WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Природа інтелекту - Курсова робота

Природа інтелекту - Курсова робота


Курсова робота
ТЕМА : Природа інтелекту
З М І С Т
Вступ………………………………………………………………3.
Розділ 1. Поняття про інтелект …………………………………5.
1.1. Типи інтелекту, динаміка розвитку інтелекту …….5.
1.2. Рівні інтелекту ……………………………………….6.
1.3. Концепція Ж. Піаже. Особливості інтелектуального
розвитку …………………………………………………..6.
Розділ 2. Структура інтелекту …………………………………12.
2.1. Фактор G ……………………………………………12.
2.2. Інтелект і первинні здібності ………………………12.
2.3. Специфіка інтелектуальної активності в залежності від виконуваної задачі …………………………………..13.
Розділ 3. Фактори інтелектуального розвитку …………………14.
3.1. Генетичні фактори …………………………………..14.
3.2. Фактори оточуючого середовища ………………….16.
Розділ 4. Оцінка інтелекту ………………………………………21.
4.1. Перший тест і уявлення про розумовий вік ……….21.
4.2. Поняття про коефіцієнт інтелектуальності (IQ) …..22.
4.3. Інші тести на інтелект ………………………………23.
4.4. Розподіл рівня інтелекту ……………………………24.
Тест IQ ……………………………………………………………26.
Висновок …………………………………………………………29.
Література ……………………………………………………….30.
Вступ.
Дуже довго існувало дві думки відносно інтелекту. Згідно першої думки, інтелект - риса суто спадкова: або людина народжується розумною, або ні. Відповідно до другої точки зору, інтелект пов"язаний зі швидкістю сприйняття або реагування на зовнішні стимули.
Ще в 1816 р. німецький астроном Бессель запевняв, що він може визначити рівень інтелекту в своїх співробітників за швидкістю їхньої реакції на світловий спалах.
В 1884 р. англійський вчений Гальтон пропонував серію тестів особам, які відвідували Лондонську виставку. Гальтон був переконаний, що представники певних сімей біологічно та інтелектуально вище інших людей, а також, що жінки в цьому відношенні явно поступаються мужчинам. На виставці Гальтон пропонував десяти тисячам людей пройти різні вимірювання (зріст, окружність голови та інше) і випробовування (різного роду тести на зорове розпізнавання і мускульну силу). За цими даними відомі діячі науки не відрізнялися від простих смертних. Крім того він констатував, що у жінок багато показників виявилися кращими, ніж у мужчин.
В 1885 р. Дж. Кеттелл розробив багато більш "психологічних" тестів, які він назвав "ментальними". В цих тестах визначалась швидкість рефлексів, час реакції, час сприйняття певних подразників, больовий поріг при надавленні на шкіру, кількість букв, які запам"ятались після прослуховування буквенних рядів та інше. За допомогою цих тестів Кеттелл визначив параметри реакцій на подразники різної сили. Виявилось, наприклад, що середній час сприйняття звуку складає близько 0,1 секунди, а середній час реакції на цей звук - приблизно 0,2 секунди. Особливо важливим результатом є той факт, що якщо в більшості людей ці показники лише ненабагато відхиляються від середнього рівня, то в деякої частини піддослідних час реакції був значно більший або менший за типові величини. Представивши ці дані графічно, Кеттелл одержав дзвіноподібну криву, подібну до кривих розподілу деяких фізичних або хімічних показників.
Уявлення, які сформувалися в результаті цих двох різних досліджень, лягли в основу способів об"єктивної оцінки інтелекту. При цьому була створена певна концепція людського розуму, яка утримувалася протягом багатьох років.
В тестах, які були розроблені пізніше, показником ефективності був час, який витрачався піддослідним для вирішення запропонованих завдань. Головним вимірювальним приладом психологів став хронометр: чим швидше виконував завдання піддослідний, тим більше він набирав балів.
Дзвіноподібний розподіл часу реакції, одержаний Кеттелом, був використаний для оцінки інтелекту з допомогою різних тестів і для вияснення питання про те, як розподіляється рівень інтелекту серед населення. При цьому з однієї сторони від середнього рівня опинилися "відсталі", а з іншої - "надобдаровані". І накінець, періодично випливало уявлення про те, що інтелект повинен бути успадкованою властивістю і складати в основному перевагу білої "раси". Це уявлення і до цього часу дискутується на сторінках наукових журналів.
Між іншим вчені, які розробили перші тести на інтелект, розглядали цю властивість більш широко. На їхню думку, людина, яка володіє інтелектом, -- це та, яка "правильно думає, розуміє і розмірковує" і хто завдяки своєму "здоровому глузду" та "ініціативності" може "пристосовуватися до обставин життя".
Цю точку зору поділяв і Векслер - вчений, який створив в 1939 році першу шкалу інтелекту для дорослих. Він вважав, що "інтелект - це глобальна здібність розумно діяти, раціонально думати і виходити зі складних життєвих обставин" тобто "успішно мірятись силами з навколишнім світом".
Сьогодні більшість психологів згідні саме з цим визначенням інтелекту, який розглядається як здатність індивідума адаптуватися до навколишнього середовища.
Проте, визиває подив, що ті ж вчені, котрі сформулювали таку концепцію, в запропонованих ними тестах взяли за головний показник інтелекту швидкість виконання визначених завдань. Схожий показник, так само як і побудова кривих розподілу по інтелекту, погано узгоджується з широким поняттям адаптації. Цей парадокс можна пояснити тільки уже згаданими історичними традиціями і визначеною системою шкільного виховання.
Що стосується самих тестів на інтелект, то вони в значній мірі залежать від того як кожен дослідник уявляє собі цю властивість особистості. І хоча на даний час психологи дійшли згоди стосовно загального визначення інтелекту, проте, його компоненти і способи їх оцінки все ще викликають суперечки.
1. Поняття про інтелект.
Інтелект - це мислительні здібності людини. Існує два типи інтелекту текучий інтелект та кристалізований інтелект, які мають різний характер динаміки свого розвитку.
1.1. Типи інтелекту. Динаміка розвитку
інтелекту.
В останні роки достатньо широкої популярності набула теорія, в якій при розгляді проблем інтелектуального розвитку людини виділяють два різних типи інтелекту. Причому вважається, що ці два типи інтелекту можна відносно легко виміряти звичайними інтелектуальними тестами.
Перший тип інтелекту, який поєднує в собі досить широку область інтелектуального функціонування, називають текучим інтелектом. Це ті здібності, з допомогою яких людина вчиться чомусь новому. До них належать швидкість і результативність запам"ятовування, індуктивні судження, оперування просторовими образами і сприймання нових зв"язків і відношень.
Більшість авторів, які розглядають проблему інтелекту в рамках даної теорії, вважають, що поступовий розвиток текучого інтелекту продовжується до закінчення юнацького періоду життя людини, а потім відбувається поступове його зниження. Цей тип інтелекту, на думку вчених, відображає біологічні можливості нервової системи - її працездатність та інтегративність.
Другим типом інтелекту є кристалізований інтелект, який приходить до людини з досвідомта освітою. Набуття даної форми інтелекту пов"язане з освідомленістю людини і тими знаннями, які вона набула на протязі довгого часу життя. Це здатність людини встановлювати відносини, формулювати судження, аналізувати проблеми і використовувати засвоєні нею стратегії для вирішення задач.
На відміну від попереднього типу інтелекту, кристалізований інтелект часто підвищується протягом життя, поки люди зберігають здатність одержувати і зберігати інформацію. Коли проводяться тести когнітивних навиків, які

 
 

Цікаве

Загрузка...