WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Пам'ять. Види памяті - Реферат

Пам'ять. Види памяті - Реферат

активності, що переважає в діяльності:
o емоційна - це пам'ять почуттів. Коли людина здатна бліднути й червоніти при одному спогаді про випробування або боїться думати про давно пережиту подію;
o образна (слухова, моторна, зорова). Пов'язана з певним органом чуттів. Збереження в пам'яті та відтворення життєво важливого об'єкта, його просторового розташування, кольору. Маєзначення в найрізноманітніших областях людської діяльності. Людям яких професій потрібна зорова образна пам'ять? Слухова? Моторна?
o Ге, коли створював свою картину "Петро І і Олексій", навмисне побував в одній з кімнат палацу лише один раз. І у своїй пам'яті приніс додому все тло картини - з карнизами, каміном, стільцями, підлогою та освітленням.
Відомо багато прикладів феноменальної музичної пам'яті. Одного разу до вчителя Рахманінова Танеева повинен був приїхати композитор Глазунов, щоб зіграти нову, тільки що написану й нікому ще не відому симфонію. Танеев, який любив пожартувати, перед приходом Глазунова сховав у себе в спальні Рахманінова, на той час ще учня консерваторії. Через деякий час після того, як Глазунов зіграв симфонію, Танеев привів Рахманінова. Юнак сіл за рояль і повторив цілком ту ж симфонію. Глазунов був консерваторії дізнався про твір, | який він ще нікому не показував?
Дослідження зорової пам'яті. Знайди десять відмінностей.
(1-5 - слабка, 6-8 - нормальна, 9-10 - дуже гарна)
Дослідження моторної пам'яті. Повтори рух руки (уперед, убік, угору, вперед, угору, вбік, уперед, І убік, униз).
Словесно-логічна пам'ять. Запам'ятовування та збереження в пам'яті, потім відтворення прочитаних або почутих думок. Читати слово протягом ЗО с.
В. За характером зв'язків у матеріалі, що запам'ятовується:
o механічна;
o смислова.
Механічне запам'ятовування грунтується на повторенні матеріалу без його осмислювання. Воно вимагає значних зусиль і багато часу.
Осмислене запам'ятовування відбувається тоді, коли людині усвідом-лює прочитане, намагається зрозуміти, про що йдеться, та запам'ятати зміст навчального матеріалу. У разі осмисленого запам'ятовування ми прагнемо зв'язати подію, що запам'ятовується, з іншими, встановлюємо її причини й наслідки, відшукуємо правило й закон, з яких може витікати новий факт.
За якого запам'ятовування матеріал засвоюється більш продуктивно?
(Смислове у 25 разів більш продуктивне)
Дослідження механічної пам'яті учня. Запам'ятайте та запишіть через ЗО с у заданому порядку:
цифри: 2, 7, 1, 8, 3, 6, 7, 1, 3, 8; літери: м, я, р, ю, ф, ж, а, д, м, п.
Визначте показник механічної пам'яті (у %).
Г. За характером мети діяльності:
o довільна;
o мимовільна.
Мимовільне запам'ятовування відбувається у випадку, коли людина не ставить собі на меті запам'ятати щось. Довільна пов'язана зі свідомим запам'ятовуванням.
7. Узагальнення
1. Дайте визначення видів пам'яті за цими прикладами,
o Юний Моцарт, прослухавши вперше складний музичний твір, записав його без помилок. (Слухова)
o Гімнаст добре пам'ятає рух під час виконання вправи. (Моторна)
o Македонський знав в обличчя всіх своїх воїнів і пам'ятав їхні імена. (Зорова, механічна)
o Акторка викликає в себе сльози, згадуючи смутний випадок свого життя. (Емоційна)
o Академік Йоффе по пам'яті користувався таблицею логарифмів. (Механічна)
2. Як ви вважаєте, в якій послідовності розвивалися різні види пам'яті в процесі еволюції? ,
Короткострокова - довгострокова
Образна - словесно-логічна Механічна - смислова * Мимовільна - довільна
Чому? (З причини поступового ускладнення розвитку головного мозку та психічної діяльності)
8. Пам'ять характеризується якісними й кількісними характеристиками
Якісні:
а) швидкість - кількість повторень, необхідних для повного за-пам'ятовування певного обсягу матеріалу;
б) точність - кількість правильно відтвореної інформації у разі зга-дуванні.
Кількісна:
а) обсяг - кількість збереженої інформації;
б) міцність - час збереження інформації.
9. Узагальнення
Поясніть характеристики пам'яті.
o Для заучування вірша мені необхідно прочитати його тричі. (Швидкість)
o Я зможу повторити цей вірш через три дні. (Міцність)
o 3 двох заданих віршів я відразу зможу завчити один. (Обсяг)
o Читаючи на уроці вірш, я припустився трьох помилок. (Точність)
10. Розглянемо етапи заповнення. (Робота з підручником)
(Див. таблицю)
11. Фізіологічна природа пам'яті (розповідь)
Подразники - нервові імпульси - збудження нервових центрів
4 Короткострокова пам'ять
4
Довгострокова пам'ять - тривала циркуляція імпульсів - зміни в нейронах і синапсах - перебудова РНК - утворення специфічних білків
Таблиця
Ознаки Сенсорна пам'ять Короткострокова пам'ять Довгострокова пам'ять
Ємність Обмежена обсягом інформації, що надходить від рецепторів Невелика Дуже невелика
Уведення час Автоматичне під час сприймання У вигляді слів повторення Шляхом інформації
Доступ до інформації Обмежений Дуже швидкий Поступовий, іноді швидкий
Характер інформації Сенсорний Словесний Усі види
Механізм забування Вгасає Нова інформація витісняє стару Забування вістунє
V. Узагальнення знань учнів
Що ми вивчали на уроці? Що таке пам'ять?
На основі практичних завдань ми могли зробити для себе висновок, яка саме пам'ять у вас більш розвинута. А чи можна розвивати й тре-нувати пам'ять? Які правила для розвитку пам'яті ви могли б виробити та запропонувати для використання іншим?
1. Поставтеся до предмета, що запам'ятовується, з інтересом.
2. Зробіть установку на довгострокове запам'ятовування.
3. Проаналізуйте матеріал, усвідомте його.
4. Знайдіть суть того, що потрібно запам'ятати.
5. Активно працюйте над матеріалом (складіть план, схему, конс-пект).
6. Запам'ятовуйте новий матеріал, ґрунтуючись на попередніх знан-нях.
7. Будуйте процес запам'ятовування на асоціаціях.
...Река текла, как дождь,
Лежащий на боку.
А дождик шел, как речка,
в вертикали,
И мост подпрыгивал подобно поплавку.
8. Використовуйте прийоми мнемотехніки.
9. Зосередьтеся, не відволікайтеся.
10. Використовуйте різні види пам'яті, тренуйте їх.
11. Використовуйте осмислене повторення.
VI. Домашнє завдання

 
 

Цікаве

Загрузка...