WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Атракція в структурі міжособистісних відносин - Курсова робота

Атракція в структурі міжособистісних відносин - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Атракція в структурі міжособистісних відносин
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Складові міжособистісної атракції
Розділ 2. Спілкування і соціальна перцепція як розуміння людьми один одного
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
В процесі всього життя симпатії і антипатії людей постійно супроводжують людину, формують певне ставлення до себе, інших, і до всього життя в цілому.Зважаючи на актуальність даного питання в житті людей, досить велика кількість науково обґрунтованих робіт була винесена на розгляд вітчизняними та зарубіжними психологами.Серед вітчизняних психологів, які брали участь у дослідженні феномену привабливості особистості: Альошина Ю.Е., Ананьєв Б.Г., Абалакіна М.А., Бодальов О.О., Вілюнас В.К., Гозман Л.Я., Коломийський Я.Л., Кон І.С., Хронік О. О., Табунська В.А. , Лосенков В. О., Обозов М.М., Трапезникова Т. М., Шнейдер Л.Б. та інші. Не менш значним є внесок таких зарубіжних психологів, як: Аронсон, Бершайд Є., Гутьєррес С., Зайенц Р., Генрік Д., Морено, Ньюком Т. та інші.З точки зору буденної свідомості, для розуміння закономірностей виникнення і розвитку емоційних відносин досить здорового глузду і власного життєвого досвіду. Однак, тут ми спостерігаємо не стільки звичайність, простоту явища, скільки його закритість від свідомості всіма можливими стереотипами і забобонами. Усвідомлення цього не завжди застерігає від помилок, іноді трагічних. Проблеми, з якими зіштовхуються постійно люди, часто є наслідком саме хибних передбачень і неадекватних висновків партнерів по спілкуванню. Помилки виникають не лише в сфері діадичних емоційних відносин, але і в сфері взаємодії індивіда з групою, групи з індивідом і, власне, міжгрупової взаємодії.Поняття привабливості особистості досить об'ємне. Воно включає в себе широке коло складових елементів, як-то: фізична привабливість, компетентність та ряд інших характеристик.
Розділ 1. Складові міжособистісної атракції
Дослідження таких значущих для кожної людини явищ як любов, дружба, симпатія, привабливість в соціальній психології - порівняно нова галузь. Довгий час вважалось, що вивчення феноменів емоційних відносин не входить в наукового аналізу [22]. Так, існують психологічні роботи, де міжособистісні відносини представлені як деякі ідеальні сили, ніяким чином не опредмечені і не матеріалізовані, а тому як такі, що не підлягають конкретному дослідженню. Більшість авторів подібних робіт "обходять" емоційні відносини, вважаючи, що вони принципово недосяжні для наукового пізнання. При нагадуванні про них підкреслювались ті якості, які відрізняють їх від інших явищ, наприклад, відмічалася спонтанність емоційних відносин, яка розглядалась не як закономірний прояв особливостей особистості учасників спілкування, а як антитеза причинності. Водночас, моменти схожості і родо/видові зв'язки емоційних відносин з іншими психічними явищами, які і роблять ці феномени пізнаваними, часто ігноруються. Але жодна модель людської поведінки не може вважатись достатньо повною і адекватною, доки вона не асимілює такі важливі для людини феномени як симпатія, дружба, любов [ 19] .На цей час вітчизняними і зарубіжними психологами накопичений цінний фактичний матеріал з цієї проблеми і побудовані цікаві теоретичні моделі [42]. При дослідженні емоційних відносин необхідно постійно пам'ятати про їх подвійний зміст - це одночасно є об'єктивний процес взаємодії і обміну інформацією між людьми і оцінка ними одне одного. Перша частина феномену емоційних відносин вивчається в руслі проблематики спілкування [17]. Для того, щоб оціночний аспект емоційних відносин став предметом наукового аналізу, необхідно співвідносити його з іншими психологічними і соціальне - психологічними явищами, розкрити родо/видові відносини, що пов'язують його з іншими, феноменами, що традиційно вивчаються, а саме: міжособистісне сприйняття, соціальна установка тощо [4].Привабливість особистості можна розглядати як особливий феномен емоційних відносин, який включає в себе симпатію, прихильність та інші елементи. В останні роки у вітчизняній та зарубіжній психології в якості терміна, родового для широкого кола феноменів емоційних відносин, від симпатії, що виникає на першому етапі знайомства, до любовних переживань, затвердився термін "атракція". "Короткий психологічний словник" визначає атракцію як "поняття, що визначає виникнення при сприйманні людини людиною привабливості одної з них для іншої" і англомовний словник визначає її як таку особливість об'єкта, яка сприяє залученню людини в спільну з цим об'єктом активність .Атракція - це почуття однієї людини до іншої. Це також - ставлення до іншої людини, тобто вона належить і до класу соціальних установок; в кінці кінців, атракція - це оцінка людини (хороший, симпатичний, привабливий), як наслідок, вона представляє собою певний компонент міжособистісного сприйняття (16).Розгляд атракції як емоції - при цьому атракція стає проблемою загальної психології - підготовлений аналізом емоцій, що відзначаються в працях Ф.В.Басіна, В.К.Вілюноса, Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, П.В.Симонова, Г.Х. Шинкарьова та ін. Специфіка атракції в порівнянні з іншими емоціями полягає в тому, що це - емоція, що має своїм предметом іншу людину [ 20,48 ].Специфічною особливістю атракції є саме те, що вона представляє собою атитюд (соціальну установку, ставлення) на поодинокий об'єкт, на індивіда, а не на деякий клас об'єктів.Останнім з трьох феноменів, який ми розглядаємо у співвідношенні до атракції, є міжособистісне сприймання. Воно вивчалось багатьма дослідниками. Перш за все, необхідно назвати роботи вітчизняного дослідника А. А. Бодальова і його співробітників [9,10].Для більшості дослідників міжособистісного сприймання предметом вивчення були такі когнітивні компоненти як точність сприймання, приписування особистісних рис на основі особливостей зовнішності, спотворення в сприйманні іншої людини тощо. Емоційні компоненти образу іншої людини досліджувались значно рідше, у всякому випадку, зазвичай вони не виділялися в окрему наукову проблему. Разом з тим, на рівні констатації емоційної оцінки об'єкту міжособистісного сприймання фігурувала в дослідженні і її наявність очевидна. Так, цій проблемі присвячена значна частина робіт з невербальних експресивних засобів спілкування, як, наприклад, роботи В. А. Табунської з вивчення експресивних рухів. Можна припустити, що саме ці, ще недостатньо вивчені емоційні компоненти міжособистісного сприйняття, і складають зміст міжособистісної атракції [36].Отже, емоційні відносини виступають ніби в трьох іпостасях: емоція, що має своїм предметом іншу людину, аттитюд (ставлення) до іншої людини і емоційний компонент міжособистісного сприймання. Специфіка емоційних відносин у порівнянні з іншими явищами породжує свої питання. Головне з них - у проблемі детермінації емоційних відносин в парі на різних етапах розвитку цих відносин [11]. Формування міжособистісних стосунків пов'язане з рядом проблем. Одна з них полягаєу визначенні умов та особистих якостей, які роблять одну людину привабливішою за іншу. Наступною проблемою виступає дослідження емоційних уподобань та симпатій на різних рівнях взаємодії. Види інтерперсонального уподобання можуть бути поділені відносно того, чи є міжособистісні відносини в цілому оціночними (захоплення або популярність), чи взаємодіють одне з одним (дружба). Перший вид уподобання є

 
 

Цікаве

Загрузка...