WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Вплив рівня домагань на рівень задоволеності відносинами з протилежним статтю - Курсова робота

Вплив рівня домагань на рівень задоволеності відносинами з протилежним статтю - Курсова робота

домагань. Досліджуваній пропонується дивлячись на отриманий бланк, припустити скільки хрестиків вона зможе намалювати в ньому за 10 секунд. Це число припускаємих хрестиків необхідно вказати на бланку в таблиці 1 поряд з "РД" (рівень домагань). Потім, за сигналом експериментатору "почали" почати малювати хрестики в кожному квадраті таблиці 1, а по сигналу "досить" - припинити малювати. Підрахувати кількість реально намальованих хрестиків та вказати в таблиці 1 поряд з "РД" (рівень досягнень).
Повторити цю процедуру 3 рази, записуючи дані в таблиці 2, 3, 4 відповідно.
Розміри таблиць на бланку 10 х 3 см, розміри маленьких квадратиків у таблицях 1 х 1 см; тривалість перших, других, четвертого дослідів по 10 сек., а в третьому досліді - 8 сек. для штучного створення ситуації невдачі.
- Норотив у вигляді перерахування якостей, особливостей, бажаних для ідеального партнера та властивих реальному партнерові - для встановлення рівня відповідності реального партнера ідеальному образу. Досліджуваній пропонується перерахувати якості, особливості ідеального для неї партнера. Після закінчення, її просять підкреслити в цьому списку все, що є присутнє у реальному партнері.
3.3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тест "Рівень домагань"
Отримані результати порівнюємо зі запропонованою К. Шварцладером шкалою:
5 і вище балів нереалістично високий
від 3 до 4,99 високий
від 1 до 2, 99 помірний
від -1,49 до 0,99 низький
- 1,5 і нижче нереалістично низький
Для більшої зручності аналізу, ми пропонуємо отримані дані розташувати у вигляді діаграми:
Анкетування
Для зручності аналізу пропонуємо отримані дані розмістити у таблиці:
№ пит Код досліджуваних
1 2 3 4 5
3 християн. а а християн. а
4 а, е, з а, е а, г а б, ж
5 б б б б б
6 в, д, е, ж, з, и, к, о, п д, л в, и, н в а, в, д, ж, к, н, о, п
7 д в б б г
10 б б б а б
11 б б а а а
12 б б б а а
13 7 балів 8 балів 8 балів 8 балів 10 балів
14 г а а б г
15 а, в, д а, б, в а, в в
16 в а в а в
17 б а а а а
18 б г г г г
19 а а б б а
20 а а а б а
21 б а а б б
22 б б б б а
23 а а а а а
27 б а б а б
29 а а а а а
30 а, в, г, д, ж, и, к, м, н, о, р а, б, д, з, л, м, о, п в, г, д, з, и, к, м, н, о, п, а, б, в, и, л, м, н, п б, в, д, ж, к, л, м, н, о, п
32 в а а, в а, д а, в
У 6 питанні ("якості ідеального партнера") виділені деякі варіанти відповідей - це якості, що наявні у реального партнера, це дає нам змогу приблизно визначити ступінь збігання реального партнеру з внутрішнім ідеальним образом.
Норотив
Виходячи з отриманих результатів побудуємо таблицю:
код досліджуваних ступінь збігання реального партнера з ідеальним образом код досліджуваних ступінь збігання реального партнера з ідеальним образом
№ 1 65,0 % № 4 16,6 %
№ 2 50,5 % № 5 70,6 %
№ 3 55,5 %
3.4. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для зручності аналізу помістимо дані в зведену таблицю:
код досліджуваних тест "Рівень домагань" норотивне дослідження суб'єктивна оцінка ступеня задоволеності стосунками (за анкетою)
№1 помірний 65,0 % повністю не задовольняють
№2 нереалістично низький 50,5 % повністю задовольняють
№3 низький 55,5 % повністю задовольняють
№4 нереалістично низький 16,6 % не зовсім задовольняють
№5 реалістично високий 70,6 % повністю не задовольняють
Досліджувана № 1 має помірний рівень домагань і вище середнього рівень відповідності реального партнера ідеальному образу, але стосунки її повністю не задовольняють.
