WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців - Курсова робота

Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців - Курсова робота

реальної чи уявної перешкоди, яка утруднює досягнення мети. Проявляється в відчутті пригніченої напруги, тривоги тощо.4)Іпохондрія (від грець, hypochondria) - переконання в наявності хвороби, зосередженості на своєму здоров'ї, страх хвороби, зловживання медичною допомогою.
Висновок
Підсумовуючи, можна сказати, що валеологічні знання можуть допомогти молодим людям сформувати уявлення про здоров'я як ціннісну категорію. Варто підкреслити, що формування здоров'я сьогодні є однією з найактуальніших проблем нашого суспільства, у вирішенні якої повинні брати участь не тільки лікарі, педагоги, соціальні працівники, але й кожна окрема людина. Формування культури здоров'я щонайменше містить у собі три основних моменти. По-перше, виховання і перевиховання людини, перехід їх життєвих цінностей з егоцентричної площини в альтруїстичну.
Як відомо, негативні емоції викликають психічний стрес, який чинить могутню руйнівну дію не тільки на психіку, але й на тіло. Механізм соматичних ушкоджень при цьому нейроендокринно-імунний. Крім того, негативні емоції, які через взаємозв'язок підсвідомості із соматичними структурами, приводять до напруги м'язів. Тривалі локальні м'язові скорочення (так звані м'язові блоки) заважають проходженню потоків енергії, що негативно впливає на функціонування відповідних органів і систем. Недарма на Сході говорять: "Тікай від людини агресивної, як від чуми". Агресія заразлива і патогенна так само, як і чума.
Добра, відкрита, доброзичлива, справедлива людина, навпаки, створює навколо себе позитивний настрій, що оздоровлює життєвий простір, її слова і психоенергетичний стан, який передається співрозмовнику, дає гармонізуючий та зміцнюючий ефект. Позитивні, альтруїстичні переживання сприяють розслабленню тіла та відновлюють рух енергетичних потоків у ньому. Тому вищі стани свідомості (з їх осмисленням) дають не тільки унікальний психічний досвід, але й загальногармонізуючий, інтегруючий ефект, який супроводжується оптимізацією біопольової структури [1]. Звідси - оздоровлююче значення високих почуттів, добрих думок, позитивних установок. Крім того, розгляд власних проблем з високих рівнів свідомості, які відрізняються від звичайної ("повсякденної") свідомості, де ці проблеми формуються, сприяє розмиванню їх контурів, усвідомленню, прийняттю й вирішенню. На принципі гармонізації альтруїзмом, любов'ю, прощенням засновано багато методів трансперсональної психології, психотерапії, духовного оздоровлення.
По-друге, визнання ролі високої, доброї, розвиваючої, творчої цілі в житті людини як фактора гармонізації її психіки, а отже, і тіла. Психіка, як і тіло, має механізми самоорганізації, які усвідомлюються нами частково. За рахунок цих механізмів у психіці відбираються ті якості, ті субособистості, які можуть щонайкраще забезпечити досягнення життєвих цілей. Нова ціль активізує певний набір домінуючих субособистостей і відтворює новий порядок взаємин між ними, тобто ціль виступає системоутворюючим фактором. Якщо людина ставить перед собою високу, альтруїстичну мету, яка актуалізує її кращі якості, то ефект альтруїстичних гармонізуючих психічних станів опосередковано буде оздоровлювати й тіло (за умови, якщо сама людина не буде перешкоджати цьому процесу). Слід зазначити, що в даному випадку здоров'я розглядається як умова для досягнення мети. Висока ціль начебто нанизує на єдиний стрижень діяльність усіх субособистостей, встановлюючи між ними ієрархію і гармонізуючи їхні взаємини. В такій структурі немає місця "розброду і хитанням". Отже, енергія не розтрачується на безглузду боротьбу з собою - зберігається бадьорість і людина стає більш цілісною і здоровою. Активна позиція в житті, вибір "своїх шляхів", постановка і досягнення мети, що реалізує людину, завжди призводить до збільшення енергії, мобілізації ресурсів і забезпечення більш високого рівня здоров'я. Варто пам'ятати, що штучне прискорення темпів розвитку свідомості, або недостатня підготовленість людини до особистісного росту загрожує виникненням асинхронозу, а в деяких випадках - і хворобою. З усього сказаного випливає, що для збереження та зміцнення здоров'я людина повинна не стільки шукати ліки, скільки навчатися правильно мислити і жити. Люди творчі, які захоплюються шляхетними ідеями, відчувають свою єдність з іншими людьми, як правило, живуть тривалим, здоровим і щасливим життям.
По-третє, визнання значення волі і віри індивіда в управлінні своїм здоров'ям. Людина - єдина жива істота на Землі, яка усвідомлює себе, й усвідомлення є інструментом її еволюції. Тому ставлення людини до свого життя і свого здоров'я, як необхідної умови для самореалізації, не повинно бути стихійним, а має бути усвідомленим. Процес збереження та зміцнення здоров'я підлягає управлінню. Воля, намір - це усвідомлене бажання (яке часто вступає в протиріччя зі стихійними енергіями). Саме воля є головним важелем в управлінні здоров'ям. Коли людина хвора і їй необхідно відновлювати здоров'я, на перше місце постає віра в успіх справи. Світові відомо безліч героїчних людей, які повернули здоров'я і піднялися до вершин життя за допомогою віри в себе та повсякденної духовної роботи над собою.
ЛИТЕРАТУРА
1. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. - Киев: Здоров'я, 1998.-248 с.
2. Брахман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье. Л.: Наука, 1987. -125с.
3. Державний стандарт середньої освіти України "Валеологія" (проект) // Освіта України. - №26. - 1997. - 27 червня. - С.6-9.
4. Жикаренцев В. В. Путь к свободе: Взгляд в себя. - СПб.: ООО "Золотой век", ТОО "Диамант", 1998. - 272 с.
5. Здоровье-21: Основі политики достижения здоров'я для всех в европейском регионе ВОЗ: Введение / Европейская серия по достижению здоров'я для всех. - Копенгаген: (ЕРБ)ВОЗ, 1999. - 310с.
6. Исаев Д. Н. Психосоматическая медицина детского возраста. - СПб.: Специальная литература, 1996. - 454 с.
7. Классическая йога ("Йога-сутры", Патанджали и "Вьяса-бхашья"): Пер. с санскрита / Введение, комментарии и реконструкция системы Е.П. Островской и В.И. Рудого. - М.: Наука. Глав. Ред. вост. л-ры, 1992. - 262 с.
8. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників. -Інформаційний Вісник, Вища освіта. № 6; 2001. С. 34 - 38.
9. Лоуэн А. Психология тела. (Телесноориентированный биоэнергетический психоанализ): Пер. С.В.Коледа. - М.: Изд-во "Независимая ассоциация психологов-практиков", 1997. - 200 с.
10. Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М.:Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. - 304 с.
11. Медико - біологічні основи валеології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Під ред. П.Д. Плахтія. - Кам'янець-Подільский. Кам'янець-Подільский державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2000. - 408 с.
12. Освітні технології: Навч. - метод. посіб./ О. М. Пехота, А. 3. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2002. - 255 с.
13. Петленко В.П. Общая валеология: конспекты лекций. - СПб.: Балтийская Педагогическая Академия, 2000. - 163 с.
14. Цветков Э. А. Мастер самопознания или погружение в "Я". - СПб: Лань, 1997.-192 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...