WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологізація навчального процесу на уроках математики - Реферат

Психологізація навчального процесу на уроках математики - Реферат

учня виводити наслідки з означення. Аналізуючи письмові відповіді на це питання, можна поділити їх на такі умовні групи: 1) відповідь повністю відсутня; 2) для того, щоб об'єкт називався гіпероном, потрібно, щоб він був нестабільною елементарною частинкою (щоб його маса була проміжною між масою нуклона і дейтона); 3) для того, щоб об'єкт називався гіпероном, потрібно, щоб він був нестабільною елементарною частинкою з масою, проміжною між масою нуклона і дейтона; 4) для того, щоб об'єкт називався гіпероном: по-перше, він повинен бути елементарною частинкою; по-друге, нестабільною елементарною частинкою; по-третє, його маса повинна бути проміжною між масою нуклона і дейтона.
Зрозуміло, що вчитель буде задоволений результатами своєї роботи, якщо більшість учнів на подібні запитання формулюватимуть свої відповіді у формі 4 варіанту.
4. Т В О Р Ч А У Я В А.
Одним із найголовніших завдань сучасної школи є розвиток евристичного мислення. Моделюючи евристичну діяльність учнів, ми повинні передбачити формування вмінь, які забезпечують її протікання: а) вміння знаходити різні підходи до розв'язання проблем; б) вміння генерувати ідеї; в) вміння створювати асоціації; г) вміння прогнозувати; д) вміння критично оцінювати інформацію, ситуацію тощо.
Досить цікавим елементом евристичної діяльності може бути постановка учнями нестандартних питань. Наведу приклади деяких з них.
1. Сергій Л. (7 клас) Питання: "Чому кути 1 і 2 не можна назвати
суміжними?".
Відповідь: виконаємо підведення під поняття
1 це кути +
2 у яких одна
сторона спільна +
а дві інші допов-
няльні півпрямі -
2. Олександр С. (7 клас, все той же)
Питання: "А чи можна зобразити на прямій дві сусідні точки?" "Які точки називаються сусідніми?" (Л.М.) "Ті, що торкаються "бочками". "А що називається бочком точки? З яких елементів складається точка?" (Л.М.)
Відповідь: теорема Вейерштраса (ВНЗ)
2,5 2 < 2,5<3
2<2,1<2,5
2 3 2<2,01<2,1
2<2,001<2,01 і т.д.
3. Катя Л. (7 клас) Питання: "А чи можна вважати число 15 числовим виразом. Означення в підручнику мені здається недостатньо переконливим".
4. Катя Д. (7 клас) Питання: "25 (3а)10-n - це одночлен?
Відповідь: ні.
+
+
+
?
5. Наташа К. (8 клас) Питання: "х=а 10n, 1< a<10, n- ціле число. А якщо а будевід'ємним, то як записати число у стандартному вигляді? У підручнику відповіді на це питання немає".
Як бачимо, з наведених прикладів, психічно розвинену дитину характеризує наявність творчої уяви. Щоб розвивати і одночасно діагностувати її, можна запропонувати учням пояснити значення абсолютно незнайомого для них поняття. Так, наприклад, учні гімназії на прохання описати асоціативний образ, що виник в їхній уяві після сприймання слова "тріедр", записаного на дошці, просто засипали мене найрізноманітнішими варіантами, серед яких навіть зустрічалися і близькі до справжнього його змісту:
геометрична фігура, можливо названа на честь якогось римського вченого;
слово з шести букв;
має відношення до трикутника, можливо це одна зі складових його;
це може мати відношення до музики (міні-оркестр з певною групою інструментів);
якесь поняття з фізики чи геометрії;
якась геометрична фігура, що має три сторони чи кути (однакові чи не однакові);
порода дерева, яка здебільшого зустрічається на сході (Китай, Індія);
частина фігури , яка складається з трьох частинок, незалежних одна від одної;
ім'я принца в королівстві, що було дуже відомим давно. Це ім'я могло походити від назви країни: королівство матері було Трі, а батька - Едр;
прилад для вимірювання швидкості магнітних хвиль;
назва мультперсонажу, який ще не з'явився в кінопрокаті України (але скоро з'явиться);
можливо, якась трибуна в стародавні часи;
предмет, що складається з трьох частин;
об'єкт, з якого складається маяк;
три ідеї;
якась велика, але видима орбіта;
щось пов'язане з гіперонами, нуклонами і дейтонами;
три людини, що читають якусь лекцію;
якась дорога, по якій ходять кругами;
можливо, це потрійна властивість;
трі нагадує слово тріо, едр нагадує слово кедр;
якась частина, яка знаходиться на молекулярному рівні і складається з трьох елементарних частинок;
це пов'язане з геометрією раз дали таке питання на уроці геометрії. Найпростіші фігури ми вивчали, значить це - якась складна геометрична фігура;
це вид гіперона;
це об'ємна фігура, в основі якої лежить трикутник (чимось нагадує піраміду);
латинське ім'я;
три тіла, зв'язані між собою.
З А М І С Т Ь П І С Л Я М О В И
Наші учні можуть набагато більше, ніж ми їм пропонуємо. Альтернатива творчій активності є пасивність особистості, що виражається в чистому виконавстві, відсутності прагнення до зміни, перетворення життя. Від того, наскільки сам вчитель адекватно оцінює свою власну відповідальність за наслідки навчально-пізнавальної взаємодії з учнями, залежить майбутнє наших дітей.
Модульно-розвивальна система навчання не дозволить вчителю зламати. чиюсь долю тому, що вона глибоко наукова. Але неповага до наукових істин обернеться жорстокою помстою: школа не бажає визнавати цінність особистості учня, а в результаті учні не бажають визнавати її правила життя. Хто може розімкнути це трагічне коло? Вчитель, який візьме на себе сміливість назвати речі своїми іменами і створить для учнів (разом з учнями ) таку модель освіти, яку дитина визнає своєю.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. В.О.Сухомлинський "Народження громадянина", К.,"Радянська школа",- 1970 р.
2. Г.С.Костюк "навчально виховний процес і психічний розвиток особистості", К."Радянська школа", 1989 р.
3. Журнал "Рідна школа" № 6 1994, с.28.
4. Л.М.Фридман "Изучение личности учащегося и ученических коллективов", М."Просвещение" 1988 г.
5. "Мистецтво життєтворчості особистості" т.2, К.: ІЗМН, 1997 р.
6. Кудояр Л.М., Панасюк В.Ю., Захарова І.О. "Психологічний та дидактико-методичний аналіз уроку" - Суми, 1997 р.
7. "126 эффективных упражнений по развитию памяти", М."Эйдос", 1996 г.
8. КМ.RU Реферат: Деятельность: понятия, структура, виды.
9. Журнал "Початкова школа" № 10, 1997 р.
10. Газета "Первое сентября" № 29, 2003 рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...