WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

полягають в тому, що стереотипні утворення "базуються на недостатній кількості суттєвих ознак, часто включають в себе якості, щоне відносяться до явищ, які відображаються, застарівають до моменту їхнього використання" [24]. Це може привести до побудови неповного або помилкового образу іншої людини і спричинити неправильне відношення до неї, що в свою чергу, викличе з її боку неадекватну реакцію. А так як імпліцитна теорія особистості впливає на процес пізнання людей несвідомо, це може привести до виникнення неконтрольованих і некерованих антипатій.Зауважимо, що в ході збільшення знань про людей формується не одна імпліцитна теорія особистості, а декілька, які утворюють інтеграційну структуру в свідомості людини. Було виявлено, що у студентів формуються різні імпліцитні теорії особистості стосовно осіб різних статей, але в чому полягають ці відмінності і які особливості їх утворення стосовно своєї і протилежної статі поки що не з'ясовано. Зокрема, були отримані експериментальні дані, які підтверджують значущість фактору статі для дії імпліцитних теорій особистості [3], в інших дослідженнях подібної закономірності виявлено не було.Фактором, який впливає на сприйняття молоддю соціальних об'єктів, доволі часто виступає розвинутість у конкретної людини тих чи інших психологічних механізмів, які забезпечують цей процес. Вивчення соціальної перцепції показує, що можна виділити ряд психологічних механізмів, які забезпечують сам процес сприйняття і оцінки іншої людини та дозволяють здійснювати перехід від зовнішнього сприймання до оцінки, ставлення і прогнозу дій. Довгий час ці механізми вважалися універсальними, що не мають тендерної специфіки, однак в останній час психологічна наука звернулась до виявлення категорій, які об'єктивізують існування соціально-психологічних відмінностей, зокрема категорії маскулінності/фемінінності. Було з'ясовано, що соціально-перцептивні процеси відбуваються в рамках "тендерних інтерпретаційних схем", які розуміються як готовність категоризувати об'єкти і явища, що сприймаються, з точки зору їх співвіднесення до категорії маскулінності/фемінінності/андрогінності, наділяти їх певними характеристиками та вписувати їх в певні моделі тендерних відносин [14].Агєєв В.С. виділяє міжособистісні (ідентифікація, емпатія, рефлексія, децентрація) і міжгрупові механізми (інгруповий фаворитизм, фізіогномічна редукція, каузальна атрибуція, стереотипізація) [2]. Перші спрацьовують в разі сприймання вже знайомих людей, а другі - при сприйнятті незнайомої людини. Інколи може відбуватися підміна механізмів одного рівня іншим, що приводить до порушення нормального процесу спілкування.Як вже зазначалося, при формуванні першого враження у студентської молоді особливу роль відіграє групова приналежність об'єкта сприймання, в цьому разі актуалізується певний стереотип, який дозволяє приписати особистісні характеристики людині залежно від категорії, до якої її віднесли. У перші секунди контакту визначається стать співрозмовника. Стать - перша категорія, в якій осмислюється людина: з одного боку, даний критерій є очевидним (в дослідженнях В.Н. Панфьорова [20] показано, що стать виділяється протягом 0,05 сек. одночасно з сприйманням обличчя), з другого, стать - це глибинна соціальна категорія, яка дозволяє приписувати об'єкту пізнання притаманність значущих характеристик, важливих для взаємодії, лише спираючись на ознаки людини, які поверхово діагностуються (в даному випадку - біологічної статі). Таким чином, тендерні стереотипи є визначним чинником для прогнозування поведінки особистості і інтерпретації її індивідуальних характеристик.Майже всі сучасні соціальні психологи підкреслюють, що статево-рольові стереотипи в останній час піддаються значним змінам. Стереотипні уявлення про жінок і чоловіків розрізняються у осіб різної статі. В дослідженнях Т. Партико були отримані такі результати: у хлопців і дівчат прослідковується майже повний збіг уявлень про образ чоловіка, а от образ жінок виявляється доволі відмінним . У дорослих людей образи чоловіків виявилися більш стереотипними, ніж образи жінок, а найбільш стереотипні уявлення про чоловіків були зафіксовані у жінок. Результати деяких наукових пошуків підтвердили стереотипні уявлення про стать, виявивши той факт, що жінки менш агресивні, більш схильні до опіки та більш чутливі [23]. Стать не завжди є головною детермінантою поведінки людини. Як жінки, так і чоловіки можуть демонструвати широкий репертуар поведінки: від конкуренції та агресивності до ніжної турботи і м'якості. Тут спрацьовують і індивідуальні особливості, і особистісна картина світу як цілісний погляд на життя, але у перші хвилини взаємодії ми відходимо від індивідуального і виділяємо лише ті атрибути поведінки і зовнішнього вигляду людини, які виливають з її групи, певної соціальної категорії. Тобто хоча ми розуміємо, що не всі чоловіки сильні і агресивні, а жінки емоційні та чутливі, але в контактах з незнайомими людьми ми віддаємо перевагу саме цим стереотипам.Було помічено, що в ході процесу спілкування актуалізуються різні стереотипи залежно від статі співрозмовників. У випадку, коли і об'єкт, і суб'єкт спілкування - особа жіночої статі, на перший план при сприйманні виходить стиль взаємодії: партнерство або конкуренція. Коли ж співрозмовники - чоловіки, в першу чергу оцінюються ділові якості партнера [32]. В ситуації взаємодії чоловіка і жінки на перший план виходять міжособистісна привабливість. На вплив статевих відмінностей при формуванні першого враження звернув увагу В.Ф. Петренко [22], який з'ясував, що у випадку однієї статі об'єкта сприймання і спостерігача на перше місце виходять ті аспекти, які пов'язані з можливістю ділових стосунків, спілкування, діалогу партнерів, а у випадку протилежної статі - оцінка його "самості", обумовлена яскравістю особистості та привабливістю.Ще один специфічний механізм сприймання іншої людини, який актуалізується при побудові першого враження у студентів, -внутрішньогруповий фаворитизм. Він проявляється в сприянні "поведінки, сприйнятті та оцінних судженнях членів власної групи на противагу членам якоїсь іншої групи" [4]. А так як найперша ознака, за якою людина відносить себе до певної групи - це стать, то цей механізм при оцінці суб'єкта спілкування відіграє дійсно важливу роль і впливає на результати цього процесу.В дослідженнях В.С. Агєєва та І.В. Солодовнікової виявилися значні відмінності функціонування цього механізму залежно від статі "оцінників" і "об'єктів оцінки" [2]. Чоловічі діади дотримувалися стратегії "справедливості" при порівнянні один з одним, але проявляли поступливість при оцінці праці жіночих діад. Зовсім інша картина спостерігалася у діад, які складали жінки. Вони також були безпристрасні при порівнянні себе з іншою жіночою діадою, але проявляли максимальний показниквнутрішньо групового фаворитизму у порівнянні з чоловічою діадою і значно менший, але статистичне значущий, у порівнянні з гетерогенною

 
 

Цікаве

Загрузка...