить щось приємне. А гнів, злість, депресивний настрій може проявлятися у тому, що зіниці звужуються. Помічено, що при підвищеній цікавості до сексуального партнера зіниці помітно розширюються, можливо, саме тому особи чоловічої статі сприймають жінок з розширеними зіницями як більш сексуально привабливих.При взаємодії партнери, як правило, застосовують ряд стереотипів, які пов'язані з візуальною поведінкою. Наприклад, особи, що уникають погляду, сприймаються негативно, оскільки вважається, що така людина нещира, щось приховує, хоче дати неправдиву інформацію партнеру. Крім того, встановлено, що партнер з більш низьким статусом дивиться на партнера довше і частіше. Також, існують відмінності в трактуванні візуальної поведінки, залежно від статі співрозмовника. Жінці суспільними стандартами дозволяється "ховати очі", тому що очікується, що вона більш сором'язлива, залежна, пасивна. Проявом такої залежності зазвичай виступають схилена голова і потуплені очі. Стосовно чоловіків очікується, що вони будуть дивитися в очі партнеру, демонструючи прямий "чоловічий погляд". [32].В повсякденному житті молодь орієнтується в розпізнаванні емоцій не тільки на міміку, а й на відповідні жести, поведінку, зміст мовлення, відтінки голосу тощо. За даними А.А. Борисової [9], у 30- 50% випадків студенти припускаються помилок у точному визначенні емоційних станів співрозмовників. Більш правильно оцінюються позитивні емоції, а найгірше - негативні (більше 50% помилок).Була встановлена залежність впізнавання обличчя від оригінальності і статі як суб'єкта, так і об'єкта сприймання. Більш успішно ідентифікувалися оригінальні і жіночі обличчя, ніж ординарні і чоловічі. Жінки розпізнають жіночі обличчя більш часто, ніж чоловічі, в той час як чоловіки розпізнають ті і інші однаково.Значення статі об'єкта і суб'єкта сприймання в процесі упізнавання емоцій було з'ясоване в дослідженні Р. Бука [28]. Він розділив досліджуваних на відкрито експресивних і відкрито неекспресивних. Жінки частіше належали до групи відкрито експресивних, а чоловіки - до групи неекспресивних. Ця закономірність обумовлена культурними традиціями, згідно яких чоловіки більш часто повинні приховувати свої переживання, ніж жінки. Р. Бук також виявив, що жінки більш успішні в розпізнаванні емоційних станів.Одним з інструментів виразу емоційних станів є голос. Вивчаючи механізми передачі емоцій через мовлення, було з'ясовано, що кожна емоція виражається зміною майже всіх властивостей звуку: сили, висоти, тембру, темпоритмічних характеристик. В.І. Галунов і В.Х. Манеров виявили п'ять факторів, які визначають характер сприймання емоційно забарвленого мовлення: 1) гальмування - збудження; 2) гнів; 3) печаль - радість; 4) страх; 5) звучність голосу [12].На рівні стереотипів сприйняття гучність голосу прийнято ототожнювати з впевненістю. Носії гучного мовлення сприймаються як "домінуючі", "компетентні". Гучний голос за однакових інших умов може інтерпретуватися по-різному залежно від статі комунікатора: якщо гучний, напружений голос у чоловіка на думку респондентів виражає агресивну лють, то у жінки інтерпретується як прояв "істерії" [25].Були виявлені відмінності й в мовленнєвій діяльності чоловіків і жінок. Досліджуючи особливості чоловічої і жіночої вимови було з'ясовано, що жінки використовують більшу кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...