WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

неможливість оволодіти бажаним предметом, заборона зі сторони дорослого на виконання деяких дій. Наявність таких рис характеру, як агресивність, збудливість, пасивність є наслідком наявності фрустрації у дитини.
В обдарованих підлітків такий емоційний стан, як фрустрація проявляється в ситуації оцінювання їхньої діяльності, коли оцінюючи власну роботу в співвідношенні з дорослими мірками, дитина виявляється фрустрованою, відчуває тривогу і тяжкі, недитячі переживання. Хоча з іншого боку це може бути варіантом "мук творчості" [26,31ст. ], переймається тим як її сприймуть оточуючі, яка критика, чи похвала пролунає з їхніх вуст.
Отже, агресивність, тривожність та фрустрація здійснюють значний вплив на формування особистості обдарованого підлітка, що має двосторонній зв'язок (з однієї сторони стимулює творчу діяльність підлітка, а з іншої - блокує). Прояв даних реакцій визначається як біологічними так і соціальними детермінантами даного вікового періоду, звідси випливає актуальність дослідження даних станів і розробка психокорекційних та профілактичних методів їх попередження.
Дійсно підлітковий вік є однією з важливих проблем на шляху становлення особистості. На даному етапі підлітки включаються в різноманітні сфери життєдіяльності, процеси яких як позитивно так і негативно впливають на підлітка. У зв'язку із складностями психофізіологічних процесів, що відбуваються в організмі підлітка ці впливи по різному виражаються в психіці "ще не дорослого, але й вже не дитини".
Таким чином, як для психологів так і для батьків особливо важливим є знання психології пдліткового віку, вміння розуміти підлітка, підтримати його, допомогти вийти із різноманітних "кризових" ситуацій. Внаслідок цього у підлітка формуються відповідні соціальні установки, які в подальшому формують його особистість, характеризують його поведінку в сфері суспільної життєдіяльності.
Тому майбутнє для підлітка так залежить від відносин з батьками і іншими оточуючими їх людьми.
Даний розділ являє собою теоретичний аналіз проблеми обдарованості. Зокрема ми намагались проаналізувати важливість діяльності обдарованих людей у розвитку суспільства; зазначено основні фактори та чинники, які впливають на розвиток обдарованих дітей. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних психологів дав змогу зробити висновок, що обдарованість це комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності порівняно з іншими людьми. Тут же ми спробували охарактеризувати такі психологічні особливості, як агресія, тривожність та фрустрація, вплив і прояв яких ми спробуємо експериментально перевірити в наступному розділі даного дослідження.
ВИСНОВКИ
Робота. спрямована на навчання обдарованих дітей - задача, яка вимагає спеціальних дій багатьох спеціалістів, центральне місце серед яких займає психолог. В останні десятиліття, як за кордоном так і в нашій державі було прийнято широкомасштабні програми психологічних досліджень творчості, здібностей та обдарованості. Цей факт означає визнання державної важливості проблеми реалізацій потенціалу, закладеного в обдарованих дітей. Обдаровані діти - дуже цінна, але вельми слабка частина нашого суспільства. Всупереч розповсюдженому переконанню, що обдарованість сама може пробити собі дорогу, наукові дослідження показують протилежну картину Обдаровані діти в своєму розвитку схильні до особливого ризику. Одним із джерел такого ризику є труднощі в контактах з однолітками, що особливо властиві винятково обдарованим дітям. Додатковою проблемою є "дисинхронний розвиток", який полягає в тому, що при випереджувальному розвитку окремих функцій обдаровані діти в інших відношеннях відрізняються від своїх ровесників або, навіть, іноді поступаються їм (наприклад, дрібна моторика. дислексія).
Обдарованість - це дар, який супроводжується комплексом проблем. Обдарованість як проблема природно являється цілісним станом особистості, так як проблема не може існувати локально в психічному світі людини, вона торкається всіх аспектів її буття Однак, при цьому проблема може локалізуватися в один з наступних сфер: навчанні, спілкуванні і поведінці, вутрішньоособистому стані. Коли проблеми обдарованої дитини зосереджуються в навчанні - це може проявлятись в низькій навчальній мотивації, демонстративному чи тривожному ігноруванні різних завдань педагогів, відсутності елементарних знань предмета в порівнянні з блискучими успіхами в інших, можливі навіть ситуації вираженої шкільної неуспішності (приклад А.Ейнштейн). Причиною шкільної неуспішності обдарованої дитини справедливо пов'язують зі стійкою фрустрацією яка формується педагогічним середовищем на шляху її пізнавальних можливостей і потреб. Типовими для обдарованих дітей є прояви дезадаптивної поведінки, такіяк асоціальна та агресивна поведінка, протести підлітків проти відношення до нього зі сторони ровесників і дорослих, незадоволеність відносинами, довготривале подавлення його важливих потреб, активності, демонстрація своїх можливостей, лідерства та ін. - можуть приймати в поведінці форми демонстративної асоціальності, захисної агресії, протилежною соціально-психологічною реакцією обдарованої дитини на ситуацію подавлення його природних проявів і потреб: "Уход в себя", у світ своїх фантазій і мрій, апатичність. в'ялість. незацікавленість в контактах Досить часто обдаровані підлітки зустрічаються з проблемами у спілкуванні, джерело яких лежить в дошкільному минулому, в тому сприятливому середовищі, яке створювали для них батьки.
Обдарованість - це поняття не з дитячої свідомості. Талановита дитина усвідомлює скоріше не свою обдарованість, а свою відмінність від інших, а за діючими в цьому світі соціально-психологічними закономірностями переживання цієї відмінності самою дитиною та її оточенням може перерости у відчуженість і породити серйозні особистісні конфлікти. В підлітковому віці, в період знаменитої "кризи ідентичності" усвідомлення свого "Я" як внутрішнього (а для підлітка неадекватного) може призвести до серйозних психологічних зривів
В даному дослідженні ми спробували перекинути місток від фундаментальних проблем природи інтелекту і творчих здібностей до практичної роботи з обдарованими підлітками та їх виховання в школі і сім'ї, з метою успішної адаптації до їх потреб до умов навколишнього середовища, які дозволили б реалізувати свої можливості як в своїх інтересах, так і в інтересах. Таким чином .спеціальне психологічне дослідження особливостей обдарованих дітей виступає важливим і необхідним моментом роботи з ними. Однак присвоювати комусь "Тавро" обдарованого, а комусь необдарованого, за результатами дослідження не тільки не професійно, але й неетично.
Існуючі на сьогоднішній день тести не дозволяють вичерпно проаналізувати здібності людини і передбачити їх подальший розвиток. Проте, якщо дитина показала високі результати під час досліджень - то це свідчить про наявність обдарованості, однак низькі результати ще не дозволяють зробити висновки про відсутність обдарованості. Необхідною умовою роботи з дітьми повинна бути наявність у дорослих навичок виявлення даного феномену створення оптимальних умов засвоєння соціального досвіду, навчання і відносин з ровесниками.
Традиційно термін "обдарованість"

 
 

Цікаве

Загрузка...