Досліджувана № 2 має нереалістично низький рівень домагань, середній рівень відповідності реального партнера ідеальному образу, стосунки її повністю задовольняють.
Досліджувана № 3 має низький рівень домагань, середній рівень відповідності, стосунки її повністю задовольняють.
Досліджувана № 4 має нереалістично низький рівень домагань, дуже низький рівень відповідності, але стосунки її лише неповністю задовольняють.
Досліджувана № 5 має реалістично високий рівень домагань, досить високий рівень відповідності реального партнера ідеальному образу (найвищий у групі), але стосунки її повністю не задовольняють.
3.5. ВИСНОВОК
На нашу думку, отримані під час дослідження результати - є достатнім підтвердженням висунутої на початку роботи гіпотези.
Чим вищий рівень домагань - тим вищим повинен бути рівень відповідності реального партнера внутрішньому ідеальному образу, щоб стосунки з цим партнером задовольняли особистість (в нашому досліджені - жінку). І навпаки, чим нижчий рівень домагань у особистості, тим реальніше, що стосунки з партнером, який майже не відповідає ідеальному образу будуть повністю влаштовувати особистість.
ЗАКІНЧЕННЯ
В нашій роботі викладені основні аспекти людської сексуальності, її патологічні психосексуальні спрямованості, психосексуальний розвиток людини, деякі погляди на внутрішній ідеальний образ сексуального партнера та на залежність рівня задоволення стосунками з партнером від ступеня відповідності реального партнера цьому образу.
Знання сексуальних девіацій, викладених в нашій роботі, вміння визначати ступінь відповідності реального партнера внутрішньому ідеальному образу сексуального партнера допоможе психологу-консультанту у виявленні та психологічній корекції цих патологій, може служити антиципацією сексуальних девіацій і профілактичним цілям по запобіганню сексуальнихдизгамій.
Як показує проведене нами дослідження, наша гіпотеза, а також наші передбачення в повній мірі підтвердились, оскільки між внутрішніми якостями (в нашому випадку - ідеальним образом партнера) з одного боку, та впливом суспільних явищ з другого, дійсно є взаємозв'язок, спрямований на формування нормальної та девіантної сексуальності.
Тобто внутрішні якості людини та зовнішні аспекти суспільства впливають на прояв властивостей особистості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Имелинский К. Сексология и сексопатология. - М.:Медицина, 1986 г. (11)
2. Кон И.С. Введение в сексологию. - М.: Медицина. - 1988 г.
3. Психологический словарь. Под ред. А. В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М., 1990 г.
4. Сексология: Энциклопедический справочник по сексологии и смежным областям./Белорус Энцикл./. - Мн.: БелЭн, 1993 г. (35)
5. Сексопатология: справочник/Васильченко Г.С., Агаркова Т.Е., Агарков С.Т. и др. Под ред. Васильченко Г.С. - М.: Медицина, 1990 г. (36)
6. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. В семье сын и дочь. - М., 1985 г.
7. Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - С.-Пр.: 1997 г.
8. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. - М.: "Наука", 1989 г.
9. Фрейд З. Психология сексуальности. - Изд-во Тарсевич С., "Прамеб" Минск, 1993 г.
10. Фрейд З. Художник и фантазирование. - М.: Республика, 1995 г.
11. Фрейд З. Я и Оно. - М.: "Меттэм", 1990 г.
12. Шнабль З. Мужчина и женщина: интимные отношения. - Кишинев, 1990 г.
13. Мастерс У.Г., Джонсон В.Є., Колодин Р.К. Основы сексологии (HUMAN SEXUALITY) Пер. с англ. - М.: Мир, 1998 г.
14. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - Минск. "Беларусь" 1992 г.
15. Юнг К.Г. Психология бессознательного - М.: "Наука", 1989 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...