WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Праця і розвиток особистості учня - Реферат

Праця і розвиток особистості учня - Реферат

важливість, а також гарантується конфіденційність. Але хибою анкет є те, що одержані із їх допомогою надані допускають дiфференциiрованного аналізу, що не дозволяє віднести відповіді з реальним поводженням iспитуемих, перевірити вірогідність їх відповідей. Для психологічного вивчення особистості школяра широко застосовує засіб узагальнення незалежних характеристик, запропонований психологом К.К.Платоновим. Він передбачає збирання іузагальнення відомостей про особистості, що одержують різноманітними особами при спостереженні за неї в різноманітних видах діяльності. В різноманітних умовах загальні властивості і якості особистості (моральні якості, риси характеру, темперамент) проявляються по-різному, тому відомості збираються від різноманітних осіб. Оцінки цих людей будуть різні. Це є достоїнством наданого засобу, що дозволять понад повно охарактеризувати особистість, визначити їй зону ближчого розвитку, визначити їй подальші шляхи розвитку. Для вивчення направленості особистості, її мотивів, інтересів, здібностей інколи застосовують проективний засіб (тест на завершення незавершених пропозицій, зображень та ін. ). В основі цих методик лежить несвідома схильність людини до проекциї, тобто до присвоюванню до інших людей рис, прагнень, інтересів хвилюючих його самого. Так iспитуемому пропонується малюнок із зображеними на ній предметами, діючими особами. Ситуація не визначена. Iспитуемому пропонує розказати, що по його погляду, було до цього, діється зараз, що буде надалі. По його висловам можна судити про мотиви. Привілей цих методик укладає в отому, що під час їх застосування знижується смущенiє, настороженность iспитуемого завдячувавши що він максимально утягує в експеримент. Хиба - трудність в тлумаченні результатів.
Праця і всебічний розвиток особистості
Значення праці в розвитку особистості загальновизнано. В що конкретно складається роль ,що розвиває праці, що її особливості виступають як головні умови розвитку психіки людини? Можливості для цього розвитку міститися уже в самих знаряддях, предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крім призначення, втілено пізнання людиною явищ, закони, властивості і умови існування предметів. Умови праці теж повинні бути пізнані людиною. Предмет, знаряддя і умови праці є найбагатішим джерелом знань про істотну частину навколишньої дійсності. ці знання є основною ланкою в світогляді людини. Для успішного здійснення трудової діяльності вимагає участь всієї особистості індивідуума : його психічних процесів, станів і властивостей. За допомогою психічних процесів, наприклад, людина орієнтується в умовах праці, формує ціль, контролює хід діяльності.
Високі вимоги до людини пред'являють соціальні умови праці.
В різноманітних дитячих трудових об'єднаннях праця носить колективний характер і його здійснення пов'язане з включенням школяра в широку і складну систему виробничих, нравственних і інших відносин. Включення учня в колективна праця сприяє засвоюванню їм названих відносин, перетворенню їх із зовнішніх в внутрішні. це діється під впливом панівних норм поводження, суспільного погляду, організації взаємодопомоги і взаємної вимогливості і дії таких соціально-психологічних феноменів, як внутрігрупова внушаємость, змаганність. Важливої проiзводной цих соціально-псiхологичних чинників є формування відповідальності за результати праці колективу, Дослідження показали, що більшість старшекласників - членів бригад готові відповідати за результати праці своєї ланки.
Великі вимоги до людини пред'являють результати праці. Таким чином, вимоги предмету, знарядь, умов і результатів праці є найважливішою умовою розвитку психіки людини в процесі трудової діяльності.
Другою умовою розвитку психіки людини стать впливом праці є доцільна діяльність самого суб'єкту. Преобразуя предмет праці, створюючи суспільно цінні продукти, він преобразує себе.
Для понад повного використання можливостей, що розвиває праця, вони повинні бути доповнені діяльністю старших - навчанням і вихованням.
Діяльність вихователя є третьою умовою розвитку психіки в процесі праці. В всіх видах праці формує важливу якість особистості, як практичність.
Людина з цією якістю вільно орієнтується на виробництві і в побуті. беручи участь в колективній праці індивід пізнає не тільки інших, але і себе: хто він є, яку цінність представляє для інших, що він спромагається. Діти, як показали психологічні дослідження, погано знають себе, свої можливості, своє положення в колективі. В наслідок трудової діяльності діються істотні зміни. Передусім змінює його відношення до себе, а після цього і відношення колективу і педагогів. В психології зібрано багато фактів, що показують, що трудова діяльність побуджається тим, на скільки високі її результати. Із цим пов'язане формування таких мотивів як особиста значимість праці, свідомість його суспільної значимості, притязання на понад високий рівень досягнень в праці.
Праця грає велике значення в розвитку хисту учня. Хист розвиває, головним образом, в умовах провідної діяльності : в дошкільному віку в грі, в молодшому і середньому шкільних віку - в ученні, в юнацькому - в професійно-трудовій підготовці. Формування хисту здійснюється в тій чи іншій діяльності.
В процесі праці, наприклад, розподіл уваги стає понад широким, а його переключення понад швидким.
Велика роль праці в розвитку мислення. По мірі оволодіння трудовими навиками розвиваються його нові форми : технічне, практичне, логічне. В процесі праці і спілкування з іншими членами трудового колективу діється розвиток почуттів. Вмикаючись у трудовий процес дитина докорінно змінює своє подання про себе і про навколишній світ. Радикальним образом змінюється і самооцінка. В процесі спілкування і оволодінням новими знаннями формується світогляд школяра. Робота в колективі розвиває социолiзацию особистості дитини Розвиток хисту, почуттів і мислення робить особистість дитини понад гармонійної. Отже, праця є найважливішим чинником, що впливають на розвиток особистості дитини.
Психологічні особливості трудової діяльності старших школярів.
Рішення багатьох питань трудового виховання підростаючого покоління істотно залежить від правильного розуміння функцій, цілей і психологічного змісту дитячої праці. Праця школяра має свою специфіку. Передусім праця учнів відрізняє від праці дорослих отим заради чого вона організована. Дитяча праця організовується передусім з виховними цілями. Праця в суспільстві, як

 
 

Цікаве

Загрузка...