WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

між рівним інтелекту і рівним креативності є незначна кореляція. Найбільш розвинутою концепцією є "теорія інтелектуального порогу" Е.Торранса: якщо IQ нижче 115-120, інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, при IQ вище 120 творча здібність стає незалежною величиною, тобто немає креативів з низьким інтелектом, але є інтелектуали з низькою креативністю.
Припущення Е.Торранса на диво співпадають з даними Д.Н.Перкінса: для кожної професії існує нижчий допустимий рівень розвитку інтелекту. Люди з IQ нижче визначеного рівня не можуть оволодіти даною професією, але якщо IQ вище цього рівня, то прямого зв'язку між інтелектом і рівнем досягнень немає. Головну роль у визначенні успішності роботи відіграють особистісні цінності і риси характеру [ 16,5-12ст ].
Важливим етапом у визначенні креативної обдарованості стали ідеї Дж.Гілфорда про існування самостійних і відмінних форм інтелектуальної активності - конвергентне (логічне, лінійне, векторне) і дивергентне (що розходиться в різних напрямках одночасно, алогічне) мислення. Креативність як особливий вид творчого мислення він узяв за принцип визначення обдарованості. За основу ж креативності - процеси дивергенції, перетворення та імплікації.
В своїх пізніх роботах Дж.Гілфорд згадує шість параметрів креативності:
1) здібність до виявлення і постановки проблеми;
2) здібність до генерування великого числа ідей;
3) гнучкість - здібність до продукування різних ідей;
4) оригінальність - здібність відповідати на подразники не стандартно;
5) здібність удосконалювати об'єкт, додаючи деталі;
6) здібність рішати проблеми, тобто здібність до аналізу і синтезу [10,442ст ].
Основну критику робіт Дж.Гілфорда і Е.Торранса і їх послідовників дали М.Воллах і Н. Коган. В дослідженнях Гілфорда і Торранса вийшла залежність між рівнем IQ і рівнем креативності. Чим вищий рівень інтелекту, тим більша ймовірність того, що у досліджуваного будуть високі показники креативності, хоча при високому інтелекті можуть зустрічатись низькі показники креативності.
М.Воллах і Н.Коган вважають, що перенесення Дж.Гілфордом і Е.Торрансом тестових моделей вимірювання інтелекту на вимірювання креативності привело до того, що тести креативності діагностують IQ, як і звичайні тести на інтелект. Вони в своїй роботі змінили систему проведення діагностики креативності, надаючи досліджуваним стільки часу, скільки їм було необхідно для рішення задачі. Тестування відбувалось в ході гри, при цьому змагання між учасниками зводилось до нуля. Вчені вивели, що діти, які володіють високим рівнем інтелекту і високою креативністю були впевнені в своїх здібностях, мали адекватну самооцінку. Вони володіли внутрішньою свободою і разом з тим високим самоконтролем. При цьому вони можуть здаватися малими дітьми, а через деякий час. якщо цього вимагає ситуація, поводитись по-дорослому. Виявляють великий інтерес до всього нового і незвичайного, вони володіють великою ініціативою, але разом з тим успішно пристосовуються до вимог свого соціального оточення, зберігаючи особистісну незалежність в думках і вчинках.
Діти з високим рівнем інтелекту і низьким рівнем креативності прагнуть шкільних успіхів, які виражаються в позитивних оцінках. Тяжко переносять невдачу, можна сказати в них переважає не надія па успіх, а страх перед невдачею. Вони уникають ризику, не люблять виносити на загал свої думки. Вони стримані, скриті, в них дуже мало близьких друзів.
Діти, які володіють низьким рівнем інтелекту, але високим рівнем креативності часто потрапляють в позиція "ізгоїв". Вони важко пристосовуються до шкільних вимог, часто мають захоплення "на стороні", де вони можуть вільно проявити свою творчість. Вони тривожні, страждають від зневіри в собі, "комплексу неповноцінності", часто вчителі називають їх "тупими", неуважними, оскільки вони з неохотою виконують завдання і не можуть зосередитись.
Діти з низьким рівнем інтелекту і творчих здібностей, зовнішньо добре адаптуються, тримаються в "середняках" і задоволені своїм становищем, вони мають адекватну самооцінку, низький рівень предметних здібностей компенсується розвитком соціального інтелекту, комунікабельністю, пасивністю в навчанні [43, 34 ст.].
Одним з перших, хто запропонував орієнтуватися, при визначенні обдарованості на особливості сенсорних процесів був Френсіс Гальтон. Даний напрямок був розвинутий в рамках заснованої Стенлі Холлом науки про дитину - педології. Таким чином традиція вивчення обдарованості з точки зору таких галузей науки, як психофізіологія, психогенетика, вікова фізіологія, нейропсихологія має давню історію. Розробка концепції обдарованості в цій традиції продовжується і по сьогодні (Г.Доман, Ж.Доман, В.Клименко, Е.Томас та ін.).
Найбільш характерний для даного підходу варіант концепції обдарованості запропонований Гленом Доманом. Пропонуючи поняття "фізичний інтелект" вчений акцентує увагу на шістьох важливих функціях, які виділяють психоневрологи:
1) рухові вміння (хода);
2) мовленнєві вміння (бесіда);
3) мануальні вміння (письмо);
4) візуальні вміння (читання і спостережливість);
5) слухові вміння (прослуховування і розуміння);
6) тактильні навики (відчуття і розуміння).
"...саме реалізація цих шістьох функцій і служить, - пише Г.Доман, життєвим тестом на недорозвинутість, нормальність і обдарованість. Більш того, виконання цих функцій майже беззаперечно приведе до дещо більшого в житті". Доман вважає, що ступінь розвитку функції залежить, в першу чергу, від інтенсивності її використання. Звідси ще одна важлива думка, що чим раніше функція включена в використання, тим більше високого рівня можна досягти в її розвитку. Результатом цього розуміння стали його дуже цікаві методики: "Фізичного розвитку дитини" і "Навчанню дітей читанню від 1,5 років". Цей підхід, як і запропоновані Г.Доманом методики, дають добрий практичний ефект. Однак досить подивитись на дітей 6-7 років, щоб засумніватись в тому, що величність в ході чи навіть в мовленнєвих навичках забезпечить їмвеличність у житті. Передбачаючи такі заперечення Г.Доман пише: "не можна розвивати дитячу здібність рухатись без того, щоб тій чи іншій мірі, не розвивати зорові, мануальні, слухові, тактильні і мовленнєві вміння" [13,41-45ст].
Сьогодні число концепцій обдарованості, але найпопулярнішою вважається концепція, розроблена відомим американським вченим Дж.Рензуллі згідно якої обдарованість - це множина трьох характеристик:
- інтелектуальних здібностей (перевищують середній рівень);
- креативність;
- наполегливість (мотивація орієнтована на завдання).
Крім того в його теоретичній моделі враховані: знання на основі досвіду (ерудиція) і сприятливе оточуюче середовище. Він не зв'язує поняття "обдарованість" з екстремально високими оцінками по кожному параметрі. Підкупляє демократичність цієї моделі, що дозволяє відносити до категорії обдарованих тих, хто проявив високі показники хоча б по одному з параметрів. Виділена Дж.Рензуллі тріада в модифікованому варіанті наявна в більшості сучасних закордонних концепції обдарованості (Е.Торренса, Д.Фельдхьюсена та ін. ) [15 ].
Важливою особливістю сучасного розуміння обдарованості є те, що вона розглядається не як статистична, а як динамічна характеристика (Ю.Д.Бабаєва,

 
 

Цікаве

Загрузка...