WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологія реклами - Курсова робота

Психологія реклами - Курсова робота

покупки. Таким чином, клієнт може придбати товар зі значною знижкою, що природно позитивно позначається на його думці про виробника, а фірма, у свою чергу, здобуває нового покупця.
Заходи PR дуже різноманітні. Їх поєднує те, що в усіх них задіяні люди, ті ж рекламні агенти, тільки вони не поширюють інформацію, а пропонують безпосередньо перевірити її.
Резюме. Таким чином, ми розглянули поняття реклами, її види, мету, функції і більш докладно - способи презентації рекламної продукції. Ми розглянули класифікації реклами з декількох точок зору: за способом впливу, за способом вираження, з погляду основних задач і можливого зворотного зв'язку зі споживачем, а також охарактеризували основні з них і підібрали найбільш ефективні, на наш погляд, комбінації.
Ми з'ясували основні принципи створення ефективної реклами як загалом, так і в конкретних видах реклами.
Нами були докладно розглянуті різні способи представлення рекламної продукції і запропоновані найбільш ефективні способи її розміщення в інформаційному просторі.
ІІІ. Практичне дослідження.
Нами було проведене практичне дослідження з метою створення ефективної моделі презентації рекламного буклету психологічного факультету ВНЗ серед учнів старших класів.
В ході дослідження були проведені наступні методики:
1) Методика по визначенню професійної спрямованості. Оскільки факультет, що рекламується, означає в майбутньому роботу в системі "людина людина", то ця методика дозволила виявити досліджуваних, які схильні до роботи в цій системі, з метою виявлення їх характерних особливостей;
2) Методика по визначеннюакцентуацій характеру - тест Шмішека. Оскільки досліджувані були учнями старших класів, то було необхідно виявити акцентуації, що переважають у досліджуваних, які схильні до роботи в системі "людина людина", тому що ці акцентуації можуть істотно вплинути на вибір майбутньої професії;
3) Методика "12 тварин". Була застосована з метою виявлення особистих рис, властивих досліджуваним.
Після проведення практичного дослідження були отримані наступні результати:
Акцентуація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значення 429 154 114 268 357 392 333 346 408 444
Примітка 1: 1 - гіпертимна;
2 - тривожна;
3 - дистимічна;
4 - педантична;
5 - збудлива;
6 - емотивна;
7 - застрягаюча;
8 - демонстративна;
9 - циклотимічна;
10 - екзальтована.
Тварина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Значення
Примітка 2: 1 - собака;
2 - голуб;
3 - олень;
4 - ведмідь;
5 - заєць;
6 - павич;
7 - лев;
8 - лиса;
9 - миша;
10 - ящірка.
- більш за все даній виборці властиві такі акцентуації: екзальтована, гіпертимна. Такі акцентуації характеризуються перепадами настрою (екзальтована), постійною активність, оптимізмом та веселістю (гіпертимна);
- більше всього виборів отримав собака. Ми вважаємо, що таким чином досліджувані проявили своє прагнення до налагодження дружніх стосунків та показали, що для них дуже важливі вірність та надійність (якості, які властиві собаці);
- більше всього заперечували мишу та ящірку. Таким чином проявилось небажання уникати проблем, ховатись від них, або ж навпаки - спроектувався стиль поведінки досліджуваних;
- на підставі виборів тварин по схожості можна констатувати в деякій мірі наявність загострених комплексів та демонстративних рис.
На підставі отриманих результатів ми пропонуємо наступну модель презентації буклету:
Крок 1. Попередня бесіда, в якій необхідно докладно пояснити, чим займається психолог, у чому полягає його робота. Оповідачам повинні бути властиві риси, які були властиві виборці досліджуваних: вони повинні говорити живо, голосно, супроводжувати розмову жестами та прикладами. В змісті потрібно відмітити, що професія психолога в першу чергу допоможе саме слухачам розібратися в собі, вирішити свої проблеми та знайти впевненість у собі.
Крок 2. Безпосереднє представлення ВНЗ та презентація буклету. Вимоги до тих, хто презентує, залишаються тими ж. В змісті необхідно відмітити розмаїтість студентського життя в інституті, назвати сфери, в яких студенти можуть проявляти активність, як на факультеті, так і в інституті взагалі (спорт, наукові гуртки). Також необхідно підкреслити наявність масових заходів, які проводить студклуб. Наявність диско-бара також є великим плюсом, який треба виділити. Крім цього, необхідно надати іншу інформацію стосовно викладацького складу, системи навчання, перспектив особистого та професійного розвитку.
Крок 3. Відповідь на питання. Ті, хто відповідатиме, мають бути добре обізнані в роботі й дозвіллі інституту, тому до їх відбору треба ставитись дуже ретельно.
Презентацію бажано проводити в школі, окремо в кожному класі, оскільки це не така подія, яка приверне увагу усієї паралелі, якщо її зібрати в актовому залі, тому буде дуже багато галасу, учні будуть неуважні. Час треба обрати приблизно після 3 уроку, коли учні вже трохи втомилися і будуть раді подібному відпочинку.
Таким чином, презентація в сполученні з грамотно створеним буклетом повинна привернути увагу майбутніх абітурієнтів до ВНЗ та факультету.
Висновок.
Нами було проведено теоретичне та практичне дослідження способів представлення рекламної продукції.
В першій частині теоретичного дослідження ми всебічно розглянули поняття реклами і визначили її мету, задачу та функції. Також ми з'ясували найбільш ефективні комбінації різних видів реклами. В результаті аналізу теоретичних знань класифіковано способи презентації рекламної продукції та визначено їх основні характеристики. Ми надали певні рекомендації щодо створення ефективної реклами та її розміщення.
В результаті практичного дослідження нами були визначені дані, що допомогли створити модель ефективної презентації рекламного буклету з урахуванням психологічних особливостей адресатів.
Література:
1. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2001.
2. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учеб. пособие/ Науч. ред. М. В. Удальцова. - М.:ИНФРА - М, Новосибирск, Сибирское соглашение, 2001.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М., 1991
4. Панкратов Ф. Г. Рекламная деятельность. - М., 2001
5. Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход/ Ред.-сост. Д. Я. Райгородский, - Самара: Издательский дом "БАХРАХ-М", 2001.
6. Серёгина Т. К., Титкова Л. М. Реклама и бизнес.
7. Феофанов О. А. Реклама: новые технологии в России - СПб: Питер, 2000.
8. Энциклопедический словарь по культурологии. - М.: Центр, 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...