WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

реальності враховується можливість взаємодії, значенняситуації. Вітчизняні дослідники, використовуючи принцип діяльності, вивчають міжособистісне сприймання в реальних умовах. Важливим чинником побудови першого враження виступає загальна спрямованість перцепієнта на взаємодію з іншими.Зміст "образу Я". Пізнання інших людей і самопізнання є тісно взаємопов'язаними процесами [30]; при формуванні першого враження саме "образ Я" в усій сукупності зовнішніх і внутрішніх якостей виступає своєрідною точкою відліку побудови образу. Побудова образу незнайомої людини залежить і від індивідуальної переваги типу проекції - асимілятивної (неусвідомлене приписування іншим власних рис), дисимілятивної (приписування протилежних власним рисам) чи атрибутивної (приписування іншим риси, яка є у суб'єкта і усвідомлюється ним) [1]. Проекція найбільш сильно виражена у осіб, які відрізняються поганим знанням свого "Я", слабким проникненням у власну особистість [7].На зміст і структуру першого враження впливають актуальні емоційні стани перцепієнта. Студенти, що перебувають в гарному настрої роблять більше позитивних суджень, тоді як в поганому - більше негативних. У випадку, коли суб'єкт сприймання переживає сильні емоції, то логічний компонент може втрачатися, а домінує афективний компонент - загальна, недиференційована оцінка іншої людини. Відомо, що в стані високої психічної напруги (наприклад, при сильному стресі) суттєво спотворюється сприйняття дійсності. Студенти, які знаходяться в стані емоційного збудження, схильні давати більш низькі оцінки привабливості осіб, яких вони сприймали, а також оцінювати їх як менш приязних і з більш поганим настроєм [25].Важливим чинником формування першого враження у студентів є когнітивний стиль особистості. Чим більша когнітивна складність (параметричність оцінки, її мінімальний поділ), аналітичність, тим складніша структура першого враження, менше узагальнюються оцінки. Крім того, когнітивна складність осіб, які беруть участь у спілкуванні, дає меншу основу для виникнення проекції, ніж їх когнітивна простота. Когнітивна більш складні люди легше інтегрують дані сприймання, навіть якщо вони суперечливі, а тому роблять менше помилок, ніж люди з когнітивно меншою складністю. В цьому процесі не спостерігається статевих відмінностей, а лише вікові та індивідуальні.Когнітивний стиль забезпечує використання певного виду типової форми сприймання і розуміння людини людиною, що називаються "когнітивними еталонами" або "стереотипами взаємодії людей". Еталони - це узагальнення, які виникають в процесі пізнання інших людей і містять "предінформацію" про найбільш значущі аспекти людської природи. В.Н. Панфьоров виділяє наступні еталони: аналітичний (антропологічний) тип - кожний інформативний елемент та ознаки анатомічної структури в зовнішності людини, наприклад, колір і форма очей, губ, волосся, форма підборіддя тощо, пов'язується з наявністю певної особистісної риси (більш характерний для чоловіків); емоційний тип - на основі емоційного відношення до партнера, йому приписуються ті чи інші якості особистості (які на думку спостерігача притаманні людині з такою зовнішністю) (часто зустрічається у жінок). Емоційний шлях інтерпретації може йти як від відношення до людини в цілому (емоційно-інтегративний), так і від естетичної оцінки її окремих рис (емоційно-аналітичний). Перцептивно-асоціативний тип - розгортається у випадку ототожнення людини, яку сприймають, з реальною знайомою людиною, яка має зовнішню схожість з суб'єктом спілкування. Соціально-асоціативний (соціальний) тип - сприйняття і оцінка інших людей відбувається на основі усталених соціальних стереотипів, тобто на базі віднесення об'єкта сприйняття до певного соціального типу. В якості базових соціальних типів можуть виступати люди різних професій, світогляду, освіти, матеріального достатку, соціального стану [20].А.А. Хроніком були виділені 4 види еталонів: нормативні (спираються на норми), ціннісні (критерії порівняння з ідеалом), соціоцентричні (усталена думка про об'єкт оцінки) і егоцентричні (спираються на Я-концепцію) [16].Еталони утворюють певну структуру, і актуалізація кожного з них пов'язана з рядом факторів: минулим досвідом спілкування особистості, її ціннісно-мотиваційною орієнтацією, змістом "образу Я". Найбільш точний образ іншої людини формується в тому випадку, коли суб'єкт спілкування спирається на різні когнітивні еталони, інтегруючи різноманітні ознаки і якості в цілісний образ.Згідно теорії О.О. Бодальова не на останньому місці при сприйманні незнайомої людини стоїть значний об'єм інформації, який суб'єкт отримує на несвідомому рівні. Вважається, що у дівчат цей канал отримання інформації працює більш продуктивно в процесі їх взаємодії з оточуючими, ніж у хлопців, і тому вони більш успішно можуть здійснювати свої контакти [8].Головний компонент соціальної обдарованості - соціальний інтелект. На думку Т.Карпович, соціальний інтелект - це глибина розуміння і далекоглядність в міжособистісних стосунках [15]. Вітчизняні дослідження цього феномену виявили, що дівчата показують більший розвиток соціального інтелекту, а також частіше, ніж хлопці, мають соціальний інтелект вище середнього рівня; подібні результати були отримані і в зарубіжних дослідженнях. Так, Д. Крамер зафіксував більш високий рівень соціально-когнітивного розвитку у дівчат [32]. Дослідники пояснюють подібні відмінності не біологічними факторами, а соціокультурними умовами соціалізації.В останній час в рамках теорії соціального інтелекту була запропонована ще одна категорія - емоційний інтелект, який включає оцінку і вираз емоцій, їх регулювання та використання для більш повного виразу думок і дій. Було виявлено 7 структурних компонентів емоційного інтелекту: "образ Я", "емоційне управління", "самомотивація", "емпатія", "встановлення зв'язку", "міжособистісна комунікація", "особистісний стиль". Встановлено, що в цілому дівчата мають перевагу над хлопцями при вимірі емоційного інтелекту. Індивід на основі зовнішнього вигляду людини робить висновки про його можливі риси характеру, ймовірні вчинки і заздалегідь настроюється на певні форми поведінки по відношенню до певної людини. Цей процес виведення особистісних якостей, виходячи з зовнішності людини, В.С. Агєєв пропонує назвати фізіогномічною редукцією [1]. Треба звернути увагу на той факт, що в основі оцінки партнера по спілкуванню знаходяться більш складні механізми, ніж виділення і узагальнення якостей конкретної людини. В психіці людини існує імпліцитна модель міжособистісного оцінювання, яка доповнюючи імпліцитну теорію особистості, забезпечує упередженість сприйняття оточуючих. Імпліцитна теорія особистості формує настанови людини стосовно інших людей, які мають певні особливості зовнішності, зокрема в тому випадку, коли їм притаманні вади, дефекти зовнішнього вигляду.Помічено, що в більшості випадків імпліцитна теорія особистості не відповідає дійсності. Головні причини помилок

 
 

Цікаве

Загрузка...