WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців - Курсова робота

Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців - Курсова робота

енергетичного, структурного забезпечення процесів самоорганізації.
Розділ 2. ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
Зміст
2.1. "Я-концепція" - ключ до збереження і зміцнення здоров'я дитини
2.2. Вікові особливості формування внутрішньої картини здоров'я
2.3. Спотворення внутрішньої картини здоров'я
Практика формування психічного здоров'я у своєму розвитку спирається на холістичну методологію, чим підкреслюється гармонійний розвиток усіх складових структурно-функціональних складових людини. Реалізація такого підходу може йти через психовалеологічне навчання, а саме розкриття Потенціалу Людини. "Квітка потенціалів", яке містить у собі реалізаційний аспект оздоровчої психовалеологічної діяльності. Напрямки цього навчання можуть бути символічно представлені у вигляді квітки, сім пелюстків якої формують візерунок взаємозалежних потенціалів, що відбивають різні аспекти душевного, тілесного і соціального здоров'я людини. Мета навчання - максимальне розкриття складових пелюстків "Квітки потенціалів" [9].1. Потенціал розуму (інтелектуальний аспект здоров'я)- здатність людини розвивати інтелект і уміння ним користуватися.2. Потенціал волі (особистісний аспект здоров'я) - здатність людини до самоактуалізації; вміння ставити мету і досягати її, вибираючи адекватні засоби.3. Потенціал почуттів (емоційний аспект здоров'я) - здатність людини конгруентне виражати свої почуття; розуміння і прийняття почуттів інших без оцінювання.4. Потенціал тіла (фізичний аспект здоров'я)- здатність людини розвивати фізичну складову свого здоров'я; усвідомлення власної тілесності як властивості особистості.5. Суспільний потенціал (соціальний аспект здоров'я) - здатність людини оптимально адаптуватися до соціальних умов; прагнення постійно підвищувати рівень комунікативної компетентності, розвивати почуття приналежності до всього людства.6. 6. Креативний потенціал (творчий аспект здоров'я) - здатність людини до творчої активності, творчого самовираження, виходячи за рамки своїх обмежуючих переконань.7. Духовний потенціал (моральний аспект здоров'я) - здатність людини розвивати вищі психічні аспекти: альтруїзм, мудрість, інтуїцію тощо. Прагнення людини до збереження і зміцнення індивідуального здоров'я як багатокомпонентного явища, звичайно ж, залежить від загальної культури і знань про свій організм, про особливості будови і функцій різних органів і систем, про свої індивідуально-психологічні особливості, про способи і методи корекції свого стану, своєї фізичної і розумової працездатності. Цілком очевидно, що запорукою збереження здоров'я індивіда є установка на здоровий спосіб життя. Якщо людина не буде любити життя, не буде прагнути до повноцінного психічного і фізичного довголіття й усвідомленої самоактуалізації, то ніяка сучасна наука, ліки і рецепти не допоможуть їй. Отже необхідною умовою збереження і зміцнення здоров'я є висока психічна культура людини.
2.1. "Я-концепція" - ключ до збереження і зміцнення здоров'я дитини
Знання особливостей психології здоров'я дитини може допомогти вчителям, які виховуючи дітей, прагнуть створити оптимальні умови для збереження і зміцнення їхнього здоров'я. Ставлення дитини до свого здоров'я є частиною її самопізнання, а точніше, частиною її образу "Я". "Я" складається із сприйняття власного зовнішнього вигляду, поведінки, особистісних якостей. При цьому образ зовнішнього вигляду формується за допомогою сприйняття і під впливом інтимних потреб. З віком виникає ідеальний образ "Я" і з'являється бажання стати схожим на нього. Оцінка дитиною самої себе визначається ступенем її задоволеності собою. Міра задоволення собою і, у кінцевому рахунку, своїм здоров'ям виявляється пов'язаною з числом позитивних і негативних оцінок, які виходять від оточуючих (батьків, вчителів, однолітків). На задоволеність своїм здоров'ям може вплинути і те, як дитина сприймає себе порівняно з тим, якою б вона хотіла бути. Фактично уявлення про себе (образ "Я")- це кристалізація того, як на нас реагують інші люди. У ході своїх досліджень навколишнього світу дитина починає розуміти, які дії вона може чи не може зробити, а оточуючі різними способами показують їй, наскільки ці дії адекватні. Образ "Я" формується під впливом досвіду і має концептуальний характер. Відбувається фіксація наявних якостей і можливостей. Приблизно у віці шести-семи років образ "Я" стає більш-менш адекватним, однак у цей час змістовне уявлення про себе однозначне - або позитивне, або негативне (Д. Б. Ельконін, Л.А. Вентер, 1988). Змістовний образ "Я" ("Я - концепція") зводиться до знання про наявність у себе сили, спритності, координації рухів, уявлення про свій зовнішній вигляд і масу тіла. Оцінювальний образ "Я" (самооцінка) відбиває результати порівняння цих якостей з такими ж в інших дітей. Зі сказаного стає зрозумілим, що виникнення самовідчуття є можливим завдяки асиміляції ставлення оточуючих до дитини. Іншими словами, відбувається інтеріоризація1 того, як ставляться батьки, рідні, однолітки до тих чи інших якостей дитини. Визнання, наприклад, батьками своєї дитини міцною і фізично здоровою, доброзичливе висування розумних вимог і оптимальних фізичних навантажень - формує позитивний образ "Я". На противагу цьому, якщо батьки надмірно опікують дитину, панічно побоюючись виникнення в неї якого-небудь захворювання, то таке ставлення призводить до аналогічної позиції з боку самої дитини. У неї формується неповноцінний образ власного "Я" і відповідне ставлення до свого здоров'я.1) Інтеріоризація (від лат. interior внутрішній) формування внутрішніх структур людської психіки завдяки засвоєнню структур зовнішньої діяльності.
2.2. Вікові особливості формування внутрішньої картини здоров'я
Внутрішня картина здоров'я - складова частина самосвідомості, яка під впливом інтеро- і екстерорецепторів формує уявлення про фізичний стан, що супроводжується своєрідним емоційним фоном. Для дитини здоров'я набуває сенсу тільки тоді, коли вона починає розуміти його значення для ефективного виконання тієї чи іншої діяльності в грі або навчанні. У створенні внутрішньої картини здоров'я бере участь вся особистість у цілому. Чим складніше психіка, чим різноманітніші мотиви діяльності, тим більшого значення набуває для дитини її стан здоров'я. Внутрішня картина здоров'я - своєрідний еталон здорової людини. Цей еталон може бути досить складним і вміщувати в собі різні елементи у вигляді образних уявлень і логічних узагальнень (В. М. Смирнов, Т. М. Рєзнікова, 1983).Зі сказаного випливає, що в процесі розвитку особистості формується сукупність психічних процесів,за допомогою яких індивід здатний усвідомлювати себе як суб'єкта діяльності, а його уявлення про себе поступово складаються в образ "Я".І образ "Я", і ставлення до власного здоров'я змінюється з віком. Судити про здоров'я дитини на першому році життя можна за допомогою спостереження як за її настроєм у стані пильнування, так і за її реакціями на близьких та на іграшки. У здорової дитини переважає ейфоричний відтінок настрою. На появу матері вона реагує посмішкою і загальним пожвавленням. На другому році життя здорова дитина активна і допитлива, вивчає навколишній життєвий простір, знаходиться в

 
 

Цікаве

Загрузка...