WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

потенціал, примножити свої десять, п'ять, два чи один і той закопати зі страху перед труднощами.
І все ж таки? Що примушує людину, незважаючи на всі перешкоди домагатися свого, доказувати, приносити людям свій винахід, свої вірші, картини, ідеї, свою літературну працю, своє відкриття? Що примусило М. Лермонтова кинути рідний край і шукати знань? Чому Є.Ціолковський і його учень-гімназист Чижевський в периферійній Калузі мріяли - один про космічні мандри, а інший - як забезпечити космонавтів киснем? Що примусило І.Я.Франка працювати по вісімнадцять годин на добу, стати енциклопедистом, то свого роду Леонардо-да-Вінчі в літературі? Ці "що" і "чому" можна продовжувати до безкінечності [22,ст15].
Розв'язання цих питань - майбутнє психології, хоча багато вважають, що краще сидіти в лабораторії і рахувати коливання осцилографа, ніж займатися вивченням обдарованості і творчості.
Майже для всіх очевидно, що творчі люди є носіями прогресу. Дослідження дозволили встановити у таких людей наявність особливих творчих здібностей чи креативності. Такі здібності забезпечуються трьома групами факторів:
1) біологічні передумови;
2) особлива організація психологічної діяльності особистості;
3) відповідний соціум.
До біологічних передумов відносять високу мобільність нервової системи, високий емоційний потенціал, витривалість, що забезпечує просто величезну працездатність, креативних геніїв; особливу організацію психічної діяльності.
Карл Юнг описав систему функціональних психологічних типів поведінки, визначив: чуттєвий, інтуїтивний, мислиннєвий, відчуттєвий. По відношенню до креативних особистостей той чи інший тип це поєднання специфічних творчих здібностей, що направлені на перетворення і зміни. Всіх їх об'єднує інтуїтивний тип пізнання, раціональний метод прийняття рішень [48].
Існує і інша точка зору, згідно якої є вроджені передумови розвитку майбутньої обдарованості. Це так звана міжпівкульова організація діяльності мозку, згідно якої одні люди мають більш розвинуту ліву півкулю (логічна, словесна, аналітична, понятійна), друга - права (чуттєва, образна, інтуїтивна, синтетична, нелінійна), є люди яким притаманна інтеграція двох півкуль. Явище міжпівкульової асиметрії було описано ще І.П. Павловим, який розділив людей на три типи: художній, мисленнєвий і середній. По відношенню до талановитості це так звані всебічно обдаровані люди типу Леонардо-да-Вінчі (художник, архітектор, винахідник), І.Я.Франко (вчений, поет, письменник), чи, високорозвинута діяльність лівої півкулі - філософи, математики - Є.Ціолковський, або правої - художники і музиканти, наприклад, І.Левітан У.Дісней. Список можна продовжити, є дані, що переважання одної із півкуль, тобто методу переробки інформації і способу мислення спостерігається у 21 % дітей.
Вміння впливати на інших, розвивати психічну енергію (внутрішній ентузіазм), силу волі, непохитну наполегливість, вміння переживати життєві кризи, прагнути до самоактуалізації, власне ці риси і складають портрет творчо обдарованої людини [ 20,ст7].
Розглянемо третій фактор - соціум. На основі цілого ряду досліджень можна сказати, що умови життя дитини в сім'ї і дитинства в цілому - важливий фактор розвитку передумов даних природою. За допомогою біографічного методу було доказано, що надто турботливі батьки - просто смерть для творця і новатора, бо такі батьки навівають страх і в таких сім'ях виражають залежні дорослі. Творча особистість росте в сім'ї, де дітям, а це від 6 років надана самостійність, де вони можуть експериментувати, де за невдачею не наступає покарання. Дуже часто вже в сім'ї можуть бути закладені передумови майбутньої діяльності творця і інноватора: у мілліонера підприємця батько мав свій невеликий бізнес; у технічного генія батько мав відношення до інженерної професії; у поета, письменника - письменницька сім'я. Не менш вагомий вплив на становлення особистості здійснюють не тільки батьки, але й міфічні герої [43,ст. 56].
Багато геніїв проявили свої здібності ще в дитинстві: М.Лермонтов в два роки говорив рифмованими фразами; О.Блок в сім років створив свій перший цикл віршів; Білл Гейтс в п'ятнадцять років написав свою першу програму регулювання вуличного руху і організував свою справу. Необхідно замітити, що сім'я завжди підтримувала перші кроки дитини. Що стосується формальної освіти, то тут суперечливі дані. Для когось школа, вчитель, були вагомим фактором розвитку творчого успіху, а для когось школа була "гальмом". Багато геніїв відкидали школу, надаючи перевагу займатися самостійно. Їх відрізняє від ледарів і дітей, які не мають інтересу до пізнання незвичайна працьовитість, пізнавальна активність, сильне бажання реалізувати в дію свою мрію, але вони відмовляються пристосовуватись до загального конформізму і традиційних догм.
Виявилось, що для розвитку творчих здібностей важливе значення мають часті переїзди батьків, зміна оточення, творчий стиль життя батьків, їх пристрасний інтерес до якоїсь справи [50,17ст ].
Отже, інноваторам, творцям, властивий особливий тип мисленнєвої діяльності, ігнорування традицій і стандартів, їм притаманні такі риси характеру, як деспотичність, впевненість в собі, бунтарство, розкутість, впертість, уміння успішно переборювати кризові ситуації, пристрасність, азартність.
Згідно досліджень зарубіжних авторів вагомий вплив на розвиток особистості обдарованої дитини здійснюють наступні фактори:
Адекватний розумовий коефіцієнт. Трохи вище норми, або надто високий чи надто низький - це перешкода на шляху до цілі.
Порядок народження. На первістків в сім'ї дивляться як на лідерів.
Переїзди. Сприяють самостійності, здатності ризикувати, незалежності, вчать справлятися з невідомим.
Видумані герої, кумири. Це літературний наставник, якого слід наслідувати, герої як життєвий еталон.
Позитивні приклади, вчать що успіхи - діло однієї людини, не завжди це гроші і влада.
Дбайливі домашні. Вони заохочують інтереси дітей, вчать не боятися ризикувати, досліджувати нові горизонти.
Смерть батьків, травми, втрати вчать відроджуватися знову знаходити себе. Загалом криза - ключова складова творчої енергії і успіху: не можна досягнути вершини, не побувавши на дні.
1.2 Теоретичні аспекти дослідження обдарованості у різних концептуальних підходах
Термін "обдарованої" був вперше вжитий А.Треєм у 1839 р. у розумінні слова "геній". Стосовно обдарованості існує дві протилежні точки зору. Перша - соціальна: більшість людей від народження однаково наділені розумом і різниця у рівні їх здібностей зумовлена різницею життєвих умов (Дж.Локк, К.А.Гельвецій), і обдарованість поширене явище(В.П.Ефроїмсон). Друга - генетична: обдарованість - вроджене досить рідкісне явище, що успадковується від батьків і навіть через покоління (Ф.Гальтон, Р.Стернберг). Суперечність цих поглядів зникає, якщо вважати, що потенційна обдарованість по відношенню до різних видів діяльності притаманна багатьом дітям, тоді, як актуальна обдарованість демонструє лише незначна частина дітей. До того ж пластичність психічних властивостей дитини змінюється на різних етапах її розвитку. Обдарованість у певній діяльності може виникати стихійно й далі розвиватись за сприятливих умов, або затухати за несприятливих [15,278ст ].
Традиційним

 
 

Цікаве

Загрузка...