WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді
ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1 Феномен першого враження в структурі соціально -перцептивних процесів
1.1 Соціально-психологічні детермінанти формування першого враження
1.2 Особливості соціально-перцептивних процесів в різних статевих групах при побудові студентом образу незнайомої людини
Розділ 2. Вплив тендерних характеристик об'єкта сприймання на побудову першого враження у студентів
РОЗДІЛ 3. Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Важливість дослідження проблеми формування першого враження в чоловіків і жінок зумовлено низкою причин. По-перше, пізнання людьми один одного є невіддільним елементом їхньої життєдіяльності та умовою координації поведінки в системі соціальної взаємодії. Адекватні образи сприймання і уявлення про інших людей, які склалися в індивіда, дають йому можливість діяти в конкретних обставинах доцільно і з максимальною ефективністю.По-друге, належність до певної статі одномоментно передається в будь-якій соціальній ситуації і стає одним із найбільш значущих параметрів характеристики кожної людини. Саме біологічна стать, як найважливіший, поряд з віком, анатомо-фізіологічний фактор, дає змогу більш глибоко розуміти (порівняно з належністю до певної соціальної групи) інших людей і, відповідно, виявляти адекватну поведінку в умовах взаємодії. Фактор фемінінності/маскулінності виступає як детермінанта формально-змістових параметрів процесів соціального пізнання.По-третє, у соціальній психології особистості й спілкування є чимало праць, які беруть за пояснювальний принцип ідеї статевого диморфізму. Такий підхід відображає закономірні зв'язки між біологічною статтю, системою соціальних очікувань і конкретною поведінкою представника певної статі. Але доволі часто біологічна стать ототожнюється з фемінінністю/маскулінністю, а тому тендерні характеристики суб'єкта і об'єкта спілкування при дослідженні соціальної перцепції враховуються недостатньо.
РОЗДІЛ 1 Феномен першого враження в структурі соціально -перцептивних процесів
1.1 Соціально-психологічні детермінанти формування першого враження
Процес формування першого враження відіграє надзвичайно важливу роль в житті кожної людини, оскільки він завжди включений в систему соціальної взаємодії. Образ партнера, який створюється під час знайомства, - це регулятор наступної поведінки перцепієнта, який необхідний для того, щоб правильно і ефективно побудувати спілкування в конкретній ситуації. Сприймання іншої людини проходить в умовах спільної діяльності, яка в більшості випадків і обумовлює акценти побудови образу.В об'єкті сприйняття людині доступні для сприймання лише зовнішні ознаки, серед яких найбільш інформативними є зовнішній вигляд (фізичні якості та оформлення зовнішності) і поведінка (дії та експресивні реакції). Сприймаючи ці якості, спостерігач певним чином оцінює їх і робить деякі умовиводи (часто несвідомо) про внутрішні психологічні якості партнера по спілкуванню. Сума якостей, приписаних спостережуваному, в свою чергу, дає людині можливість сформувати певне ставлення до нього. Дані феномени відносять до соціальної перцепції.Соціальну перцепцію визначають як сприйняття зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з особистісними характеристиками, інтерпретацію і прогнозування на цій основі її вчинків. У ній обов'язково присутня оцінка іншого і формування відношення до нього в емоційному і поведінковому плані. В ході соціальної перцепції здійснюється емоційна оцінка іншої людини, спроба зрозуміти причини її вчинків і прогнозувати її поведінку, а також побудова власної стратегії поведінки. Виділяють чотири основні функції соціальної перцепції: пізнання себе; пізнання партнера по спілкуванню; організація спільної діяльності на основі взаєморозуміння; встановлення емоційних стосунків [2].Термін "соціальна перцепція" набув значення сприймання так званих соціальних об'єктів, до яких належать особистості, групи, інші ширші соціальні спільноти. А дослідження соціальної перцепції охопили не всю проблематику сприймання можливих соціальних об'єктів. Тому "соціальна перцепція" виявилась зведена до "сприймання особистості", "міжособистісного сприймання". Особливу увагу в ході дослідження останнього приділяли вивченню першого враження (див. рис.1), оскільки воно в умовах прискореного темпу соціального життя часто виступає основним регулятором поведінки людини в численних ситуаціях взаємодії.Перше враження розглядалося як початковий етап міжособистісного сприймання, тоді як саме сприймання вважалося "первинним етапом" пізнання. Наприклад, Г.Холтер розмежовує соціальне сприймання і соціальне пізнання за принципом безпосередньої даності: "перцепцію можна визначити як процеси, що безпосередньо відчувають організми, в ході того, як досвід стає менш безпосереднім і збільшується об'єм процесу інтерпретації, починають залучатися когнітивні процеси" [31]. Також соціальне сприймання трактується як соціальне пізнання, акцент зміщується на особливості процесу категоризації соціальних об'єктів, яка служить засобом не лише сприймання, але й інтерпретації поведінки іншої людини; перше враження починає розглядатись як процес первинної категоризації. На сучасному етапі підхід до соціального сприймання як до "первинного етапу" поступово нівелюється, а соціальну перцепцію визнають самостійною пізнавальною активністю.Сприймання перше враження.
1.2 Особливості соціально-перцептивних процесів в різних статевих групах при побудові студентом образу незнайомої людини
Перше враження завжди залежить від індивідуальних особливостей особистості, яка здійснює сприймання. Формування образу незнайомої людини опосередковане внутрішнім світом, системою відношень перцепієнта. Якщо на зміст першого враження впливає своєрідність об'єкта сприймання, то форма, повнота, характер оцінки залежить від індивідуально-психологічних характеристик спостерігача. Виявлення впливу тендерних характеристик суб'єкта спілкування на побудову першого враження виступає складним завданням. По-перше, біологічна і психологічна стать є своєрідним фільтром, який опосередковує дію інших механізмів побудови першого враження. По-друге, з'ясовуючи специфіку соціально-перцептивних особливостей чоловіків і жінок, дослідники стикаються з проблемою порівняння і оцінки, що носить ідеологічний характер. Тендерна специфіка прояву перцептивних механізмів майже не з'ясована, щодо інших параметрів-когнітивний стиль, соціальний інтелект, зміст образу "Я" - існують суперечливі дані.На побудову першого враження впливає ряд характеристик перцепієнта, зокрема такі як його вік соціальний статус і професія [17].Ціннісно-мотиваційна орієнтація. Формування першого враження у студентів залежить від мети пізнання іншої людини, тобто в соціальній

 
 

Цікаве

Загрузка...