WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців - Курсова робота

Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ВИХОВАНЦІВ
1.1. Валеологія - наука про здоров'я
1.2. Сучасний підхід до людини як системи
1.3. Сутність індивідуального здоров'я з позиції системного підходу
Розділ 2. ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
2.1. "Я-концепція" - ключ до збереження і зміцнення здоров'я дитини
2.2. Вікові особливості формування внутрішньої картини здоров'я
2.3. Спотворення внутрішньої картини здоров'я
Висновок
Література
Розділ 1. ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ВИХОВАНЦІВ
1.1. Валеологія - наука про здоров'я
Валеологічна культура є невід'ємним елементом професійної компетентності вчителя. В основу валеологічної освіти покладено принципи гуманізації, науковості, безперервності, системності та прогностичності. Основою для формування змісту валеологічної освіти педагогів є валеологія [8].Валеологія (від лат. Valeo - бути здоровим) - інтегративна наука про фундаментальні закони формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров'я людини.Формування здоров'я - це комплекс заходів щодо оптимізації відтворення, росту і розвитку підростаючого покоління. Збереження здоров'я містить у собі дотримання принципів здорового способу життя (валеологічні аспекти) і повернення втраченого здоров'я (оздоровлення), якщо рівень його набув тенденції до зниження. Зміцнення здоров'я - це збільшення його за рахунок тренувальних засобів. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначила здоров'я як стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб і фізичних вад. [5]За новою концепцією, здоров'я - це здатність організму зберігати свою структуру і функцію в постійно мінливих умовах середовища. Власне кажучи, це ідеал, до якого ми повинні прагнути. Валеологія - це теорія і практика управління здоров'ям у всіх його аспектах: фізичному, психічному, духовному, соціальному. Валеологія як наука складається з двох частин: 1) загальна валеологія; 2) галузева валеологія. Загальна валеологія розробляє загальнонаукові основи здорового способу життя людини. Галузева валеологія - це медична валеологія, психовалеологія, педагогічна валеологія, сімейна валеологія, фізкультурна валеологія і т.д. Як наука, валеологія має власний предмет наукового пізнання, об'єкт докладання своїх зусиль, методологічні основи, мету, завдання і методи їх вирішення. Предмет валеології-- індивідуальне здоров'я людини. Об'єктом валеології є здорова людина й людина у так званому "третьому" стані, тобто стані передхвороби. Основна ознака передхвороби - можливість розвитку патологічного процесу поза дією зовнішніх чинників внаслідок зниження резервів здоров'я. Використання валеологічних технологій для виявлення людей з низьким рівнем здоров'я, застосування методів оздоровлення і, як наслідок, виведення їх за межі "третього стану" можна розглядати як ідеальний варіант первинної профілактики хвороб. [12]
Валеологічні технології можуть бути застосовані й до хворої людини. Використання засобів оздоровлення, які сприяють розширенню резервів фізіологічних функцій, відновленню здатності до саморегуляції і самовідтворення, може компенсувати наслідки "надлому" і навіть розірвати хибне коло, по якому йде поширення патологічного процесу. У цьому виявляється вторинна валеоцентрична профілактика захворювань. Методологічні основи валеології ґрунтуються на наступних принципах.1. Валеологія розглядає здоров'я людини як самостійну соціально-медичну категорію, яка може бути охарактеризована кількісними і якісними показниками. Валеологічні проблеми здоров'я полягають у його формуванні, збереженні і зміцненні.2. Між здоров'ям і хворобою існують перехідні стани. При цьому здоров'я розглядається як більш загальна категорія порівняно з передхворобою. Передхвороба ("третій стан") і хвороба - це варіанти здоров'я, коли рівень його низький або мають місце певні його дефекти.3. Валеологічний підхід до людини і її здоров'я інтегративний (системний), холістичний (від лат. Holos - цілісний). Методи впливу переважно немедикаментозні, природні [11].Валеологію варто відрізняти від гігієни. Предмет валеології - індивідуальне здоров'я, його механізми і можливості управління ними. Предмет гігієни - закономірності впливу факторів зовнішнього середовища (природних і соціальних) на здоров'я людей. Об'єкт дослідження валеології - здорова людина і людина яка знаходиться в "третьому стані". Об'єкт дослідження гігієни - населення - зовнішнє середовище [1].Отже валеологія йде від людини до середовища, а гігієна - від середовища до людини. Справедливості заради треба сказати, що в останні роки в популяційних дослідженнях гігієністи стали застосовувати нетрадиційний для них - "інверсійний" підхід до гігієнічних досліджень, коли від оцінки здоров'я йдуть до оцінки його визначальних факторів. Твердження, що валеологія - наука про здоровий спосіб життя, один з найпоширеніших міфів. Спосіб життя - категорія соціальна. Вона набагато ширша, ніж існуючі уявлення. Спосіб життя - це не тільки наявність чи відсутність шкідливих звичок, - це рівень виробництва, добробуту, культури, освіти тощо. Вплив способу життя на здоров'я людини - предмет дослідження соціальної гігієни. Роль валеології в способі життя - розробка принципів, спрямованих на його формування, збереження та зміцнення [1].Сьогодні валеологія знаходиться на етапі становлення як самостійна наука, яка виникла на фундаменті класичних (фізіологія, екологія, психологія, соціологія, гігієна) і нових інтегративних наук (безпека життєдіяльності людини).При відсутності справжнього валеологічного знання і досвіду може скластися невірне розуміння свого здоров'я, що призводить або до фанатизму стосовно його зміцнення здоров'я, або до страхів стосовно його формування й збереження і, як наслідок, - створення міфів про природу і лікування захворювань. На сьогоднішній день поширені такі міфи:1. Біоенергетичний міф: усі мої хвороби від того, що хтось "висмоктує", "вампірить" мою життєву енергію.2. Сакральний міф: усі мої хвороби через мої гріхи.3. Кармічний міф: усі мої хвороби через мої гріхи у минулих життях або через гріхи моїх предків.4. Астрологічний міф: усі мої хвороби через те, що "так невдало розташувалися зірки".5. Соціоцентричний міф: усі мої хвороби від того, що я виконав свою місію на цій Землі.6. Психоаналітичний міф: усі мої хвороби через невдалі стосунки з моїми батьками (3. Фрейд),7. Інші міфи: а) усі мої хвороби через інграми, які записані у несвідомій пам'яті (діанетика - Р. Хаббард);8. усі мої хвороби через обтяжену психічну спадковість (психогенетика -Ч. Тойч); Підсумовуючи, можна сказати, що валеологічні знання можуть допомогти молодим людям сформувати уявлення про здоров'я як ціннісну категорію й критично ставитисядо вищевикладених міфів. Формування здоров'я сьогодні є однією з найактуальніших проблем нашого суспільства, у вирішенні якої повинні брати участь не тільки лікарі, педагоги, соціальні працівники, але й кожна окрема

 
 

Цікаве

Загрузка...